2015-2016

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Dėl mokyklinės uniformos

Jau pagaminta mokyklinė uniforma. Uniformas galima atsiimti mokykloje:
 
Rugpjūčio 22 d. (pirmadienį) nuo 7.00 iki 14.00 val.
Rugpjūčio 23 d. (antradienį) nuo 13.00 iki 18.00 val.
Kitomis darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.
 
Mokyklos direktorius  V. Vaitkus

Telšių "Atžalyno" progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Dėl mokyklinės uniformos užsakymo

Paspaudę, žemiau esančią nuorodą, rasite informaciją apie mokyklinės uniformos užsisakymą internetu:

Telšių "Atžalyno" progimnazijos mokyklinės uniformos užsakymas internetu

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Atsisveikinimas su aštuntokais ir dešimtokais

... Jau baigias paskutinė pamoka.
Sudėk visus taškus, nusišypsoki draugui.
Eik, mielas vaike, lai sėkmės ranka
Tave laikys apglėbusi vingiuojant takui.

(Ilona Urbanavičiūtė – Bumblauskienė)

Birželio 3 d. aštuntų ir dešimtų klasių mokiniai atsisveikino su mokykla. Direktorius Vytautas Vaitkus tarė atsisveikinimo žodžius ir įteikė pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus 10-tų klasių mokiniams bei -  1 pakopos pažymėjimus 8-tų klasių mokiniams.

Įteiktos padėkos mokiniams už labai gerą mokymąsi, pasiekimus olimpiadose, konkursuose bei aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje ir už jos ribų.

Aštuntų klasių mokiniai prisiminė patirtus įspūdžius mokykloje, nuoširdžiai padėkojo pirmosioms mokytojoms, auklėtojoms, visiems mokytojams, administracijai ir įteikė po gėlės žiedą. Šventės pabaigoje visi kartu sudainavo mokyklos dainą.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Šviečiamoji gyvulininkystės programa pradinėse klasėse

Šiais mokslo metais pradinių klasių mokiniai dalyvavo Lietuvos žemės ūkio ministerijos Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje, kurios pagrindinis tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Projektą koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė, už veiklų organizavimą buvo atsakinga pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Bugelienė.

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti Šviečiamosios gyvulininkystės pogramoje. Jos metu mokiniai buvo supažindinti su Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis bei gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. Mokiniai noriai dalyvavo diskusijose, dalijosi turima patirtimi apie gyvulių priežiūrą, išskirtines jų savybes, net charakterio bruožus. Į veiklą buvo įtraukti ne tik mokinių tėveliai, bet ir seneliai, kurie siekė ugdyti sveiką ir ekologišką požiūrį į ūkininkavimą. Mokiniai susipažino su jaunuoju ūkininku, baigusiu tą pačią mokyklą, kurioje jie šiuo metu mokosi. Vaikams tai paliko didžiulį įspūdį, nes jie pamatė, kad jauni žmonės imasi iniciatvos, grįžta į tėvų įkurtus ūkius. Tai paskatino susimąstyti ir pakeisti požiūrį į ūkininkavimą.

Mokiniai dalyvavo įvairiose praktinėse veiklose. Veiklos buvo organizuojamos bendradarbiaujant su mokinių tėveliais bei seneliais. Aplankytas ekologinės gamybos augalininkystės ir gyvulininkystės ūkis Lėlaičių kaime Mažeikių rajone, Žvejo sodyba Klaipėdos rajone, ferma Lauko Sodoje, dalyvauta edukaciniame užsiėmime apie „Džiugo“ sūrį „Alkos“ muziejuje. Vaikai patys kūlė kiaušinius, šildė medų, minkė tešlą ir kepė meduolius. Jais vaišino darželio „Saulutė“ auklėtinius.

Buvo ruošiami individualūs pranešimai apie namie auginamus gyvūnus. Pranešimus ruošė ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai. Be to, mokiniai svečiavosi vieni pas kitus ir susipažino su draugų augintiniais. Žinias įtvirtino atlikdami užduotis Šviečiamosios gyvulininkystės programos organizatorių dovanotose knygelėse.

Dalyviai dėkoja organizatoriams už dovanėles ir galimybę dalyvauti tokioje šaunioje programoje, kuri praplėtė mokinių akiratį, sustiprino žinias apie gyvulininkystę, sukūrė nuoširdžią bendravimo atmosferą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

1-5 klasių mokslo metų užbaigimo šventė

Štai ir prabėgo dar vieneri mokslo metai. Artėja išsvajotos atostogos...

Antradienio rytą visi pradinių ir penktų klasių mokiniai rinkosi į aktų salę, kur vyko mokslo metų užbaigimo šventė. Mokiniai žiūrėjo spektaklį „Prašoktos kurpės“, kurį parodė mūsų mokyklos mažieji aktoriai. Taip pat skambėjo dainos ir eilėraščių posmai.

Mokinius pasveikino, įteikė padėkos raštus, o ketvirtokams - pradinio išsilavinimo pažymėjimus mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus ir pavaduotoja Jadvyga Dapšienė. Po apdovanojimų kiekviena klasė gavo „laivelius, į kuriuos turėjo įsodinti kapitoną ir keleivius“. Įvykdę šią užduotį visi iškeliavo į vasarą.

 

Puslapis 1 iš 23

Lankytojų skaitiklis