Šiaurės šalių literatūros savaitė – „Šiaurės herojai“

2018 m. lapkričio 12 – 16 dienomis „Atžalyno“ progimnazijoje vyko Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai, kurių metu buvo kviečiama susipažinti su literatūriniais herojais. 

Švedų Eliaso ir Agnes Våhlundų knygoje vaikams ,,Superherojų vadovas“ vaizduojama Lisa, iš kurios mokykloje tyčiojasi berniukų gauja. Vieną dieną nuo užgauliotojų pasislėpusi bibliotekoje mergaitė atranda magišką knygą, kuri daug ką pakeičia. Ši knyga tampa mergaitės virsmo į nesustabdomą superheroję „Raudonoji kaukė" pradžia.

Norvego Simono Strango knygoje paaugliams „Tie, kurių nėra“ vaizduojama Emilija, netikėtai atsidūrusi situacijoje, kurioje išmėginamos jos nuostatos apie tai, kas teisinga ir kas ne. Kaip pasielgti, kai dokumentų neturintis pabėgėlis staiga pabeldžia į duris?

Skaitymus organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė, istorijos ir etikos mokytoja V.Savickienė, tikybos mokytoja M. Beinorienė, lietuvių kalbos mokytojos J. Šliažienė, A. Petkuvienė, D. Eirošienė, A. Arlauskienė, pradinių klasių mokytojos A. Gumuliauskienė, St. Norkuvienė, I. Bugelienė ir skaityklos darbuotoja D. Krauzienė.

Šiaurės šalių literatūros savaitės tikslas – skleisti skaitymo džiaugsmą, literatūrą ir šiaurietišką pasakojimo tradiciją buvo įgyvendintas.

Skaityklos bibliotekininkė  Dalia Krauzienė

 

Pradinių klasių mokinių kvadrato varžybos

Telšiuose vyko tradicinės pradinių klasių mokinių  kvadrato varžybos. Susirungė Telšių „Kranto“, „Germanto“, Luokės V. Kleivos gimnazijos ir „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai. Pirmą vietą iškovojo mūsų progimnazijos komanda (vadovė S. Norkuvienė) ir gavo kelialapį į zonines varžybas atstovauti Telšių rajonui. Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato zoninės varžybos vyko Šiaulių rajone, Kužiuose. Mūsų komanda laimėjo ketvirtą vietą, dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. 

„Bendraminčių“ informacija

 

Bendruomenės diena Katedroje

Kiekvienų metų spalio pabaigoje Telšių „Atžalyno“ progimnazijos bendruomenė susirenka į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą ir meldžiasi už save,  mokytojus, tėvelius. Šiemet Šv. Mišias aukojo progimnazijos globėjas kanauninkas Vygintas Gudeliūnas ir kunigas Saulius Stumbra. Šv. Rašto skaitinį skaitė direktorius Vytautas Vaitkus, visuotinę maldą meldė ir aukojimo atnašas nešė mokiniai ir mokytojos.

Šv. Mišiose giedojo mokinių choras. Po palaiminimo mokiniai padovanojo trumpą programėlę, kurioje giedojo Bažnytinės muzikos ansamblis, buvo skaitoma savos kūrybos malda už Lietuvą.

Dėkojame visai progimnazijos bendruomenei, kunigams už šiltas, jaukias šv. Mišias, nuoširdžią bendrystę. 

„Bendraminčių“ informacija

 

Protų mūšis „Popiežius Pranciškus iš Naujojo pasaulio“

Šį rudenį, praėjus 25-eriems metams po popiežiaus Jono Pauliaus II vizito, Lietuvoje lankėsi popiežius Pranciškus. Tai buvo vienas didžiausių istorinių renginių Lietuvoje. Tomis dienomis tiek Vilniuje, tiek Kaune susitikti su charizmatiškuoju Katalikų Bažnyčios vadovu, išgirsti jo nešamą evangelinės vilties žinią susirinko jaunimas ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Apie popiežiaus vizitą daug kalbėta ir tikybos pamokose. 

Mokiniai plačiau susipažino su šia išskirtine asmenybe, jo biografija, veikla, pomėgiais. Žiūrėjo filmą „Pranciškus. Popiežius iš Naujojo pasaulio“. Po to buvo suorganizuotas 5 – 8 klasių mokinių protų mūšis, kurį vedė 8a klasės mokinė Ema Ežerskytė. Komandas sudarė po 5 mokinius iš kiekvienos klasės. Vyko 3 turai, kiekviename iš jų buvo užduota po 10 klausimų. Vertinimo komisijai, kurią sudarė 4 aštuntų klasių mokiniai, suskaičiavus rezultatus paaiškėjo nugalėtojai. Iš 6-tų klasių geriausiai sekėsi 6b klasės komandai, 7-tų klasių nugalėtoja pripažinta 7b komanda, 8-tų klasių – 8b komanda, o penktos abi klasės surinko vienodą  balų skaičių ir abi buvo pripažintos nugalėtojomis. Daugiausia – 26 balus iš trisdešimties – surinko 8b klasės komanda. Baigiamąjį padėkos žodį tarė renginio iniciatorė tikybos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė, o direktorius Vytautas Vaitkus pasveikino visas 10 komandų ir apdovanojo padėkos raštais.

„Bendraminčių“ informacija

 

Dalykinė trumpoji stažuotė Druskininkų „Ryto” gimnazijoje

Trumposios stažuotės Lietuvoje vykdomos pagal Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas”. Stažuotės Lietuvoje tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams dalintis praktine darbo patirtimi su kitų mokyklų mokytojais.

Stažuotojai buvo atrenkami iš visos Lietuvos mokyklų pagal pateiktas programas. Trumposios stažuotės trukmė – 5 dienos. Telšių „Atžalyno” progimnazija dalyvauja šiame projekte pagal 2 programas. Programą „Krikščioniškų vertybių ugdymas integruojant tikybą, muziką ir šokį” parengė mokytojos metodininkės Jadvyga Dapšienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė, o programą “Integruotas ugdymas pradinėse klasėse” parengė mokytojos metodininkės Irma Klaišytė ir Irena Bugelienė. Šios mokytojos ne tik vyks stažuotis į kitas mokyklas, bet ir savo progimnazijoje priims stažuotojus iš kitų Lietuvos mokyklų.

Spalio 15 – 19 d. į stažuotę Druskininkų „Ryto” gimnazijoje, vyko mokytojos metodininkės Jadvyga Dapšienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė.

Stažuotės metu stebėjome tikybos, muzikos ir šokio pamokas. Po stebėtų pamokų vyko aptarimai, kuriuose diskutavome apie šiuolaikinės pamokos struktūrą, aptarėme pamokų planavimą ir organizavimą. Aiškinomės, kaip kryptingai taikyti į mokinių mokymą(si) nukreiptus aktyviuosius integruotus metodus, vertinimo kriterijus, padedančius skatinti mokymosi motyvaciją, dialogą tarp mokinių ir mokytojų, kiek tai turi įtakos tolesniam mokymuisi. Dalijomės patirtimi, kaip sukurti tinkamą ugdymosi aplinką, siekiant plėtoti mokinių kūrybiškumą, teigiamo mokinių požiūrio į save formavimą, bendradarbiavimą, padedantį plėtoti ne tik dalykinę, bet ir bendrąsias kompetencijas. Pasidalijome patirtimi apie IKT ir kitų aktyviųjų metodų naudojimą pamokose, kita metodine medžiaga. Susitikime su gimnazijos administracija pristatėme vieni kitiems  savo miestą, ugdymo įstaigą, popamokinę veiklą. Susipažinome su gimnazijos išorinėmis ir vidinėmis erdvėmis, dalykų kabinetais. Buvo suorganizuotas abipusiai naudingas susitikimas su mokytojais.

Tai buvo puiki galimybė pasidalinti savo darbo praktine patirtimi ir perimti iš kolegų gerąją patirtį, kurią stengsimės pritaikyti planuojant ir organizuojant ugdymo procesą. Dalyvavimas stažuotėje sudarė galimybę susipažinti su Druskininkų „Ryto” gimnazijos tikybos ir kitų dalykų specialistais ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius, patobulinti profesines, informacijos valdymo, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Manome, kad abipusė gerosios patirties sklaida padės sėkmingai taikyti naujoves ugdymo procese.  

Džiugina naujos patirtys, naudingos veiklos, šiltas ir nuoširdus „Ryto“ gimnazijos bendruomenės kolektyvas, kuris noriai dalijosi patirtimi. Manau, kad stažuotės yra reikšmingos abipusiai, keliančios naujus iššūkius, skatinančios motyvaciją dirbti šiuolaikiškai.

 

Tikybos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Telšių Jaunimo centro veiklos pristatymas „Atžalyno“ progimnazijoje

Spalio 23 d. 8a klasės mokiniai susitiko su Telšių Jaunimo centro atstovėmis Kristina Čirikiene ir savanore iš Gruzijos. Buvo pasakojama apie veiklą, vykdomą Jaunimo centre, žiūrėjome filmą. Filme pamatėme vaizdus apie kasdieninį Jaunimo centro gyvenimą. Buvo įdomu! Sužinojome, jog šiame centre gali lankytis jaunimas nuo 14 metų amžiaus. Ten galima prasmingai praleisti laisvalaikį, susirasti naujų draugų.

Turbūt didžiausią įspūdį paliko viešnia iš Gruzijos. Su ja bendravome anglų kalba, tad turėjome progą patobulinti šios kalbos įgūdžius, pasidomėti gyvenimu Gruzijoje, išgirdome nuomonę apie Lietuvą, apie mūsų miestą – Telšius.

8a klasės mokiniai

 

Savaitė su vokiečių kalba

Praėjusią savaitę kaip ir kiekvienais metais įvairiose Lietuvos institucijose vyko Vokiečių kalbos dienos. Mūsų mokykla taip pat puošėsi mokinių piešiniais ir plakatais apie Vokietiją ir vokiečių kalbą. Šios užsienio kalbos besimokantys septintokai ir aštuntokai per vokiečių kalbos pamokas dalyvavo projektiniame darbe: rašė žinutes apie keliones į Vokietiją, rengė prisistatymus vokiečių kalba, gamino plakatus. 8b klasėje vyko integruota vokiečių kalbos ir dailės pamoka „Vokietijos prekiniai ženklai“. Mokinių darbais galima pasidžiaugti mokyklos skaitykloje.

Buvęs mūsų mokyklos mokinys Ernestas Vilkas pasidalijo nuotraukomis iš Vokietijos ir atsiuntė mokiniams motyvuojantį laišką, kuriame rašoma: Mokytis vokiečių kalbos nėra lengva, todėl, jeigu mokotės šios kalbos, esate tikrai šaunūs ir galite didžiuotis savimi! Be jokios abejonės, vokiečių kalba ateityje jums suteiks didesnes studijų ir karjeros galimybes.“

Jūratė Damanskienė, vokiečių kalbos mokytoja

 

Mieli mokytojai, mokiniai, tėveliai, močiutės, seneliai!

2018 m. spalio 26 d. (penktadienį) 12 val. Telšių  Šv. Antano Paduviečio katedroje bus aukojamos šv. mišios už Telšių „Atžalyno” progimnazijos bendruomenę.

Kviečiame dalyvauti 2-8 klasių mokinius, mokytojus, tėvelius, močiutes ir senelius.

Direktorius Vytautas Vaitkus

 

Puslapis 8 iš 10

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis
khantry design

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”
Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”
Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis