Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2019 m. III ketv.2019 m. II ketv.2019 m. I ketv.2018 m. 2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.2018 m. III ketv.2018 m. IV ketv.2017 m.
Direktorius 2172,76 1928,14 1867,22 1228,63  1201,33 1195,67 1218,40 1289,82  1236,24
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1370,67 1530,75 1505,34 1107,31  1094,02 1098,41 1113,44 1128,00  1125,42
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 895,99 928,74 896,67 584,25 573,89 584,30 587,18 593,16  498,22
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
1367,61  1388,70 1400,75  899,72 673,04 663,77 935,83 1101,29 648,96
Logopedė 1136,37  1167,29 1167,29  761,35 755,35 755,34 774,54  767,53 663,02
Bibliotekos vedėja 714,56 741,40 729,52 555,50  545,06 553,85 563,27 562,78  527,52
Bibliotekininkas
502,58 766,03 767,18  579,27 571,47 579,93 577,40 586,71  531,49
Socialinis pedagogas  1205,07 1146,04 1147,69  748,18 729,96 729,23 738,28 801,22  750,17
Informacinių technologijų specialistas
659,06 683,34 653,41  460,90 446,55 459,70 463,18 479,26  426,25
Raštinės administratorė 709,90  734,80 678,47 491,25  482,38 490,15 496,81  498,06 454,82
Valytojas  530,55 583,26 581,75 430,42  428,97 400,71 400,89 411,33  385,14
Darbininkas 543,11 561,27 561,27  442,95 398,10 398,10 435,34  404,52 411,98
Kiemsargis 535,15 572,06 561,27  447,34 398,10 677,62 530,87  404,52 356,52
Sargas 634,72  763,46 617,89  566,48 509,10 534,74 522,38 572,20  498,31
Vairuotojas  846,86 734,80 658,88 441,09  433,32 440,31 444,50 447,42  397,70
Rūbininkas   561,27 558,09  430,71 405,91 0,00 405,75 404,52  381,65
Sekretorė  693,58 734,80 678,49 491,23  482,36 490,13 496,79 498,04  454,81
Psichologas 626,72  636,83 640,21  691,40 655,04 649,54 620,56  366,84 643,94
Spec. pedagogas 606,11  545,85 541,93  564,22 774,08 774,08    325,62 649,67
Budėtojas 404,85 884,85 589,33 407,80  438,67 1194,34 418,00 404,52  380,80
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja 790,29  934,58 928,64  625,97 599,27 702,87 1386,13 688,63  643,09
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  884,76 1071,97 1056,00 355,23  344,19 350,67 356,34 369,50  534,03
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  691,23 651,98 699,93 484,90  423,92 424,08 467,40  460,43 438,85
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja  600,90 644,90 633,12  440,58 434,41 439,94 440,27 447,30  420,86
Meninio ugdymo pedagogas 950,75  941,62 960,03 669,40  646,71 647,95 676,49 707,40  650,04
Sporto organizatorius       450,80  449,68 456,93     416,63
Inžinierius tech. priemonėms 611,24                
Ūkvedys 688,70                

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51
 

Lankytojų skaitiklis