Klasių vadovai

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos  klasių vadovai

2018-2019 m. m.

KlasėKlasės vadovo vardas, pavardė
1a Eugenija Kavaliauskienė
1b Diana Riškienė
1c Gražina Jonikienė
2a Regina Stulpinienė
2b Nijolė Šiurkuvienė
3a Irma Klaišytė
3b Irena Bugelienė
4a Alvyra Bagužienė
4b Stanislava Norkuvienė
5a Gintaras Vaitakaitis
5b Marytė Beinorienė
6a Dalia Galminienė
6b Asta Daukantienė
6c Laima Baltrukonienė
7a Jadvyga Martinkienė
7b Vytauta Nekrašienė
7c Danguolė Eirošienė
8a Alvida Petkuvienė
8b Jūratė Šliažienė
8c Lina Trepkevičienė
Ryškėnų skyrius
2-4 klasės
Aušra Gumuliauskienė
 

Lankytojų skaitiklis