Projektinis darbas „Dėkokime Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas

(psalmė 136, 1)

5-6 klasių mokiniai paruošė projektinį darbą „Dėkokime Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas“. Mokiniai savo darbeliuose dėkojo už visas Dievo malones, kurias patyrė 2016 metais.

Taip pat prisiminė ir tuos žmones, kurie neturi maisto, namų ir prašė Viešpaties užtarimo kariaujančioms tautoms. Projektiniai darbai eksponuojami progimnazijos skaitykloje.
 

Dėl būsimųjų pirmokų registracijos

Mokytis pagal pradinio ugdymo programą vaikas, priimamas, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Progimnazijos direktoriaus vardu vienas iš tėvų (globėjų) pateikia:

  • prašymą mokytis pagal pradinio ugdymo programą (užpildo progimnazijoje);
  • vaiko sveikatos pažymėjimą;
  • vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę ar pasą) ir jo kopiją.

Pirmumo teise priimami asmenys deklaravę gyvenamąją vietą progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami tik į vieną pasirinktą mokyklą nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

Į laisvas vietas prašymai priimami nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Informacija tel. 8 444 70171, 70222.

Progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus

 

Sausio 13 - osios paminėjimas Lieplaukės skyriuje

Kai norime kalbėt apie Tėvynę
Pirmiausia žodį mirusiems suteikim.
Tai jų alsavimas kaip vėjo gūsis
Išskleidžia mūsų vėliavas.
Jų rankos palaimina mūsų darbus ir svajones,
Jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės
Ir žemė kalba jų derlingais žodžiais.

Sausio 13 - osios rytą Lieplaukės skyriaus pradinukai ir darželio vaikai susirinko į rytmetį, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti. Mokytoja Aušra pasakojo mokiniams apie įvykius Lietuvoje, vykusius prieš dvidešimt šešerius metus.

„Tą kraupią lemtingą Lietuvai naktį lijo lietus. Žvakės degė per lietų ir negeso, jos dar labiau liepsnojo. Tą naktį žuvo keturiolika žmonių ir daug buvo sužeista. Sausio 13 - oji visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip Laisvės gynėjų diena. Po žemės kauburėliais ilsisi tie, kurie nesilenkė melui , tie kurie troško laisvės“.

Buvo uždegtos žuvusiųjų garbei žvakutės, pagerbti tylos minute. Mergaitės Augustė ir Kornelija skaitė eilėraštį „Baisi šalta ta sausio 13 – oji“. Mokiniai klausėsi mokytojos Aušros skaitomos V. Lansbergio pasakos „Sausio 13- osios sniegenos“. Skambėjo V. Kernagio daina „Paukščiai“.

Mokiniai piešė Gedimino pilį, kalbėjo apie tai, kodėl brangi gimta šalis. Darželio vaikai darė trispalves vėliavėles. Paminėjimo pabaigoje mokiniai turėjo galimybę pažiūrėti nuotraukas ir filmuotą video medžiagą apie šią dieną.

Mokytoja Aušra Gumuliauskienė

 

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

1991 m. sausį vienybės ir siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę, atsilaikydami prieš sovietinių okupantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą. Sausio 13-tą ši istorinė pergalė buvo paminėta ir mūsų progimnazijoje. Per tikybos pamokas buvo žiūrimas filmas „Mes dainuosim“.

Dešimtą kartą dalyvavome pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kurią organizuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Iniciatyvos simbolis – žvakė, simbolizuojanti gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 8.00 val. dešimčiai minučių buvo užgesinamos šviesos klasėse ir uždegamos žvakės. 1-2 klasėse Laisvės gynėjų dienai, skirtą pilietiškumo pamoką organizavo pačios mokytojos. O 3-8 klasių mokiniai ir mokytojai ėjo į aktų salę, kur buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas. „Piliečio žadintuvas“ nariai papasakojo apie Sausio 13-osios įvykius, šių įvykių prasmę Lietuvai. Merginų choras padainavo dainą „Oi neverk, motušėle!“. Visi pradinukai per dailės ir technologijų pamoką darė žibintus, kurio liepsnelės buvo padarytos iš neužmirštuolių žiedų. Žibintai su neužmirštuolių žiedais puošia pradinių klasių kabinetų duris.

Vakare progimnazijos bendruomenė dalyvavo Sausio 13-osios paminėjime Nepriklausomybės aikštėje.

„Bendraminčių“ informacija

 

Mokinių tarybos išvyka į Klaipėdą

Gruodžio pabaigoje Kalėdų senelis aktyviausiems Mokinių tarybos nariams padovanojo išvyką į Klaipėdą. Delfinariume mokiniai žiūrėjo edukacinį spektaklį „Kalėdos – aukštyn kojomis“. Po to nuvyko į Teatro aikštę, kurioje dėmesį traukė didžiausia Klaipėdos miesto puošmena - milžiniškas sniego rutulys. Klaipėdos simboliu vadinamą Anikės skulptūrą uždengė magiškas kupolas, kuriame siaučianti pūga praskaidrino lankytojų nuotaikas.
Mokinių tarybos nariai už smagią išvyką dėkoja mokyklos direktoriui Vytautui Vaitkui, pavadutojai Jadvygai Dapšienei ir juos lydėjusioms soc. pedagogei Vaivai Dacienei bei logopedei Jūratei Šiaudkulienei.

„Bendraminčių“ informacija

 

Gerumo popietė Senelių globos namuose

Gruodžio pabaigoje „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai kartu su socialine pedagoge Vaiva Daciene ir technologijų mokytoja Jadvyga Martinkiene lankėsi Telšių senelių globos namuose. Popietės metu su seneliais pynė kalėdinius vainikus. Pasitelkę fantaziją, juos įvairiai dekoravo.

