Klasių vadovai

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos  klasių vadovai

2017-2018 m. m.

KlasėKlasės vadovo vardas, pavardė
1a Regina Stulpinienė
1b Nijolė Šiurkuvienė
2a Irma Klaišytė
2b Irena Bugelienė
3a Alvyra Bagužienė
3b Stanislava Norkuvienė
4a Eugenija Kavaliauskienė
4b Diana Riškienė
5a Dalia Galminienė
5b Asta Daukantienė
5c Laima Baltrukonienė
6a Jadvyga Martinkienė
6b Vytauta Nekrašienė
6c Danguolė Eirošienė
7a Alvida Petkuvienė
7b Jūratė Šliažienė
7c Lina Trepkevičienė
8a Birutė Raibužienė
8b Marytė Beinorienė
Lieplaukės skyrius
1-3 klasės
Aušra Gumuliauskienė
Ryškėnų skyrius
1-3 klasės
Gražina Jonikienė
 

Lankytojų skaitiklis