Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2019 m. II ketv.2019 m. I ketv.2018 m. 2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.2018 m. III ketv.2018 m. IV ketv.2017 m.
Direktorius 1928,14 1867,22 1228,63  1201,33 1195,67 1218,40 1289,82  1236,24
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1530,75 1505,34 1107,31  1094,02 1098,41 1113,44 1128,00  1125,42
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 928,74 896,67 584,25 573,89 584,30 587,18 593,16  498,22
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
1388,70 1400,75  899,72 673,04 663,77 935,83 1101,29 648,96
Logopedė 1167,29 1167,29  761,35 755,35 755,34 774,54  767,53 663,02
Bibliotekos vedėja 741,40 729,52 555,50  545,06 553,85 563,27 562,78  527,52
Bibliotekininkas
766,03 767,18  579,27 571,47 579,93 577,40 586,71  531,49
Socialinis pedagogas 1146,04 1147,69  748,18 729,96 729,23 738,28 801,22  750,17
Informacinių technologijų specialistas
683,34 653,41  460,90 446,55 459,70 463,18 479,26  426,25
Raštinės vedėja 734,80 678,47 491,25  482,38 490,15 496,81  498,06 454,82
Valytojas 583,26 581,75 430,42  428,97 400,71 400,89 411,33  385,14
Darbininkas 561,27 561,27  442,95 398,10 398,10 435,34  404,52 411,98
Kiemsargis 572,06 561,27  447,34 398,10 677,62 530,87  404,52 356,52
Sargas 763,46 617,89  566,48 509,10 534,74 522,38 572,20  498,31
Vairuotojas 734,80 658,88 441,09  433,32 440,31 444,50 447,42  397,70
Rūbininkas 561,27 558,09  430,71 405,91 0,00 405,75 404,52  381,65
Sekretorė 734,80 678,49 491,23  482,36 490,13 496,79 498,04  454,81
Psichologas 636,83 640,21  691,40 655,04 649,54 620,56  366,84 643,94
Spec. pedagogas 545,85 541,93  564,22 774,08 774,08    325,62 649,67
Budėtojas 884,85 589,33 407,80  438,67 1194,34 418,00 404,52  380,80
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 934,58 928,64  625,97 599,27 702,87 1386,13 688,63  643,09
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 1071,97 1056,00 355,23  344,19 350,67 356,34 369,50  534,03
Auklėtoja 651,98 699,93 484,90  423,92 424,08 467,40  460,43 438,85
Auklėtojos padėjėja
644,90 633,12  440,58 434,41 439,94 440,27 447,30  420,86
Meninio ugdymo pedagogas 941,62 960,03 669,40  646,71 647,95 676,49 707,40  650,04
Sporto organizatorius     450,80  449,68 456,93     416,63

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51
 

Lankytojų skaitiklis