Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2019 m. I ketv.2018 m. 2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.2018 m. III ketv.2018 m. IV ketv.2017 m.
Direktorius 1867,22 1228,63  1201,33 1195,67 1218,40 1289,82  1236,24
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1505,34 1107,31  1094,02 1098,41 1113,44 1128,00  1125,42
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 896,67 584,25 573,89 584,30 587,18 593,16  498,22
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
1400,75  899,72 673,04 663,77 935,83 1101,29 648,96
Logopedė 1167,29  761,35 755,35 755,34 774,54  767,53 663,02
Bibliotekos vedėja 729,52 555,50  545,06 553,85 563,27 562,78  527,52
Bibliotekininkas
767,18  579,27 571,47 579,93 577,40 586,71  531,49
Socialinis pedagogas 1147,69  748,18 729,96 729,23 738,28 801,22  750,17
Informacinių technologijų specialistas
653,41  460,90 446,55 459,70 463,18 479,26  426,25
Raštinės vedėja 678,47 491,25  482,38 490,15 496,81  498,06 454,82
Valytojas 581,75 430,42  428,97 400,71 400,89 411,33  385,14
Darbininkas 561,27  442,95 398,10 398,10 435,34  404,52 411,98
Kiemsargis 561,27  447,34 398,10 677,62 530,87  404,52 356,52
Sargas 617,89  566,48 509,10 534,74 522,38 572,20  498,31
Vairuotojas 658,88 441,09  433,32 440,31 444,50 447,42  397,70
Rūbininkas 558,09  430,71 405,91 0,00 405,75 404,52  381,65
Sekretorė 678,49 491,23  482,36 490,13 496,79 498,04  454,81
Psichologas 640,21  691,40 655,04 649,54 620,56  366,84 643,94
Spec. pedagogas 541,93  564,22 774,08 774,08    325,62 649,67
Budėtojas 589,33 407,80  438,67 1194,34 418,00 404,52  380,80
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 928,64  625,97 599,27 702,87 1386,13 688,63  643,09
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 1056,00 355,23  344,19 350,67 356,34 369,50  534,03
Auklėtoja 699,93 484,90  423,92 424,08 467,40  460,43 438,85
Auklėtojos padėjėja
633,12  440,58 434,41 439,94 440,27 447,30  420,86
Meninio ugdymo pedagogas 960,03 669,40  646,71 647,95 676,49 707,40  650,04
Sporto organizatorius   450,80  449,68 456,93     416,63

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51

Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 2019 Balandis 12 11:32

 

Lankytojų skaitiklis