Atžalyniečiai nupynė keturis kalėdinius vainikus, kuriuos padovanojo seneliams. Viena senolė pasidalijo savo gyvenimiška patirtimi, parodė savo numegztus rankdarbius ir svečius pavaišino obuoliais.

Smagu, kad mūsų progimnazijos bendruomenė kuria gražius projektus ir šiltai bendradarbiauja su Senelių globos namų bendruomene.

„Bendraminčių“ narės Deimantė ir Ignė

 

Prisiminus šventes Lieplaukės skyriuje

Ikimokyklinukai kartu su priešmokykline grupe labai laukė didžiųjų švenčių, nes kiekviena diena visą gruodžio mėnesį žadėjo vis kažką naujo ir netikėto. Adventinis kalendorius kasdien kvietė daryti gerus darbelius, už kuriuos maišeliuose laukė vis kitoks saldumynas. Labai norėjosi šventinės aplinkos, todėl kiekvieną dienelę piešėme, karpėme, lipdėme, gaminome papuošimus.
Mūsų grupė nušvito visomis šventinėmis spalvomis! Rimtai nusiteikę kibome mokytis eilėraštukų, dainelių, muzikinių ratelių, nes laukė susitikimas su Kalėdų seneliu. Pagaliau nuvykome į Biržuvėnų dvarą ir puikiai pasilinksminome su pasakų personažais, o už gražiai padeklamuotus eilėraštukus iš senelio rankų buvo įteiktos dovanėlės. Šventę vainikavo pasivažinėjimas po parką arkliuko traukiamu vežimu – tilpo visi vaikučiai! Kas savaitę vis po vieną daugiau deginome Adventinio vainiko žvakutes. Gruodžio 23 d. degė visos keturios žvakutės, o mes klausėme giesmelių, kalbėjomės apie šią ypatingą tradiciją. Prieš išsiskirdami atostogėlių, padarėme tėveliams atvirukus ir angeliukus su nuoširdžiausiais palinkėjimais. Tebūnie visi laimingi ir sulaukia nors ir nedidelių stebuklų išsipildymo!

Mokytoja Regina Jankauskienė

 

Kalėdinės istorijos

Artėjant didžiausioms praėjusių metų šventėms – Kalėdoms, mes, 6b klasės mokiniai, nusprendėme jas pasitikti ne tik susikaupę ir atsakingai pasiruošę, bet ir linksmai bei romantiškai nusiteikę.

Visų pirma, gruodžio 22 dieną, ketvirtadienį, per paskutinę 2016 metų literatūros pamoką mūsų klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Šliažienė pakvietė mus į „Kalėdinį protų mūšį“. Susiskirstę į komandas turėjome atlikti labai sudėtingas užduotis, kurios buvo susijusios su Kalėdomis, jų papročiais, eglutės puošimu, Kūčių vakaro burtais ir pan. Po atkaklių trijų turų paaiškėjo, kad nugalėtojomis tapo dvi komandos, kurios buvo „apdovanotos“ dešimtukais iš lietuvių kalbos.

Gruodžio 23 dieną, penktadienį, įvyko mūsų klasės šventinis renginys „Kalėdinės istorijos“. Jam visi ruošėmės iš anksto: ieškojome įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose įdomių, linksmų, pamokančių kalėdinių istorijų ir galvojome, kaip pasirinktą istoriją (kuo originaliau) papasakoti klasės draugams ir auklėtojai. Šio renginio vedėjai buvome mes – Ignė ir Kasparas. Visiems patogiai įsitaisius ant pagalvėlių ar kilimėlių klasės viduryje, klausėmės įvairiausių pasakojimų. Kornelija, Agnė ir Deimantė, pasitelkusios savo aktorinius sugebėjimus, suvaidino garsųjį S. Nėries eilėraštį „Senelės pasaka“, o Brigita, Ignė ir Milda inscenizavo pasaką apie mažą mergaitę Rūtelę, kuri sulaukė Kalėdų stebuklo ir įsitikino, jog svajonės pildosi. Matas pasekė pasaką apie gerąjį Kalėdų elfą. Ieva, Dominyka, Kamilė, Mantas, Salvinas, Ema, Agnetė, Kasparas ir Romena improvizuotai skaitė ar deklamavo eilėraščius apie žiemą bei Kalėdas. Domantas žinojo daug įdomių faktų apie Kalėdų senelio kilmę. Eligijus papasakojo istoriją apie tai, kaip jis vaikystėje išsiaiškino, kas yra tikrasis Kalėdų senelis. O daugiausia džiaugsmingų plojimų bei juoko sulaukė Veronikos sukurta ir išradingai papasakota istorija apie mūsų pačių nuotykius Kalėdų naktį mokykloje. Išklausę visus pasakojimus, vieni kitiems padėdami įminti mįsles, išsidalijome dovanėles ir labai linksmai žaidėme įvairius žaidimus. Net nepastebėjome, kaip prabėgo trys, kupinos džiaugsmo valandos...

Mes labai džiaugiamės, kad kiekvienas mūsų klasės renginys daro mus draugiškesnius, moko mandagesnio tarpusavio bendravimo, formuoja darnesnį klasės kolektyvą ir ugdo mūsų kūrybiškumą.

6b klasės mokiniai Ignė Druskinytė ir Kasparas Tautkus

 

Puslapis 1 iš 7

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

Dabar naršo

Mes turime 21 svečius online

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
ir Lieplaukės skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VŠĮ "Kretingos maistas"
Palangos 30c, Kretinga
Telefonas: 8 445 51132
www.kretingosmaistas.eu

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
Jovitos Bidvienės ĮV
Masčio g. 15, Ryškėnai, Telšių r.
Telefonas: 8 444 70090
el. p. Jovita.bidviene70@gmail.com

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis