• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

„Visi ką nors gali, niekas negali visko“ (Carl Scharnberg)

Progimnazijos logopedė Jūratė Šiaudkulienė

Progimnazijos specialioji pedagogė Renata Kulevičiūtė

Logopedo darbas – padėti pamatus atliekant gausybę artikuliacinio aparato, smulkiosios motorikos, foneminio suvokimo ir garsinės analizės bei sintezės užduočių, plečiant žodyną bei ugdant rišliąją kalbą, kad įveiktume kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, o specialiojo pedagogo  - taikyti mokymo(si) strategijas, lavinti sutrikusias mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, funkcijas.

LOGOPEDO

Prioritetai:

Veiklus ir aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti bei gebantis bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

Darbo laikas

Pirmadienis     Antradienis       Trečiadienis      Ketvirtadienis     Penktadienis

11.00-16.00    11.00-16.00      12.00-16.00      12.00-16.00       11.00-15.00

Organizuojamos pogrupinės (2-4 mok.) ir grupinės (5-8 mok.) pratybos, atsižvelgiant į kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį, klasę. Pratybos vedamos po pamokų. Mokiniai logopediniame kabinete lankosi vieną arba du kartus per savaitę.                                                          

SPECIALIOJO PEDAGOGO:

Prioritetai:

Saugus ir sveikas vaikas, gebantis sėkmingai integruotis bei prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje.

 

Darbo laikas

Antradienis      Trečiadienis     Ketvirtadienis    

8.00-13.00       8.00-12.00        8.30-11.00     

                                        

Organizuojamos pogrupinės ir individualios specialiosios pratybos, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos įvertinimą bei rekomendacijas. Specialiosios pratybos vedamos ugdymo proceso metu.

Logopedo bei specialiojo pedagogo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir mokytojas, ir tėveliai.

 

Lankytojų skaitiklis