„Atžalyno“ balso 2020“ finalas

Kovo 10 dieną, po pamokų, įvyko konkurso „Atžalyno“ balsas 2020“ finalas. Jame dalyvavo 17 1 – 8 klasių mokinių – I turo nugalėtojų. Dainorėlius sveikino ir sėkmės konkurse linkėjo progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus ir pavaduotoja Jadvyga Dapšienė.

Mokinius vertino kompetentinga 8 narių komisija: direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšienė, muzikos mokytojai Laima Petrulaitienė ir Gintaras Vaitkaitis, šokio mokytoja Dinara Dacienė, mokytojos Kristina Bagužienė ir Staselė Norkuvienė, meninio ugdymo vadovė, „Gramofono“ solistė Monika Stripeikienė ir „Atžalyno“ balsas 2019“ Kamilė Vaitkutė. Žiūrovai rinko populiariausią atlikėją. Salėje „sirgo“ dainorėlių draugai ir artimieji. Smagu buvo klausytis labai rimtų, linksmų ir svajingų dainų, kurias mokiniai buvo pasirinkę patys, o mokytis dainuoti jiems padėjo muzikos mokytojai. Geriausieji buvo renkami pagal 3 kriterijus: balsą, artistiškumą ir sceninį įvaizdį. Po ilgų svarstymų buvo nuspręsta „Atžalyno“ balso titulą suteikti Skaistei Stripeikaitei, 1b klasės mokinei, Arijui Vaclovui Jonušui, 3a klasės mokiniui, ir Samantai Miniotaitei, 7b klasės mokinei. II vietas pelnė Emilė Bagužaitė ir Akvilė Nekrašiūtė iš 3a klasės. III vieta atiteko Lukrecijos Birškytės bei Brigitos Sankauskaitės duetui iš 8b klasės. Populiariausia konkurso dalyve žiūrovai išrinko Gabiją Gaudutytę, 2c klasės mokinę. Direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšienė konkurso dalyvius apdovanojo Padėkos raštais, o nugalėtojus ir dovanomis. Specialus prizas skirtas Gytei Vaviliovaitei, 2a klasės mokinei, savo pasirodymą pateikusiai videoreportažu. „Atžalyno“ balso 2020“ finalą dainorėliai užbaigė bendra daina, skirta Lietuvai.

„Bendraminčiai“

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė „30 laisvės pavasarių“

Kovo 11-osios išvakarėse „Atžalyno “ progimnazijoje surengta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė „30 laisvės pavasarių“. Ji pradėta Tautiškos giesmės giedojimu. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus.

Už pilietines iniciatyvas padėkos raštais buvo apdovanoti mokytojai ir mokiniai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė, mokytojai Vytauta Nekrašienė, Jūratė Šliažienė, Danguolė Eirošienė, Jadvyga Martinkienė, Asta Daukantienė, Laima Petrulaitienė, Gintaras Vaitkaitis, Dinara Dacienė, Irma Klaišytė, Staselė Norkuvienė ir Irena Bugelienė, Mokinių tarybos pirmininkė Brigita Sankauskaitė, Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja Atėnė Silkauskaitė, Mokinių tarybos narė, šaulė Samanta Miniotaitė. Progimnazijos bendruomenę pasveikino renginio viešnia LR Seimo nario Valentino Bukausko patarėja Aušra Lukošiūtė ir įteikė dovaną – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimto Nepriklausomybės atkūrimo akto kopiją. Koncerto metu besikeičiančios skaidrės priminė svarbiausius laisvės 30-mečio įvykius, įžymiausius žmones, garsinusius ir garsinančius Lietuvą. Mokiniai deklamavo eiles apie gimtąjį kraštą, dainavo jaunučių choras „Atžalynukai“ ir Merginų chorinio dainavimo studija bei solistai, šoko aštuntokai ir Mados šokio šokėjai. Renginio dalyviai buvo pasipuošę tautine atributika, rankose laikė trispalves širdeles ir vėjo malūnėlius, simbolizuojančius laisvės polėkį. „30 laisvės pavasarių“ nuaidėjo prasmingai, šventiškai ir nuotaikingai.

„Bendraminčiai“

 

Regioninis meninio skaitymo konkursas

Kovo 7 dieną, šeštadienį, 8a klasės mokinė Julija Mažonaitė dalyvavo Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioniniame etape. 

Konkursas vyko Kretingos rajono M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Jame rungėsi 12 mokinių iš visų Žemaitijos rajonų ir Šiaulių miesto. 5 – 8 klasių grupėje Julija užėmė 3-ąją vietą. Sveikiname ją!

Lietuvių k. ir lit. mokytoja Jūratė Šliažienė

 

Progimnazijos bendruomenės viktorina „Kalba – mūsų turtas“

2020 metai LR Seimo yra paskelbti Mokyklų bendruomenių metais. Norėdama parodyti savo sumanumą ir tvirtumą, „Atžalyno“ progimnazijos bendruomenė atsiliepė į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kvietimą, pasitinkant Kovo 11-osios 30-metį, organizuoti Lietuvių kalbos dienas. 

Lietuvių kalbos mokytojos pakvietė keturias progimnazijos bendruomenės komandas, susidedančias iš 5 – 8 klasių mokinių, jų mamų ir mokytojų, dalyvauti viktorinoje „Kalba – mūsų turtas“. Rungtis teko trijuose turuose: lietuvių tautosakos, kalbos ir literatūros. Komandų kapitonai savo išradingumą rodė Kapitonų mūšyje. Viktorina baigėsi linksmais patarlių vaidinimais ir spėliojimais. Renginys paliko labai gerą įspūdį, nes buvo įdomu ir smagu visiems drauge atsakinėti į klausimus, palaikyti vienas kitą ir džiaugtis bendra pergale. Nugalėjo mūsų visų žinios ir bendruomeniškumas.

Kipras Kreičmanas ir Dovydas Dužinskas, 6a klasės mokiniai

 

Dalykinė trumpoji stažuotė Telšių „Atžalyno” progimnazijoje

Trumposios stažuotės Lietuvoje vykdomos pagal Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas”. Stažuotės Lietuvoje tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams dalintis praktine darbo patirtimi su kitų mokyklų mokytojais.

Telšių „Atžalyno” progimnazijos mokytojos metodininkės Jadvyga Dapšienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė parengė 40 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo programą ir vasario 24 – 28 d. įgyvendino stažuotę „Krikščioniškų vertybių ugdymas integruojant tikybą, muziką ir šokį”.

Į mūsų progimnaziją dalyvauti stažuotėje pagal šią programą atvyko mokytojos Renata Karašienė ir Rita Storastienė iš Panevėžio bei Audronė Lašinskienė iš Vilniaus. Jos stebėjo tikybos, muzikos, šokio įvairias integruotas pamokas ir veiklas. Po stebėtų užsiėmimų vyko kolegialus grįžtamasis ryšys, diskusijos apie šiuolaikines pamokas, jų planavimą ir organizavimą. Aiškinomės, kaip kryptingai taikyti į mokinių mokymą(si) nukreiptus aktyviuosius integruotus metodus, vertinimo kriterijus, padedančius skatinti mokymosi motyvaciją, dialogą tarp mokinių ir mokytojų, kiek tai turi įtakos tolesniam mokymuisi. Dalijomės patirtimi, kaip sukurti tinkamą ugdymosi aplinką, siekiant ugdyti krikščioniškas vertybes, plėtoti mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, padedantį plėtoti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas. Pasidalijome patirtimi apie popamokinę veiklą, metodine medžiaga. Pristatėme progimnazijos stiprybes, pasiekimus, ugdymo(si) aplinkas. Parengėme pranešimą „Krikščioniškų vertybių ugdymas integruojant tikybą, muziką ir šokį“. Pelenų dieną dalyvavome šv. Mišiose, kuriose pasisėmėme dvasinės stiprybės.

Esame dėkingi Andriui Daciui, kuris savo laisvo laiko valandėlę padovanojo mums pristatydamas Žemaitijos sostinę – Telšius. Nuoširdžiai dėkojame ir progimnazijos partneriams  Žemaičių muziejui „Alka”. Didelį įspūdį stažuotojoms paliko Janinos Bucevičės išsamus Žemaitijos pristatymas, šiltas bendravimas.

Stažuotė buvo puiki galimybė pasidalinti savo darbo praktine patirtimi ir perimti iš kolegų gerąją patirtį. Jos metu užmezgėme bendradarbiavimo ryšius, patobulinome profesines, informacijos valdymo, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Džiugina naujos patirtys ir iššūkiai. Manau, kad stažuotės yra reikšmingos abipusiai, keliančios naujus iššūkius, skatinančios motyvaciją dirbti šiuolaikiškai.

Dėkoju kolegoms Gintarui Vaitkaičiui, Laimai Petrulaitienei ir Dinarai Dacienei už komandinį darbą, atvirų pamokų vedimą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Kaziuko mugė

„Atžalyno“ progimnazija kiekvienais metais organizuoja Kaziuko mugę. Ir šiemet nuo vasario vidurio mokyklos bendruomenė, paraginta progimnazijos direktoriaus, jai ruošėsi. Ypač mugės laukė pradinukai ir penktokai. 

Kovo 5-osios rytą skambant liaudiškai muzikai su pilnais krepšiais įvairiausių gėrybių į mokyklą rinkosi jaunieji „verslininkai“. Mugės kviesliai nuotaikingai žemaitiškai visus kvietė į aktų salę. Po 4 pamokų prasidėjo pats linksmumas. Prekystaliai lūžo nuo kepinių, kitų saldumynų. Buvo galima nusipirkti naminio sūrio, medaus. Ponioms ir merginoms akys raibo nuo gražiausių papuošalų. Smagu buvo pirkti dailius mokinių ir jų šeimos narių rankdarbius. Šventė buvo nuotaikinga. Dar kartą įsitikinome, kad žemaičiai moka švęsti ir puoselėja liaudies tradicijas.

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė 

 

Rajoninė mokinių technologijų olimpiada 2020 „MINIATIŪRA 20x20“

Vasario 28 dieną „Atžalyno“ progimnazijoje vyko rajoninė mokinių technologijų olimpiada 2020 „MINIATIŪRA 20x20“. Joje dalyvavo 45 mokiniai keturiose amžiaus grupėse tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir mitybos srityse.
Olimpiadoje savo jėgas išbandė mūsų progimnazijos penktokės Kotryna Kazlauskaitė ir Sofija Slavinskytė, šeštokės Gabija Jonauskytė ir Justina Budginaitė, septintokai Austėja Mileikytė, Ugnė Prušinskytė, Eimantas Kekys ir Ema Vainoriūtė bei 8a klasės mokinė Julija Mažonaitė. Austėja ir Julija olimpiadoje pelnė garbingas antrąsias vietas. Vertinimo komisiją sužavėjo mergaičių namų darbai, Austėjos iškeptas gardus pyragas ir olimpiados metu per tris valandas Julijos atliktas tekstilės darbas. Sveikiname nugalėtojas ir jų technologijų mokytoją metodininkę Jadvygą Martinkienę!

„Bendraminčiai“

 

Nacionalinis diktantas

Vasario 28 dieną jau tryliktą kartą respublikoje buvo organizuotas Nacionalinis diktantas, kurį rašė ir 20 mūsų progimnazijos mokinių bei 7c klasės mokinio Jokūbo Beržinio mama Jūratė Beržinienė. 

Diktorius Marijus Žiedas diktavo Birutės Jonuškaitės tekstą „Milinė“, kuris apjungia lietuvių kalbos grožį ir daugiasluoksnę sostinės Vilniaus ir kartu visos Lietuvos istoriją. Dėkojame Nacionalinio diktanto dalyviams už parodytą meilę ir pagarbą lietuvių tautai ir kalbai.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė 

 

Puslapis 4 iš 14

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis