Klasių vadovai

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos  klasių vadovai

2016-2017 m. m.

KlasėKlasės vadovo vardas, pavardė
1a Irma Klaišytė
1b Irena Bugelienė
2a Alvyra Bagužienė
2b Stanislava Norkuvienė
3a Eugenija Kavaliauskienė
3b Diana Riškienė
4a Gražina Jonikienė
4b Nijolė Šiurkuvienė
4c Regina Stulpinienė
5a Jadvyga Martinkienė
5b Vytauta Nekrašienė
5c Danguolė Eirošienė
6a Alvida Petkuvienė
6b Jūratė Šliažienė
6c Lina Trepkevičienė
7a Birutė Raibužienė
7b Marytė Beinorienė
8a Jūratė Damanskienė
8b Gintaras Vaitkaitis
Lieplaukės skyrius
1-3 klasės
Aušra Gumuliauskienė
Ryškėnų skyrius
1-3 klasės
Rimutė Gornienė
 

Lankytojų skaitiklis