INFORMACIJA TĖVAMS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJĄ

Prašymai į naujai formuojamas klases teikiami tik į vieną pasirinktą mokyklą nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Prašymų teikimas vykdomas nuotoliniu būdu pagal nustatytą formą (pridedama). Progimnazija prašymus registruoja  prašymų registravimo žurnale pagal prašymų pateikimo laiką el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą/asmens tapatybės kortelę/pasą) ir jo kopiją, vaiko sveikatos pažymėjimą tėvai pateikia vėliau, pasibaigus karantinui.
 
P.S. Turimus pageidavimus pateikiate el. laiške.
 
Prašymo formą atsisiųsite čia
 
Mokyklų teritorijas rasite čia
 
 

ATMINTINĖ MOKINIAMS, TĖVAMS, MOKYTOJAMS

Nuotolinis mokymas (is) yra iššūkis visai progimnazijos bendruomenei.

Susitelkimas, pasitikėjimas, geranoriškumas, visų mūsų atsakingumas, pagarba vienas kitam padės šį iššūkį sėkmingai įveikti.

Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:

1. kiekvieną dieną prisijungia prie el. dienyno „Mano dienynas“ ir pasitikrina mokytojo pateiktą informaciją;

2. prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų;

3. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu;

4. laiku atlieka užduotis ir atsiskaito mokytojo nurodytose virtualiose aplinkose;

5. konsultuojasi su mokytoju asmeninėmis žinutėmis, elektroniniais laiškais bei su mokytoju aptartose internetinėse platformose;

6. stebi ir aptaria su mokytoju savo asmeninę pažangą;

7. pagal susitarimą su mokytoju dalyvauja vaizdo konferencijose;

8. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine erdve, neplatina vaizdo įrašų;

9. lankantys būrelius mokiniai bendradarbiauja su būrelių vadovais nuotoliniu būdu.

10. lankantys pailgintą mokymosi dienos grupę bendradarbiauja su grupės auklėtoja nuotoliniu būdu pagal kasdieninį grupės lankymo tvarkaraštį.

Tėvai (rūpintojai, globėjai):

1. įgyvendina mokymosi sutartyse numatytus įsipareigojimus;

2. laikosi rekomendacijų dėl koronoviruso;

3. reguliuoja vaiko dienos režimą, susitaria su vaiku dėl jo dienotvarkės, nes tai padės išlaikyti darbo ir poilsio pusiausvyrą;

4. sudaro sąlygas prisijungimui prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų;

5. padeda vaikams naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis;

6. jei vaikas neturi galimybės prisijungti prie internetinės platformos nurodytu laiku, užduotis atlieka jam palankiu metu iki mokytojos nurodyto termino;

7. kasdien peržiūri el. dienyno „Mano dienynas“  įrašus, reaguoja į komentarus, pagyrimus, pastabas, mokytojų laiškus;

8. kontroliuoja ir užtikrina savalaikį vaikų atliktų darbų atsiskaitymą;  

9. iškilus vaiko mokymosi problemai konsultuojasi su mokytojais iki 16.30 val.

10. susirgus vaikui, tą pačią dieną informuoja klasės vadovą;

11. visais ugdymo klausimais geranoriškai bendrauja ir bendradarbiauja su klasės vadovu, dalykų mokytojais, būrelių vadovais, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja, administracija.

Mokytojai:

1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymąsi, analizuoja jų pasiekimus nuotoliniu būdu;

2. pildo el. dienyną pagal kasdienį pamokų tvarkaraštį;

3. jei vaikas neturi galimybės prisijungti prie internetinės platformos nurodytu laiku, leidžia mokiniui užduotis atlikti jam palankiu laiku ir skiria atlikimo terminą;

4. geranoriškai bendradarbiauja su tėvais telefonų skambučiais, el. paštu, el. dienynu bei per įvairias socialinių tinklų grupes ir kartu rūpinasi sėkmingu vaiko ugdymųsi nuotoliniu būdu;

5. teikia informaciją tėvams apie nuotolinį ugdymą, konsultuoja iki 16.30 val.;

6. domisi mokinių poreikiais, interesais, padeda išspręsti kylančias problemas;

7. teikia informaciją apie grėsmes ir saugų elgesį virtualioje aplinkoje;

8. jei mokinys neprisijungia nuotoliniu būdu išsiaiškina priežastį, esant reikalui bendradarbiauja su soc. pedagogu;

9. atlieka kitas galimas įgyvendinti klasės vadovo pareigas, stebi dalyvavimą būrelių veiklose ir pailgintoje mokinių mokymosi grupėje;

10. stebi savo klasės mokinių dalyvavimą nuotolinio mokymo(si) veikloje, nuolat bendradarbiauja su dalyko mokytojais, būrelių vadovais, pailgintos mokymosi grupės auklėtojais, pagalbos specialistais, apie iškilusias problemas informuoja progimnazijos administraciją. 

 

Informacija dėl koronoviruso

Informacija dėl koronoviruso:                                                                                                                                                                             

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Mokyklos administracija

 

TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS DĖMESIUI!

Atsakingu už mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimą (remonto paslauga neteikiama) informacinių technologijų naudojimo klausimais direktoriaus įsakymu paskirtas Telšių „Atžalyno“ progimnazijos informacinių technologijų specialistas Andrius Matiekus (el. pašto adresas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai )

 

ŠVIETIMO PAGALBA MOKINIAMS, JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), MOKYTOJAMS, ŠVIETIMO TEIKĖJAMS KARANTINO METU

Švietimo pagalba karantino metu bus teikiama nuotoliniu būdu. Su visais specialistais galite konsultuotis per elektroninę sistemą „Mano dienynas“ arba jų nurodytais kontaktais

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Simona Zableckienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. nr. 8 686 03276

Socialinė pedagoginė pagalba

Laima Kuzminskytė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. nr. 8 603 94333

Specialioji pedagoginė pagalba

Renata Kulevičiūtė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. nr. 8 679 46488

Socialinė pedagoginė pagalba

Stanislava Norkuvienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. nr. 8 610 75269

Mokytojo padėjėjo pagalba

Jurgita Bukevičienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. nr. 8 622 39327

Logopedinė pagalba

Jūratė Šiaudkulienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. nr. 8 648 14092

Žarėnų skyrius

Logopedė Jurgita Lukošienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. nr. 861874243

Ryškėnų skyrius

Logopedė Vaida Galkauskienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. nr. 867223463

 

TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS DĖMESIUI!

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 30 d. progimnazijos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.

Iškilus būtinybei rašykite el. paštu:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai (raštinės administratorė)

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai   (direktorius)

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai   (pavaduotoja ugdymui)

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai (pavaduotoja ugdymui)

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai (pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams)

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai (socialinė pedagogė)

arba skambinkite mobiliuoju telefonu +37068627131 (direktorius) arba pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams +37064740788

 

Mokinių pavasario atostogos skelbiamos nuo š m. kovo 13 d. (penktadienio) iki kovo 27 d. 

Dėl galimų tolimesnių pakeitimų sekite informaciją progimnazijos svetainėje.

 

STABDOMAS UGDYMO PROCESAS MOKYKLOSE!

Telšių rajono savivaldybės administracija gavo Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą, kuriuo nuo rytojaus, penktadienio, kovo 13 dienos ugdymo procese numatytos pavasario atostogos.

Atostogos tęsis iki kovo 27 dienos.

Ugdymo procesas stabdomas siekiant užkirsti kelią galimoms naujojo koronaviruso grėsmėms.

Kitą savaitę bus patikslinta, kokių atostogų dalies (pavasario, vasaros) bus atsisakyta vėliau. Taip pat bus svarstoma dėl kitų mokymosi formų tokiu atveju, jei dviejų savaičių karantino nepakaktų. Pedagogai per mokinių atostogas dirba, tačiau įstaigos nustatyto darbą nuotoliniu režimu.

Taip pat informuojame, jog dėl sustabdyto ugdymo proceso autobusai, kurių maršrutai pritaikyti prie švietimo įstaigų veiklos, nevažiuos.

Dėl ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos bus žinoma rytoj – penktadienį, 9.30 val. organizuojamas Telšių rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdis.

Informuokite vieni kitus.

Direktorius Vytautas Vaitkus 

 

Apsilankymas „Telšių uodegėlėje“

Mūsų mieste yra įsikūrusi beglobių gyvūnų asociacija „Telšių uodegėlė“. Jos svarbiausias tikslas – sumažinti beglobių gyvūnų skaičių gatvėse ir surasti jiems naujus namus. Mes, 5b klasės mokiniai, padedant mūsų tėveliams, nusprendėme paremti „Uodegėlės“ augintinius.

Vasario pabaigoje-kovo pradžioje vykdėme akciją „Pasirūpinkime beglobiais gyvūnais“. Jos metu rinkome pinigėlius, kuriuos nusprendėme skirti gyvūnų gydymui. Kovo 12 dieną kartu su klasės vadove J. Šliažiene apsilankėme „Telšių uodegėlėje“. Ten mus pasitiko jos vadovė R. Puidokienė. Ji papasakojo apie „Uodegėlės“ veiklą, savanorių darbą joje, išgirdome daug įdomių istorijų apie prieglaudoje atsidūrusius šuniukus ir katytes. Be to, ji mus pamokė, kaip reikia elgtis gatvėje sutikus nežinomą palaidą šunį. Mes galėjome pabendrauti su mielais gyvūnėliais, kuriems dar reikia surasti gerus šeimininkus.

Apsilankymas „Telšių uodegėlėje“ mums buvo tikra gerumo pamoka. Žinome, kad mūsų surinkti 100 eurų – tik maža pagalba gyvūnėliams, kurie negali savimi pasirūpinti. Bet juk taip ir mokomės gerbti gyvybę, esančią šalia mūsų. Ne veltui liaudies išmintis sako, jog „tas, kuris yra žiaurus gyvūnams, negali būti geras žmogus“.

5b klasės mokinės Kotryna, Viltė ir Sofija

 

Puslapis 3 iš 14

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis