Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kartu su pavasariu, pakilia nuotaika ateina Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, mūsų visų laisvės šventė. Kasmet progimnazijoje ji minima nuotaikingai. Kovo 10-osios rytą visi mokiniai ir mokytojai, pasipuošę tautine atributika, rinkosi į šventinį koncertą, kurį rengė jaunučių choras „Atžalynukai“, merginų chorinio dainavimo studija, solistai Dovydas Sukauskas ir Erikas Kimbaras, Gytė Vavilovaitė, Akvilė Nekrašiūtė, Arijus Vaclovas Jonušas.

Žiūrovai plojo šokėjoms, eiles deklamavo „Piliečio žadintuvo“ skaitovai. Šventės metu išreiškėme solidarumą su karo baisumus išgyvenančia ukrainiečių tauta. Jai buvo skirta daina „Kregžde, kreždute“. Po koncerto buvo organizuota Sveikatingumo diena „Būkime sveiki!“, kurią pradėjo įvairiausias veiklas mokiniams pasiūliusios Telšių savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės. Po to mokinių laukė Sveikatingumo žygis „11 000 žingsnių“ ir edukacinės-sportinės išvykos. Keliaudami vaikai fotografavo pastebėtas Lietuvos ir Žemaitijos vėliavas, o pasiekę kelionės tikslą sustojo taip, kad sudarytų simbolinį skaičių 11. Tą dieną mokiniai pagilino žinias apie sveiką gyvenseną, tobulino sveikatinimosi judant gryname ore įgūdžius ir draugiškai bendraudami bei bendradarbiaudami paminėjo svarbią valstybinę šventę. Kartu su 5a klasės mokiniais žygyje dalyvavo ukrainietė mergaitė Liza, kuri kovo 3 dieną evakavosi iš Charkivo miesto.

„Bendraminčiai“

 

„Atžalyno“ balsas“, skirtas Nepriklausomybės atkūrimo dienai

„Atžalyno“ balsas“ – tradicinis, vienas iš pačių gražiausių ir nuotaikingiausių progimnazijos renginių – skiriamas Kovo 11-ajai. Renginys vyksta dviem etapais. Pirmajam, kuris šiais metais vyko kovo 4 dieną, mokiniai ruošėsi savarankiškai ir vertinimo komisijai bei gausiam sirgalių būriui parodė savo talentą. Į antrąjį etapą pateko 21 dainorėlis. Burtai lėmė, kuris muzikos mokytojas – Laima Petrulaitienė ar Gintaras Vaitkaitis – padės mokiniams pasiruošti finalui.

Po savaitės atkaklaus darbo kovo 9 dieną patys šauniausieji džiugino žiūrovus dainomis apie vaikystę ir savo gimtąjį kraštą. Vertinimo komisija – direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšienė, muzikos mokytojai Laima Petrulaitienė ir Gintaras Vaitkaitis, šokio mokytoja Dinara Dacienė, pradinių klasių mokytoja Aušra Gumuliauskienė, Progimnazijos tarybos pirmininkė Donata Kimbarienė ir buvusios mūsų progimnazijos mokinės „Dainų dainelės“ laureatės Samanta ir Deimantė Miniotaitės – paskelbė nugalėtojus. Jais tapo Gytė Vavilovaitė, 4a klasės mokinė (I vieta), Gytis Vilkas, 5b klasės mokinys (I vieta), Skaistė Stripeikaitė, 3b klasės mokinė (II vieta), Akvilė Nekrašiūtė, 5a klasės mokinė (II vieta) ir Erikas Kimbaras bei Dovydas Skukauskas, 4a klasės mokiniai (III vieta). Malonu, kad dainorėliams akomponavo ne tik mokytojai, bet ir mokiniai Benediktas Slavinskis bei  Domas Žaronskis. Ačiū konkurso organizatoriams ir dalyviams už suteiktą džiaugsmą, minint svarbią valstybinę šventę – Kovo 11.

„Bendraminčiai“

 

Anglų kalbos projektas „STEAMing UP!”

Nors eTwinning platformoje yra daugiau nei 1 milijonas užsiregistravusių vartotojų, dar daugiau žmonių yra girdėję apie ją, tačiau ne visi yra išbandę praktiškai. Telšių rajono anglų kalbos mokytojos Giedrė Raudonienė, Neringa Lemežienė, Svetlana Kachinskienė, Alma Žutautienė, Lina Mickevičienė, Rasa Tėpelė ir Kristina Bagužienė su savo 5 – 9 klasių mokiniais susivienijo komandiniam darbui, bendradarbiavimui ir šios platformos praktiniam pritaikymui ugdymo procese vienerius mokslo metus.

Projekto veiklos sėkmingai integruojamos į ugdomąjį procesą, nes jos apima informacinių technologijų naudojimą, kūrybiškumą, mokslinį mąstymą, kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir panašiai – tai, kas labai reikalinga būsimoms profesijoms. Mokiniai jau kūrė projekto logotipą, kūrybiškai šventė Europos kalbų dieną ir Kalėdas, platformoje apsikeitė angliškais laiškais apie svajonių keliones, mėgstamiausius dalykus ir profesijas, darė eksperimentus su sniegu ir kūrė video filmukus apie juos, rengė snaigių parodas bei lankėsi Telšių STEAM centre, kuriame atliko „Binary“ 11010101 kodavimo ir atkodavimo užduotis, rašė savo vardus su dirbtinio intelekto „Dobot“ ranka. Šioje veikloje labai pagelbėjo Telšių STEAM centro metodininkas Rokas Stankevičius. Projekto pabaigoje bendradarbiaudamos komandos sukurs video medžiagą, elektronines knygas ir skaidres – metodinę medžiagą kiekvienam anglų kalbos mokytojui, norinčiam integruoti STEAM į anglų kalbos pamokas. Projektas dar nesibaigė, tačiau jau dabar galima įvertinti, kad toks tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra sėkmingas ir efektyvus.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Bagužienė

 

Kaziuko mugė

Kovo 4 dieną progimnazijos aktų salėje praūžė Kaziuko mugė. Skambant liaudiškai muzikai, buvo galima ir akis paganyti, ir pirkti. Jaunieji „verslininkai“ prekiavo mediniais gaminiais, papuošalais bei įvairiais gardumynais. Šventei pasibaigus, visi į namus parsinešė ne tik gerą nuotaiką, bet ir lauktuvių iš Kaziuko mugės.

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Gražina Jonikienė

 
Pelenų diena Katedroje

Kovo 2 dieną mes, 6a klasės mokiniai, su tikybos mokytoja Maryte Beinoriene Gavėnios kelią pradėjome Šv. Mišiomis Katedroje. Kunigas A. Sabaliauskas kalbėjo apie maldą, pasninką Gavėnios metu, kaip daryti „gera slaptoje” (nesigiriant), pabarstė mūsų kaktas pelenais. Visi susimąstėme, pajutę tos dienos ir pasakytų žodžių prasmingumą. Po Šv. Mišių uždegėme žvakutes už Ukrainą ir Lietuvą.

6a klasės mokiniai

 
Informacija mokyklos bendruomenei,

DĖL PARAMOS UKRAINOS KOVOTOJAMS

Mūsų mokykla neabejinga ir turi prisidėti prie paramos nuo karo kenčiantiems Ukrainos kariams. Kviečiame rinkti maistą kariams. Todėl maistas turi būti energetiškai vertingas, negendantis nuo temperatūros poveikių. 

Mūsų mokykla neabejinga ir turi prisidėti prie paramos nuo karo kenčiantiems Ukrainos kariams. Kviečiame rinkti maistą kariams. Todėl maistas turi būti energetiškai vertingas, negendantis nuo temperatūros poveikių.

Tai gali būti konservai, energetiniai batonėliai, riešutai, džemai, uogienės įspaudžiamuose pakeliuose ir kt.

Viskas kas patogu transportuoti ir karys prie savęs galėtų turėti kaip užkandį. Karo metu dėl didelio nuovargio kariams krenta motyvacija. Todėl tokie maistai energijai palaikyti padeda.

Surinktas maistas bus perduotas tarybos nariui Tomui Lekavičiui, kuris su savo komanda penktadienio rytą nuveš tiesiai prie Ukrainos pasienio.

Todėl skubiai prašome klasės vadovus pakviesti vaikus rytoj ryte (arba iki pamokų pabaigos)prisidėti prie šios akcijos. Maistą perduokite mokyklos budėtojui. Ten Jūsų lauks ir paims Jūsų aukotą maistą.

Taip pat renkame maistą ir nuo karo kenčiantiems gyvūnams. Maistas bus perduotas LIETUVA – GYVŪNAMS organizacijos atstovams. Tinka konservai, sausas maistas skirtas gyvūnams ir kt. kas negenda. Maistą nešti į istorijos kabinetą – 217, antras aukštas.

Ačiū už Jūsų gerumą

 
Žeima, žeima, biek iš keima!

Švęsti Užgavėnes – sena progimnazijos tradicija. Kovo 1 dieną pradinių klasių mokiniai ir mokytojos vykdė kultūrinę-meninę veiklą „Užgavėnių papročiai ir tradicijos Žemaitijoje“, kurią organizavo mokytojos I. Bugelienė, D. Dacienė, L. Petrulaitienė. Tai buvo džiaugsmo, linksmybių diena, laikantis senovės papročių ir tradicijų. 

Aktų salėje skambėjo liaudiška muzika, šėlo, šoko persirengėliai, valgykloje kvepėjo blynais ir kakava. Gautas žinias mokiniai pasitikrino dalyvaudami viktorinoje, o fantaziją bei išradingumą parodė piešdami ir gamindami originalias kaukes.

Vyresniesiems mokiniams šventę organizavo septintokai. Progimnazijos fojė akį traukė spalvingos nuotraukos su išradingais blynų receptais, pasakojimais, kaip senovėje žmonės tą dieną maitindavosi. Persirengėliai mokytojus vaišino kakava ir blynais, pradžiugino linksmu vaidinimu. Per pertrauką kieme vyko Kanapinio ir Lašininio kova, skambėjo „Žeima, žeima, biek iš keima“ ir buvo deginama Morė. Tikimės, kad atsikratėme ne tik varginančios žiemos, bet ir pykčio, blogos nuotaikos, nesutarimų.

Ačiū organizatoriams, muzikantams, visiems persirengėliams, šią dieną kūrusiems gerą nuotaiką!

2 b klasės mokytoja Irena Bugelienė ir „Bendraminčiai“

 

Išvyka į VšĮ Telšių regioninį profesinio mokymo centrą

Vasario 28 dieną per klasės valandėlę mes, 8b klasės mokiniai, lydimi klasės vadovės M. Beinorienės, mokykliniu autobusu išvykome į Telšių RPMC. Ten mūsų jau laukė mokytoja R. Žutautienė. Ji mus supažindino su šia mokymosi įstaiga, o profesijos mokytojai – su profesijomis, kurių galima čia įsigyti.

Apsilankėme mokomuosiuose kabinetuose, klausėmės pasakojimų apie profesijas, išgirdome net juokingų darbo įrankių pavadinimų, sprendėme galvosūkį, pasigaminome lipdukus. Labai patiko biologijos kabinete, kur 3D formatu stebėjome širdies darbą. Buvo įdomu sužinoti, kaip galima suprojektuoti kompiuteriu daiktus.

8b klasės mokiniai

 

Puslapis 6 iš 14

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

Nacionalinė švietimo agentūra

Reklaminis skydelis

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis