Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka, skirta Knygnešio dienai

Kovo 15 dieną progimnazijos skaitykloje istorijos mokytojos Vytautos Nekrašienės iniciatyva buvo organizuota 5-ų klasių integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka, skirta Knygnešio dienai paminėti. 

Integruotai pamokai skaitykloje buvo sukurta jauki aplinka, degė žvakės. 5a klasės mokiniai pamoką pradėjo Bronės Vilemaitienės eilėraščiu „Knygnešiai“. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Audra Arlauskienė mokiniams priminė lietuviško žodžio, knygnešystės svarbą. 7b klasės mokinės Akvilė Sukauskaitė ir Saida Stulpinaitė penktokų komandas pakvietė į Protų mūšį. Vertinimo komisijos nariai, 8b klasės mokiniai Domantas Karpys, Matas Kreičmanas, Kasparas Tautkus ir Mantas Šaulys skaičiavo teisingus atsakymus ir paskelbė rezultatą: 35 (5a klasė) ir 34 (5b klasė). Abi komandos apdovanotos proginiais Padėkos raštais. Pamoka baigta 1864 metais Motiejaus Valančiaus išleistos maldaknygės apžiūrėjimu ir skaityklos bibliotekininkės Dalios Krauzienės skaitomais eilėraščiais apie knygnešius.

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 

Dovana pirmokams

Kovo 13 d. progimnazijoje lankėsi Lietuvos moksleivių sąjungos Telšių rajono mokinių parlamento nariai. Jie susitiko su pirmų klasių mokiniais ir kalbėjosi apie jų teises ir pareigas. 

Kiekvienam mokiniui padovanojo Vaiko Konstituciją, kuri parengta vadovaujantis Vaiko teisių konvencija. Tikimasi, kad Vaiko Konstitucija prisidės prie to, jog kiekvienas vaikas džiaugsis vaikyste, augs sveikas, laimingas ir atsakingas.

„Bendraminčių“ informacija

 

Konkursas „Atžalyno balsas“

Šiemet Kovo 11-oji mūsų progimnazijoje paminėta netradiciškai. Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti buvo suorganizuotas konkursas „Atžalyno balsas“. Kovo 1-ą dieną vyko pirmasis perklausų etapas, kuriame varžėsi net 45 mokiniai iš 1 – 8 klasių. Visi dalyviai be mokytojų pagalbos pasirinko dainas ir savarankiškai pasiruošė. Į finalinį etapą pateko 16 pretendentų. Tada burtai lėmė, kuris muzikos mokytojas padės ruoštis finalui. Visą savaitę dalyviai nuoširdžiai ruošėsi: repetavo, konsultavosi su muzikos mokytojais Laima Petrulaitiene ir Gintaru Vaitkaičiu.

Kovo 8-ąją įvyko visų labai laukiamas finalas. Renginys prasidėjo Lietuvos himnu ir montažu apie Lietuvą, kurį paruošė būrelio „Einu su Kristumi“ nariai, vadovaujami mokytojos Marytės Beinorienės. Kovo 11-osios proga sveikinimo žodį tarė, vaikus padrąsino bei palinkėjo sėkmės visiems dalyviams renginio iniciatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė. Jaunuosius talentus vertino objektyvi komisija, susidedanti iš 6 narių. Muzikos mokytojai turėjo tik vieną balsą, kurį galėjo atiduoti priešininkų komandos nariui. Žiūrovai taip pat skyrė vieną balsą labiausiai patinkančiam dainorėliui ir tuo būdu buvo išrinkti žiūrovų nugalėtojai. Jais tapo Deimantė Andriuškaitė (1b kl.), Brigita Sankauskaitė (7b kl.), Kamilė Vaitkutė (8b kl.), Deimantė Miniotaitė (8c kl.). Kiti dalyviai pelnė komisijos nominacijas už artistiškumą, žaismingumą, originalumą, eleganciją, natūralumą ir kt. Prizinę, trečią, vietą komisija skyrė Jokūbui Stasiuliui (4b kl.) ir Deimantei Miniotaitei (8c kl.); antroji vieta atiteko Gytei Vavilovaitei (1a kl.) ir Brigitai Sankauskaitei (7b kl.). „Atžalyno balsas“ nugalėtojais tapo Elija Varpučinskaitė (1b kl.) ir Kamilė Vaitkutė (8b kl.). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė pasidžiaugė visais dalyviais, jų talentu,  pagyrė už pasitikėjimą savo jėgomis, drąsą, šiltas emocijas ir apdovanojo ne tik padėkos raštais, bet ir atminimo dovanėlėmis.  

Labai džiaugiamės ir didžiuojamės progimnazijos mokiniais, kurie aktyviai įsitraukė į šį konkursą. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už savo vaikų palaikymą, už dalyvavimą kartu su vaikais šiame šiltame renginyje.  Dėkojame renginį vedusioms Mokinių tarybos narėms Brigitai Sankauskaitei ir Lukrecijai Birškytei, būrelio „Mados šokis“ nariams ir jų vadovei Dinarai Dacienei, būrelio „Einu su Kristumi“ nariams ir jų vadovei Marytei Beinorienei, muzikos mokytojams Laimai Petrulaitienei ir Gintarui Vaitkaičiui ir visiems visiems, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo. Labai ačiū vertinimo komisijai: Dinarai Dacienei, Staselei Norkuvienei, mokinių atstovei, muzikos kūrėjai Kornelijai Kazlauskaitei, nuoširdžiai ačiū tariame svečiams Telšių Naujamiesčio muzikos mokytojai Daliai Vėlavičienei, mūsų Progimnazijos tarybos narei Jūratei Beržinienei.

„Bendraminčių“ informacija

 

Lietuvių kalbos savaitė

Jau ne pirmus metus VšĮ Pilietinės minties institutas vasario 16-tą – kovo 11-tą skelbia LIETUVIŲ KALBOS DIENOMIS. Prisijungdama prie šios gražios iniciatyvos mūsų progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė vasario 25-tą – kovo 1-ą organizavo LIETUVIŲ KALBOS SAVAITĘ.

Per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas 5 – 8 klasių mokiniai rašė diktantą „Vietovardžių slėpiniai“, Juozo Tumo-Vaižganto „Pragiedrulių“ ištrauką rašė dailyraščiu ir kūrė žemaitiškai. Diktanto rašymo nugalėtojomis tapo Gabija Jonauskytė (5b klasė), Kornelija Noreikaitė (5b klasė), Goda Nordelytė (6c klasė), Urtė Tamavičiūtė (6c klasė), Julija Mažonaitė (7a klasė), Saida Stulpinaitė (7b klasė), Akvilė Sukauskaitė (7b klasė), Ema Ežerskytė (8a klasė) ir Ignė Druskinytė (8b klasė). Dailiausiai progimnazijoje Vaižganto tekstą nurašė ir Padėkos raštais apdovanoti Emilija Alkauskaitė (5a klasė), Danielė Kairaitytė (6b klasė), Goda Nordelytė (6c klasė), Patricija Girkontaitė (6c klasė), Julija Mažonaitė (7a klasė), Justinas Adomkus (7b klasė), Ema Rutkauskaitė (8b klasė), Domantas Karpys (8b klasė), Gintautė Jonušaitė (8c klasė) ir Žygimantas Augustas Lauraitis (8c klasė). Džiugu, kad mūsų progimnazijoje tiek daug puikiai išmanančių savo gimtąją kalbą, sugebančių kruopščiai, susikaupus, dailiai užrašyti pačius sudėtingiausius tekstus. Juk mūsų, lietuvių, kalba pati seniausia ir gražiausia Europoje. Puikiai ją mokėti – didžiausia garbė ir pasididžiavimas.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Audra Arlauskienė 

 

Užgavėnių šventė

Kovo 5 d. progimnazijoje buvo organizuojama kasmetinė tradicinė Užgavėnių šventė. Nuo ankstaus ryto prie progimnazijos durų visus pasitiko šventės organizatoriai septintokai. Persirengėliai, grojant linksmai liaudiškai muzikai, kvietė padainuoti ir patrepsėti kartu su jais. Pertraukų metu buvo organizuojamos įvairios rungtys.

Tądien pradinėse klasėse buvo organizuojama kultūrinės meninės veiklos diena „Užgavėnių papročiai ir žaidimai Žemaitijoje“. Kiekviena klasė burtų keliu išsitraukė, kokius personažus vaidins. Renginys prasidėjo aktų salėje, kur buvo skaitomas pranešimas „Užgavėnės Žemaitijoje“. Buvo žaidžiami Užgavėnių žaidimai, šokami rateliai, atsakinėjama į viktorinos klausimus. Priešpiečiams visi skanavo blynus ir kakavą. Po to klasėse mokiniai gamino kaukes ir surengė parodą.

„Bendraminčių“ nariai

 

Kaziuko mugė

Kovo 4 d. progimnazijoje šurmuliavo jau tradicine tapusi Kaziuko mugė. Mugę organizavo pradinių klasių mokytojos Eugenija Kavaliauskienė ir Alvyra Bagužienė. Pertraukų metu visus linksmino skambi liaudiška muzika. Po progimnaziją vaikščiojo kviesliai, kurie kvietė visus nepasididžiuoti ir atvykti į mugę. Mugėje prekyba virte virė, daugiausia buvo prekiaujama įvairiausiais kepiniais, rankų darbo dirbiniais, papuošalais iš karoliukų, velykiniais suvenyrais. Retas namo grįžo be lauktuvių iš Kaziuko mugės.

„Bendraminčių“ inoformacija

 

Džiugi šventė

Vasario 14-oji – šv. Valentino, arba meilės, diena – yra švenčiama jau daugiau nei 1500 metų. Šią dieną milijonai pasaulio žmonių prisipažįsta, kad myli, ir įsitikina, kad yra mylimi. Lietuvoje šv. Valentino diena buvo pradėta švęsti po 1990-jų metų.

Šiemet šv.Valentino dieną mūsų progimnazijoje organizavo šeštokai. Progimnazija buvo išpuošta nedidelėmis raudonomis širdelėmis ir meškiukais. Mokinių ir mokytojų veiduose nedingo šypsenos, kada jie širdelėmis dalijosi ir tarpusavyje. Mokiniai buvo pakviesti užrašyti gražų, nuotaikingą sveikinimą-linkėjimą savo draugui, ir lapeliai jau kitą pertrauką buvo iškabinti stende.

Buvo labai smagu pasivaišinti šeštokių iškeptais sausainukais-širdutėmis, tik juos galėjai pasmaguriauti  su viena sąlyga: paimti iš krepšelio sausainį reikėjo valgymo pagaliuku. Tai padaryti iš pirmo karto sekėsi ne visiems.

Šią dieną progimnazijoje visus lydėjo gera nuotaika. Savo draugams ir artimiesiems maloniu žodžiu ir šypsena parodėme, kaip juos branginame ir vertiname.

„Bendraminčių“ narė, 6b klasės mokinė Liepa Bendoraitytė
 

Žemaitės gimnazijoje pristatėme projektą „Inovate Your Dreams 2019“

Šiemet Žemaitės gimnazija, „Germanto“ ir „Atžalyno“ progimnazijos įsijungė į tarptautinį projektą „Inovate Your Dreams 2019“. Iš mūsų mokyklos projekte dalyvavo 4a, 6c, 7a ir 8b klasių mokiniai su anglų kalbos mokytojomis Lina Trepkevičiene ir Kristina Bagužiene. 3 projekto savaites gaudavome po užduotį, kurias reikėjo įvykdyti. Pasakojome, kokią ateitį regime užsimerkę, piešėme įsivaizduojamus ateities darbus, ruošėme pristatymus.

Vasario 8 dieną projekto „Inovate Your Dreams 2019“ dalyviai iš trijų miesto mokyklų Žemaitės gimnazijoje pristatė savo veiklas ir dalijosi įspūdžiais. Mes, „atžalyniečiai“, parodėme pristatymus su mokinių darbais bei padainavome dainą, mokytojai L. Trepkevičienei pritariant gitara. Labai džiaugiamės galimybe dalyvauti tarptautiniame projekte ir dalintis patirtimi su kitų mokyklų mokiniais.

8b klasės mokinys Matas Kreičmanas

 

Puslapis 3 iš 9

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis
khantry design

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”
Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”
Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis