Profesinis informavimas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Profesinis informavimas Telšių „Atžalyno” pagrindinėje mokykloje

Profesinio informavimo koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Savickienė.

Profesinio informavimo centras įsikūręs mokyklos skaitykloje.

Profesinio informavimo paskirtis – suteikti mokyklos bendruomenės nariams  informaciją, padedančią tikslingai planuoti profesinę karjerą.

Lankytojas gali:

Rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.
Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis.
Atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Paspaudę, žemiau esančias nuorodas, galite parsisiųsti su profesiniu informavimu susijusią medžiagą:

Lietuvos aukštosios mokyklos

Profesinio informavimo nuorodos

Profesinio informavimo ir konsultavimo šaltiniai

Profesinio informavimo literatūros sąrašas

Profesinio informavimo planas 2014-2015 m. m.

 

Lankytojų skaitiklis