2011-2012

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2012 m. bandžio 23 - 29 dienomis skelbia 12 - ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „Biblioteka: spausk Patinka!“. 2012-ieji paskelbti Maironio metais.

Mūsų mokyklos bendruomenė mielai dalyvavo šios savaitės renginiuose.
Balandžio 23 d. mūsų mokiniai dalyvavo literatūrinėje – muzikinėje kompozicijoje „Ilgesio dainos“, kuri buvo skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Ši popietė vyko K. Praniauskaitės gimtinėje. Balandžio 24 d. 10b klasės mokiniai, lydimi auklėtojos A. Petkuvienės, ėjo į jaunimo mėgėjų spektaklį „Sirenos daina“, kuris vyko Žemaitės dramos teatre.

Mūsų mažieji knygų skaitytojai balandžio 25d. rinkosi fojė prie aktų salės ir piešė savo „Svajonių biblioteką“. Susirinko gausus būrys pradinukų. Pasiskirstę plotą ant ištiesto lapo, jie pradėjo darbą. Vaikų kūrybai nebuvo ribų. Vieni vaizdavo, kaip knygos krenta iš dangaus, kiti bibliotekos lentynas pilnas knygų. Taip pat mokiniai piešė biblioteką su naujomis technologijomis. Piešiniais jie papuošė pradinukų korpusą. Piešdami savo „Svajonių biblioteką“ visi pasidalinome idėjomis su bendraminčiais bei kūrybiškai pramogavome.

Bibliotekoje surengta Maironio kūrybos paroda.

Bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Nacionalinis moksleivių verslumo konkursas – „Verslo genijus”

Verslumas – tai sparnai, kurie leidžia skristi. Kuo efektyviau panaudosi šiuos sparnus, tuo aukščiau pakilsi.

Rimvydas Jasinavičius

 Būrelio „Žvilgsnis į ateitį“ nariams buvo pristatytas konkursas ir jo sąlygos. Kamilė Mileikytė, 9b klasės mokinė pasirodė veržli, nebijanti iššūkių, tad sutiko dalyvauti šiame konkurse. Jai talkino Dalia Krauzaitė iš „Džiugo“ gimnazijos. Mergaitės susibūrė į komandą, kurią pavadino „Drąsuoliai“. Jos atsakė į atrankinio turo klausimus. Atsakymai buvo teisingi ir „Drąsuoliai“ pateko į pusfinalį, kuris vyko 2012m. balandžio 13 d. Telšiuose, Socialinių mokslų kolegijos filiale.

Konkurso pusfinalyje dalyvavo Telšių Žemaitės gimnazijos dvi komandos, Nevarėnų vidurinės mokyklos komanda ir „Germanto“ pagrindinės mokyklos komanda.

Dalyviai prisistatė, atsakinėjo į klausimus ir kūrė pasakojimą ar reklamą apie DNB banką pagal raktinius žodžius.

Telšių Žemaitės gimnazijos komanda „Trys Ruloniukai“, „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos komanda "Drąsuoliai", Telšių Žemaitės gimnazijos komanda „Sausainiai“ pajuto verslumo dvasią ir iškovojo kelialapius į finalą, kuris vyks gegužės mėn. Klaipėdoje

Informaciją apie konkursą galima rasti Facebook'e - SMK Verslo Genijus.
Linkime sėkmės !

Ekonomikos mokytoja Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokinių verslumo ugdymas

Verslumo ugdymas – vienas iš švietimo politikos uždavinių. Visas asmenybės verslumo ugdymas turi būti nukreiptas į galutinį rezultatą – išugdyti asmenybę, gebančią savarankiškai ir atsakingai veikti. Tuo tikslu nuo šių mokslo metų mūsų mokykloje vykdomas ES finansuojamas projektas „TOC FOR EDUCATION“ metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms per netradicines ugdymo formas“. Šio projekto viena iš sudedamųjų dalių yra verslo integravimas į pamokas. 

Balandžio 18 dieną 7c klasėje (klasės vadovas V. Jurkus) vyko netradicinė klasės valandėlė, kurioje dalyvavo Telšių bendruomenės verslo atstovai V. Zykas ir J. G. Kazlauskai. Svečiai pasakojo mokiniams apie mokymosi visą gyvenimą svarbą, profesijų specifiškumą, verslumą ir pan. Mokiniai turėjo galimybę bendrauti, klausti bei diskutuoti.

Iki šių mokslo metų pabaigos yra suplanuoti dar keturi tokio pobūdžio susitikimai. Tikimės, kad Telšių bendruomenės verslo atstovai noriai ir aktyviai įsitrauks į projekto veiką.

Projekto koordinatorė Vaiva Dacienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Leidyklos „Šviesa“ skaitmeninis mokymo (-si) turinio pristatymas

Š.m. balandžio 2 d. leidyklos „Šviesa“ atstovė supažindino Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos mokytojus su skaitmeninio mokymo programų svarbiausiais tikslais.

Suteikė žinių mokytojams apie Promethean interaktyvios lentos ir ActiveInspire aplinkos taikymą ugdymo procese.

 Mokė mokytojus rasti, pritaikyti ir naudoti ugdymo reikmėms interaktyvios Promethean lentos ir ActivInspire aplinkos išteklius bei parengtų aktyvių pamokų turinį.

Supažindino su aktyviosiomis pamokomis.

Aktyvioji pamoka – pamoka, kurioje taikomas skaitmeninis mokymo ir mokymosi turinys, suderintas su atitinkama vadovėlio komplekto tema ir ją papildantis. Aktyviosios pamokos privalumai išryškėja naudojant interaktyviąją lentą.

Siekiant kuo geresnių mokinių mokymo(si) rezultatų ugdymo procese būtina tikslingai taikyti įvairius metodus, jų derinius, priemones bei informacijos šaltinius. Todėl skaitmeninis turinys rengiamas kaip papildoma vadovėlio komplekto dalis ir turėtų būti naudojamas taip, kad nepakeistų realių priemonių realioje aplinkoje, bet papildytų, praturtintų jas naujomis galimybėmis (pvz.: virtualiais bandymais, kai realiomis sąlygomis jų sudėtinga/neįmanoma atlikti).

Pateiktyje tam tikrai temai (aktyviajai pamokai) pateikiama vaizdinė, tekstinė, garsinė mokomoji medžiaga, tikslingai atrinkta iš atitinkamo vadovėlio komplekto bei patikimų internetinių tinklalapių, sukurtos interaktyvios užduotys, pritaikyti įvairūs technologiniai metodai bei įrankiai.

Mokomoji medžiaga skaidrėse pateikiama, atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir poreikius, kad motyvuotų, įtrauktų kiekvieną vaiką į aktyvų pažinimo ir kūrybos procesą. Tekstinės informacijos, iliustracijų, demonstracinių objektų, interaktyvių užduočių įvairovė bei logiškas ir aiškus pateikimas prezentacijoje sudaro sąlygas skirtingų gebėjimų bei mokymosi stilių mokiniams geriau suvokti, įtvirtinti naują medžiagą.

Pasitelkę daugybę įvairių tyrimų, remdamiesi užsienio praktika bei atsižvelgdami į Lietuvos mokytojų ir mokinių poreikius pristatė profesionalių metodistų paruoštą skaitmeninį turinį (aktyvias pamokas) šiems mokomiesiems dalykams:

Pradinukų kursas 1 kl. integruotam mokymui(si) - lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos;

Matematikos kursas 5 ir 9 kl.

Gamtos ir žmogaus kursas 5 ir 6 kl.

Biologijos kursas 9 kl.

Tikimės, kad mokytojai panaudos gautą informaciją pamokų metu.

Skaityklos darbuotojos

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

eTwinning baigiamoji konferencija Berlyne

Šių metų kovo 29-31 dienomis vyko Europos ir kitų valstybių mokyklų eTwinning projekto baigiamoji konferencija Berlyne. Labai džiaugiuosi, kad teko, kaip 2011 metų „Geriausios Lietuvos eTwinning mokykla“ laimėtojai, garbė atstovauti Lietuvą. Iš Lietuvos važiavome šeši mokytojai. Tik užsiregistravus viešbutyje „Berlyn Berlyn“, prasidėjo konferencija. Dalyvius pasveikino Vokietijos Mokslo ir kultūros prezidentas ponas Dr. Bernd Althusman, eTwinning NA atstovas iš Vokietijos, Europos komisijos Kultūros ir Mokslo generalinis direktorius Xavier Prats Monne. Vėliau vyko plenarinė sesija, geriausių Europos eTwinning projektų apdovanojimo ceremonija.

 Vakare visus dalyvius vežė į ekskursiją po naktinį Berlyną. Tai puikus miestas, su nuostabia architektūra, žymiomis istorinėmis vietomis.

Antrąją dieną vyko darbas grupėse. Dirbau trijų grupių veikloje. Dalyvavau projekto narių grupiniame darbe, kur buvo pateikti pasiūlymai veiklos aktyvinimui, ateities planų kūrimui. Buvo pasiūlyta:

1. Supaprastinti eTwinning elektroninės erdvės produktus.

2..Mokytojas - mokytojas, mokinys – mokinys ir jų veiklos tobulinimas.

3. Suburti mokyklos bendruomenes.

4. Visos grupės akcentavo didesnį veiklos pripažinimą, mokyklų vadovų vaidmens didinimą Europos projektams, veiklos įtraukimą į ugdymo programas.

5. Klasių aprūpinimas, reikiama, šiuolaikine įranga, ypač, dalyvaujančias projekto veiklose.

6. Lyderiai ir jų vaidmuo.

Buvo parengtas Lietuvos stendas. Vieną dalį užėmė mūsų mokyklos paroda, vyko Lietuvos prisistatymai. Pakviečiau dalyvius pašokti lietuvių liaudies šokį „Šiaudų batai“, kuris žmonėms labai patiko ir buvo paprašytas dar kartą pakartoti. Trečią kartą Lietuvos NA koordinatorės paskatinti, pašokome su lietuviškais žodžiais.

Iš Telšių turizmo centro buvo gautos ir pristatytos brošiūros apie Lietuvą anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis, informacija apie Telšius. Pateikta mokyklos daina, Comenius projekto, vykusio 2008-2010 skrajutės. Ši informacinė medžiaga buvo noriai pasidalinta tarp konferencijos dalyvių.

Trečią dieną vyko projekto darbo apibendrinimas, atsisveikinimas.

Džiugu, kad mūsų mokykla dalyvauja šioje veikloje, kad mūsų pradinių klasių eTwinnig projekto nariai geba nuveikti didžiulius darbus, kad esame žinomi ir pripažinti Lietuvoje ir Europoje.

Projekto koordinatorė, pradinių klasių anglų kalbos mokytoja metodininkė Danutė Raudienė

 

Puslapis 4 iš 18

Lankytojų skaitiklis