Projektai

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

eTwinning projektas „Healt and nature“

2016 – 2017 m. Telšių „Atžalyno“ progimnazija vykdė projektą „Sveikata ir gamta“. Mokiniai rinko informaciją ir pateikė medžiagą projekto partneriams apie nykstančius gyvūnus ir augalus savo regione.

Knyga „eTwinning medis“ tęsė savo kelią ir baigė kelionę Bulgarijoje, nes mūsų komanda yra didelė ir praėjusiais metais ne visos partnerės mokyklos spėjo ją užpildyti. Dirbdami keturiose tarptautinėse komandose sukūrėme keturias pasakas apie nuostabią voveraitę. Kiekvienoje grupėje partneriai vykdė skirtingas užduotis.

Team 4: nuoroda į knygą:  https://app.edu.buncee.com/buncee/18e82ef05d3b414f98067fb6f14d3744  

Norway - begin the story

Lithuania - continue and ending the story

Latvia - illustrate the story

Bulgaria- dramatise the story and film it.

Team 10: nuoroda į knygą (mūsų mokykla vadovavo knygos sukūrimui)

 https://app.edu.buncee.com/buncee/feb53e8719234a9ca709bff19ed5f534  

Lithuania - begin the story

Turkey Belgin- continue and ending the story

Cyprus - illustrate the story

Italy - dramatise the story and film it.

Team 16: nuoroda į knygą: https://app.edu.buncee.com/buncee/bc01b0e5f42742a79e7e959e1f4a2509  

Azerbaijan -begin the story

Czech - continue the story

Lithuania - illustrate the story

Greece-Ana - dramatise the story created by team 16 and film it.

Team 21 : nuoroda į knygą: https://app.edu.buncee.com/buncee/026fb61be92b44b997b02e9e37809ff5  

Turkey Belgin -begin the story

Spain - continue the story

Malta - illustrate the story

Lithuania - dramatise the story created by team 21 and film it

Yra kuriama elektroninė knyga. Joje bus surinktos mokinių nuomonės apie sveiką gyvenseną, gamtos tausojimą. Knygą iliustruos partnerių mokinių piešiniai ir nuotraukos.

Šiais mokslo metais buvo sukurta jungtinė mokyklos eTwinning grupė iš 1-4 klasių mokinių. Grupės užsiėmimai vykdavo vieną kartą per savaitę. Mokiniai dirbo grupėje, mažose grupelėse, porose, individualiai. Vyresnių klasių mokiniai buvo nuoširdūs patarėjai ir pagalbininkai jaunesnių klasių draugams. Vaikai mokėsi rinkti ir pasirinkti reikiamą medžiagą iš interneto apie saugomus gyvūnus, ruošti skaidrių pristatymus partneriams, piešė individualius piešinius apie sveiką gyvenseną, kūrė ir iliustravo pasakojimus, dirbdami grupelėse; paruošė medžiagą  filmukui apie voveraitę: dalinosi vaidmenis, mokėsi žodžius, vaidino, filmavo, sukūrė filmuką ir pateikė jį partneriams eTwinning  life twinspace erdvėje (21 komanda). Tarp grupės  mokinių vyravo draugiška, kūrybiška atmosfera.

Sukurtas filmukas apie voveraitę: https://www.youtube.com/watch?v=chnaeUneW7Y&t=91s

Projektas buvo integruotas į anglų kalbos, dailės, technologijų ir kūno kultūros ugdymo procesą. Per anglų kalbos ir technologijų pamokas 4b klasės mokiniai ir mokyklos eTwinning grupė dalyvavo video konferencijose, kurių metu internetu bendravo su projekto partneriais. Mūsų mokykla dalyvavo dviejose video pamokose, per kurias buvo pagamintas 2017 metų kalendorius ir  kalėdinė eglutė. Per dailės  pamokas vaikai kūrė piešinius apie sveiką gyvenseną.  3-4 klasių mokiniai vykdė trumpalaikį mėnesio projektą ,,Voveraitė“. Kiekviena klasė gavo sukurtų pasakų pastraipas iš Azerbaidžano ir Čekijos mokyklų. Turėjo jas iliustruoti ir per pamokas pristatyti savo iliustracijas angliškai. Projekto partneriams buvo pateiktos gražiausios iliustracijos, kurias partneriai labai palankiai įvertino:

It is nice, posted by Maj Krošl, 26.04.2017

This drawing are very nice! :),  posted by Katarina Frece, 26.04.2017

Aww this drawings are so cute and original I love them,  posted by Julija Kvartuh, 26.04.2017

it looks pretty, posted by Žana Žokalj, 26.04.2017

I like it!!,  posted by Luka Juhart, 26.04.2017

Gegužės pradžioje vyko žaidimų šventė prie Masčio ežero. Joje dalyvavo 1a, 1b klasės, eTwinning grupės ir Naujamiesčio mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Marijos Larionovos. Vaikai kartu žaidė žaidimus ir mokėsi  bendrauti  bei stiprinti savo sveikatą.

Projekto metu buvo lavinamos bendravimo ir bendradarbiavimo, kalbinės, IKT, meninės, fizinės, gamtosauginės, sveikatos saugojimo ir tausojimo kompetencijos. Mokiniai vis prisimindavo, kad jie yra tarptautinės komandos nariai, reprezentuojantys savo komandą, mokyklą, miestą, Lietuvą. Jie gilino jaunajam Europiečiui būtinas kompetencijas.

Mokiniai dirbo labai noriai. Juos žavėjo atliekamos veiklos. Santykiai vietinėje ir tarptautinėje grupėse buvo šilti ir geranoriški, nukreipti į bendravimą ir bendradarbiavimą  siekiant užsibrėžtų tikslų ir rezultatų. Jie laukdavo naujų užsiėmimų ir su užsidegimu atlikdavo visas reikiamas veiklas ir užduotis.

Nuoroda į projektą: https://twinspace.etwinning.net/23909/home

Nuoroda į partnerių projekto veiklas: https://twinspace.etwinning.net/23909/pages/page/252158

Sveikos gyvensenos veikla buvo integruota ir į kitą projektą – „#eTw pavasaris kartu“.

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=uwAI9y472uc.

Projektas už įvykdytas veiklas apdovanotas NA eTwinning kokybės ženkleliu.

Projekto koordinatorė mokykloje pradinių klasių anglų kalbos mokytoja metodininkė D. Raudienė

 

Projektas „Skubėkime daryti gera!“

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektas „Skubėkime daryti gera!“

Lietuvos samariečių bendrija (Vilniaus skyrius) bendradarbiaudama su Telšių samariečių skyriumi ir Telšių „Atžalyno“ progimnazija nuo 2016 metų balandžio 1 dienos progimnazijoje atidarė vaikų dienos centrą „Jaunasis samarietis“. Dienos centrą lanko 7-14 metų vaikai. Šio projekto tikslas – mažinti vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, sudaryti sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui.

Darbo laikas: pirmadienį - penktadienį nuo 13:00 val. iki 17:00 val.
Vykdomos veiklos: pamokų ruoša, kūrybiniai, šviečiamieji ir kt. užsiėmimai, ekskursijos, dalyvavimas akcijose, įvairūs žaidimai, socialinių įgūdžių ugdymas.

Vaikų dienos centrą pagal projektą "Skubėkime daryti gerą!" finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Dienos centro auklėtoja Virginija Mitkienė.

Socialinė pedagogė Vaiva Dacienė.

Internetinis puslapis:

https://www.facebook.com/Tel%C5%A1i%C5%B3-Jaun%C5%B3j%C5%B3-Samarie%C4%8Di%C5%B3-dienos-centras-1763660440534219/

samarieciai 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Šeštadienis, 2016 Gruodis 03 21:51

 

Šviečiamoji gyvulininkystės programa

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

projekt

ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. Nr. 3D-819

Programos koordinatorė Telšių „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje– direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje dalyvauja 4 klasės mokiniai, mokytoja metodininkė Irena Bugelienė.

Šviečiamoji veikla vyksta 2015/2016 mokslo metais.

Programos tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Programos įgyvendinimas

Įgyvendinant programą 4 kl. mokiniai bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Mokiniai aprūpinti (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus šviesti apie gyvulininkystę.

Mokykla, pasinaudodama gauta medžiaga ir priemonėmis, savarankiškai organizuoja vaikų švietimo užsiėmimus (pamokėles, konkursus, viešinimą ir kt.).

Dalyviams bus suorganizuota (organizatorių lėšomis) vadinamoji gyva pažintis su gyvulininkyste - išvykos į ūkininkų ūkius, mokslo ir studijų institucijas, kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai (eksperimentiniai ūkiai, laboratorijos, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras ir kt.) arba gyvulėlių parodėlės pačioje ugdymo įstaigoje.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji programoje mokiniai privalės pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame vaikų bei jaunimo konkurse. Konkurso nuostatai bus patvirtinti atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, informacija bus paskelbta www.zmmc.lt

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 2016 Sausis 14 23:35

 

Projektas „Mūsų tikslas – laimingas vaikas“

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektas „Mūsų tikslas – laimingas vaikas“

Projekto vadovė: soc. pedagogė Laima Kuzminskytė

Trukmė: 2014 m. spalio mėn. iki lapkričio mėn.

Paskirtis: projektas yra skirtas pradinių klasių mokiniams. Kadangi šio amžiaus vaikai yra labai imlūs, emocionalūs, todėl labai svarbu būtent šiame amžiuje ugdyti vaikų teigiamą požiūrį į šeimą kaip vieną svarbiausių vertybių, mergaičių ir berniukų lygiavertiškumą ir lygiateisiškumą, formuoti gebėjimą priimti tinkamus sprendimus kasdienėse gyvenimo situacijose, savęs vertinimą, pasakyti Ne, atsispirti neigiamos aplinkos įtakoms, padėti vaikams įsisąmoninti savo patyrimą, įveikti slogius išgyvenimus, stiprinti vaikų tarpusavio bendravimo įgūdžius.

Projekto tikslas: formuoti vaikų socialinius įgūdžius (bendravimas, bendradarbiavimas, savęs pažinimas, sprendimų priėmimas); vienyti mokytojus ir tėvus, siekiant padėti vaikams plėtoti kompetencijas bei socialinius ir emocinius įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

 • sukurti gerus tarpusavio santykius tarp ugdytinių;
 • ugdytinių ir pedagogų;
 • ugdymo institucijos ir tėvų;
 • stiprinti vaikų įsipareigojimus jų šeimoms, bendraamžiams, mokyklai ir bendruomenei;
 • vykdyti pozityviąją prevenciją;
 • ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius;

sudaryti vaikams galimybę per socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus visiškai realizuoti savo fizinius, psichinius ir socialinius gebėjimus.

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 2014 Rugsėjis 18 20:44

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas
Karjeros centras mokyklos skaitykloje

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Mūsų mokykla dalyvauja šiame projekte ir tikisi bendruomenės narių aktyvaus įsijungimo į šio projekto veiklą.

Karjeros paslaugos apima:

ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Uždaviniai. Siekiama, kad mokiniai:

pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);

karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);

karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);

karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Nedvejok ir kreipkis į karjeros koordinatorių, socialinį pedagogą, klasės auklėtoją ar į bet kurį mokytoją.

Čia galima rasti daugiau informacijos:

Konsultacijos internete

 Naudingi patarimai, leidiniai

Naudingi patarimai, leidiniai

Projekto „Mukis“ konsultantė : Akvilė Bukinienė el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Kontaktinis asmuo mokykloje

Karjeros koordinatorė

Dalia Krauzienė

Tel. +37060948273

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai 

Puslapis 1 iš 5

Lankytojų skaitiklis