Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.2018 m. III ketv.2017 m.
Direktorius 1201,33 1195,67 1218,40 1236,24
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1094,02 1098,41 1113,44 1125,42
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 573,89 584,30 587,18 498,22
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
673,04 663,77 935,83 648,96
Logopedė 755,35 755,34 774,54 663,02
Bibliotekos vedėja 545,06 553,85 563,27 527,52
Bibliotekininkas
571,47 579,93 577,40 531,49
Socialinis pedagogas 729,96 729,23 738,28 750,17
Informacinių technologijų specialistas
446,55 459,70 463,18 426,25
Raštinės vedėja 482,38 490,15 496,81 454,82
Valytojas 428,97 400,71 400,89 385,14
Darbininkas 398,10 398,10 435,34 411,98
Kiemsargis 398,10 677,62 530,87 356,52
Sargas 509,10 534,74 522,38 498,31
Vairuotojas 433,32 440,31 444,50 397,70
Rūbininkas 405,91 0,00 405,75 381,65
Sekretorė 482,36 490,13 496,79 454,81
Psichologas 655,04 649,54 620,56 643,94
Spec. pedagogas 774,08 774,08   649,67
Budėtojas 438,67 1194,34 418,00 380,80
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 599,27 702,87 1386,13 643,09
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 344,19 350,67 356,34 534,03
Auklėtoja 423,92 424,08 467,40 438,85
Auklėtojos padėjėja
434,41 439,94 440,27 420,86
Meninio ugdymo pedagogas 646,71 647,95 676,49 650,04
Sporto organizatorius 449,68 456,93   416,63

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51

Paskutinį kartą atnaujinta Pirmadienis, 2018 Spalis 15 10:58

 

Lankytojų skaitiklis