Socialinis darbas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas
Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai,

 

Nuo 2009 mokslo metų pradžios mūsų mokykla kartu su dar 63 Lietuvos mokyklomis dalyvauja ilgalaikės patyčių ir smurto prevencinės programos Olweus įgyvendinime.

 

Vienas iš iššūkių, su kuriuo susiduria šiandienos mokykla, yra smurtinio elgesio tarp vaikų plitimas. Tai reiškinys, kuriam reikia skirti ypatingą dėmesį, nes jis trikdo ugdymo procesą, apsunkina mokinių ir mokytojų darbą, komplikuoja mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius.

 

Olweus programa, kuri sukurta norvegų profesoriaus Dan Olweus, skirta mažinti patyčių ir kito asocialaus elgesio apraiškas, išmokyti visą mokyklos bendruomenę – mokytojus, mokinius, tėvus, mokyklos administraciją – atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

 

Šios programos įdiegimas truks 18 mėnesių. Programoje dalyvaujantis mokyklos personalas bus apmokytas programos diegimo principų, aprūpintas reikiama metodine medžiaga ir gaus reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

 

Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas prisidės prie mokyklos bendruomenės pastangų kuriant draugiškesnę ir saugesnę aplinką mokykloje.

 

Direktorius Vytautas Vaitkus

Programos koordinatorė Vaiva Dacienė

Projektas „Skubėkime daryti gera!“

Lietuvos samariečių bendrija (Vilniaus skyrius) bendradarbiaudama su Telšių samariečių skyriumi ir Telšių „Atžalyno“ progimnazija nuo 2016 metų balandžio 1 dienos progimnazijoje atidarė vaikų dienos centrą „Jaunasis samarietis“. Dienos centrą lanko 7-14 metų vaikai. Šio projekto tikslas – mažinti vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, sudaryti sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui.

Darbo laikas: pirmadienį - penktadienį nuo 13:00 val. iki 17:00 val.
Vykdomos veiklos: pamokų ruoša, kūrybiniai, šviečiamieji ir kt. užsiėmimai, ekskursijos, dalyvavimas akcijose, įvairūs žaidimai, socialinių įgūdžių ugdymas.

Vaikų dienos centrą pagal projektą "Skubėkime daryti gerą!" finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Dienos centro auklėtoja Virginija Mitkienė.

Socialinė pedagogė Vaiva Dacienė.

Internetinis puslapis:

https://www.facebook.com/Tel%C5%A1i%C5%B3-Jaun%C5%B3j%C5%B3-Samarie%C4%8Di%C5%B3-dienos-centras-1763660440534219/

Nuorodos:

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras: www.sppc.lt

 

Be patyčių: www.bepatyciu.lt

 

Vaikų linija: www.vaikulinija.lt

Paspaudę, žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti su socialiniu darbu susijusią medžiagą:

Maitinimo organizavimo Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje tvarkos aprašas

2016 m. sausio 28 d. sprendimas dėl maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Naudojimosi mobiliais telefonais Telšių „Atžalyno" progimnazijoje tvarka

Mokinių elgesio taisyklės Telšių „Atžalyno" progimnazijos rūbinėse

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

Įsakymas dėl lėšų mokinio reikmenims įsigyti dydžio nustatymo ir mokinio reikmenų sąrašo patvirtinimo

Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje tvarka

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams Telšių rajono ugdymo įstaigose teikimo tvarkos aprašo

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo 2 priedas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo 3 priedas

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Dėl maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Lankytojų skaitiklis