• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

„Visi ką nors gali, niekas negali visko“ (Carl Scharnberg)

Progimnazijos specialioji pedagogė – logopedė Jūratė Šiaudkulienė

Logopedas

Tikslas:

Teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, kelti mokinių kalbinį lygį, vykdyti logopedo pareiginėse nuostatose nustatytas funkcijas.

 

Uždaviniai:

- Nustatyti mokinių kalbėjimo ir kalbos lygį;

- Taikant specialiąsias priemones padėti įveikti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;

- Bendradarbiauti su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, vaikų tėveliais;

- Tobulinti ir kelti kvalifikaciją;

- Kaupti duomenis apie mokinius, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, jų pasiekimus bei daromą pažangą.

 

Prioritetai:

Veiklus ir aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti bei gebantis bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

 

Darbo laikas

 

Pirmadienis     Antradienis       Trečiadienis      Ketvirtadienis     Penktadienis

 

11.00-16.00     12.00-16.00       12.00-16.00      11.00-16.00           10.00-15.00

                                                        

 Konsultacijos teikiamos:

 

Pirmadieniais
11.00-13.00

Ketvirtadienis
11.00-12.00

Penktadieniais
10.00-12.00

 

Organizuojamos pogrupinės (2-4 mok.) ir grupinės(5-8mok.) pratybos, atsižvelgiant į kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį, klasę. Pratybos vedamos po pamokų. Mokiniai logopediniame kabinete lankosi du kartus per savaitę.

Logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir mokytojas, ir tėveliai.

 

Progimnazijos specialusis pedagogas

Tikslas:

Padėti pažinti specialiųjų poreikių turinčius mokinius ir teikti jiems kvalifikuotą pagalbą.

 

Uždaviniai:

- Laiku pastebėti ir analizuoti mokinių ugdymo(si) sunkumus;

- Įvertinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio galimybes;

- Laiku teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

- Konsultuoti mokytojus, tėvus, mokinius dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo.

 

Prioritetai:

Saugus ir sveikas vaikas, gebantis sėkmingai integruotis bei prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje.

 

Darbo laikas

 

Pirmadienis     Antradienis        Trečiadienis     Ketvirtadienis     Penktadienis

 

8.00-11.00       10.00-11.30        10.00-12.00      8.00- 11.00         08.00-10.00

                                        

 

Konsultacijos teikiamos:

Antradieniais
11.00-11.30

Trečiadienis
10.00-12.00

 

Organizuojamos pogrupinės (2-4 mok.) ir individualios specialiosios pamokos, atsižvelgiant į Pedagoginės Psichologinės Tarnybos įvertinimą bei rekomendacijas. Specialiosios pamokos vedamos ugdymo proceso metu.

 

Lankytojų skaitiklis