Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2017 m. I ketv.
2017 m. II ketv.2017 m. III ketv.2017 m. IV ketv.2016 m.
Direktorius 1209,75 1190,52  1270,17 1291,23  1313,88
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1043,12 1049,13  1068,77 1239,32  1074,78
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 487,05 503,49  492,31 509,20  427,33
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
630,03 640,94  648,62  720,21 599,70
Logopedė 558,28 574,43  676,00 775,48  586,24
Bibliotekos vedėja 513,80 522,00  526,08 548,30  486,94
Bibliotekininkas
535,35 546,32  533,31 512,30  503,26
Socialinis pedagogas 744,23 715,67  815,79 755,84  687,36
Informacinių technologijų specialistas
421,84 424,02 424,33  434,23 426,17
Raštinės vedėja 431,30 461,97  458,85  469,42 390,89
Valytojas 374,06  389,21 379,82 397,86  368,67
Darbininkas 374,02 384,60  406,61 370,65  374,43
Kiemsargis 374,06 540,08  307,20 386,13  343,69
Sargas 479,47 506,57  488,15 513,01  473,02
Vairuotojas 387,61 400,64  394,88 407,10  368,77
Rūbininkas 374,06 389,27  380,00 386,13  367,72
Sekretorė 431,30 461,96  458,84 469,41  390,91
Psichologas 620,00 652,98  635,12 669,71  617,97
Spec. pedagogas 555,61 572,52  685,17 802,90  563,05
Krosniakurys 374,06 417,14      369,27
Budėtojas 374,25 331,34  380,00 381,11  362,93
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 612,06  613,49 807,90 648,88  608,73
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 1086,44 1024,98  894,14  1185,10 909,66
Auklėtoja 523,35 506,97  453,37 478,67  501,60
Auklėtojos padėjėja
418,11 421,03  439,00 407,51  375,45
Meninio ugdymo pedagogas 625,22 636,50  634,55 690,78  630,08
Sporto organizatorius 412,36 418,91  408,53 424,34  413,03

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 2018 Sausis 18 15:36

 

Lankytojų skaitiklis