Pirmokų krikštynos

Jau daugiau kaip du mėnesius pirmokėliai lanko mokyklą. Jie vis drąsiau rašo raides, tiksliau skaičiuoja, deda skiemenį prie skiemens. Mokykloje juos sutinka ir palydi ne tik mokytoja, bet dažnai padrąsina, pamoko, pataria, kai reikia, net sudrausmina koridoriuje sutikti draugai. Kas jie? Tai ketvirtokai.

Ir štai vieną rytą besimokančių vaikų rimtį sudrumsčia garsus beldimas į duris. Pas pirmokus atkeliauja ketvirtokai ir perduoda kvietimą į „Krikštynas“.

Lapkričio 13-tą dieną 1a klasės mokiniai ir jų mokytoja atidarę aktų salės duris pakliuvo į spalvotų lankų tunelį. Pralindus tunelį, juos pasitiko Raganiukė, jos draugas varnas Abraksas ir padėjėjai. Raganiukė su savo komanda kvietė pirmokėlius ir jų mokytoją  atlikti įvairias užduotis: įminti mįsles, sudėti iš raidžių žodį, išspręsti matematinius uždavinius, mankštintis, spalvinti vardo raidę ant kiekvienos klasės oro baliono.

Atlikus užduotis, Raganiukė palinkėjo mokinukams gerai mokytis, gražiai žaisti kartu, ir draugiškai „kilti oro balionu aukštyn“ mokantis. Varnas Abraksas pakvietė pasiimti „Stebuklingus pieštukus“ – pirmoko pažymėjimus, ir jau tikrus pirmokus išlydėjo į klasę. Po trumpos pertraukėlės Raganiukė su savo komanda jau pasitiko 1b klasės mokinius ir jų mokytoją.

Ketvirtokų mokytojos Nijolė Šiurkuvienė ir Jūratė Petrulienė

 

Pienės pūko pasakos

Nuo šių metų vasario 3 iki rugsėjo 30 dienos Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, bendradarbiaudamas su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, organizavo respublikinį bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės veiklos edukacinį projektą „Pasaka tikiu“, skirtą Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. 
Šioje veikloje dalyvavo ir 2020 metų lapkričio mėnesį Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje eksponavo baigiamąjį projektinės veiklos darbą mokinių sukurtų knygų parodoje ,,Pasaka tikiu“ ir mūsų Telšių  „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Respublikinio edukacinio projekto ,,Pasaka tikiu“ tikslas – skatinti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, knygų skaitymą, plėtojant komunikavimo, socialinę, pažinimo ir meninę kompetencijas. Praktinėse šio projekto veiklose „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai tobulino gebėjimą rišliai komunikuoti gimtąja kalba, plėtė žinias apie pasakas ir knygų atsiradimą. Lavėjo ugdytinių kūrybiškumas, piešiant mėgstamiausią pasakos herojų. Bendradarbiaudamos progimnazijos švietimo pagalbos specialistės (specialioji pedagogė Renata ir logopedė Jūratė) bei bibliotekininkė Aušra kartu su mokiniais atliko tris veiklas (skaitė pasakas, piešė pasirinktus pagrindinius pasakų veikėjus, sudėjo piešinius į knygą ir ją įrišo), kurių galutinis rezultatas – originali pačių mokinių sukurta knyga „Pienės pūko pasakos“.

Atliktų veiklų video: https://gopro.com/v/wEppgKQlKZEZX

Logopedė Jūratė ir spec. pedagogė Renata 

 

 

Šiaurės šalių literatūros savaitė

Lapkričio 9 – 15 dieną Lietuvoje tradiciškai minima Šiaurės šalių literatūros savaitė. Jos metu Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekose, mokyklose ir kitose kultūros ir švietimo įstaigose sutartu laiku vyksta Šiaurės šalių literatūros skaitymai ir kultūrinės veiklos.  
Šių metų Šiaurės šalių literatūros savaitė kviečia vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius pamąstyti apie tai, ką reiškia būti pasaulio piliečiu, ir paieškoti savo vietos pasaulyje. 2020-ieji pasauliui – sunkūs metai, visiems metę didžiulį iššūkį. Tokie reiškiniai kaip pandemija priverčia susimąstyti, kokią atsakomybę turime jausti mes, kaip piliečiai, kas mus vienija ir kuo mes skiriamės.

Mūsų progimnazijoje garsiniuose skaitymuose dalyvavo pradinių (4a, 4b ir 1a) klasių mokiniai.Vyresniųjų klasių  (8a, 8b ir 6a, 6b) mokiniai, padedant istorijos ir etikos mokytojai V. Savickienei, skaitė nuotoliniu sinchroniniu būdu.

Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymų medžiaga yra progimnazijos skaityklos kompiuteryje (aplanke „Šiaurės šalių skaitymai“). Tikiuosi, kad po karantino siūlomas knygų ištraukas perskaitys visi progimnazijos mokiniai. 

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 

Erasmus+ projektas „Mažųjų žvilgsnis į didįjį meną"

Vaikai dirba grupėse. I grupė (3–6 metų vaikai) kuria filmuką apie M. K. Čiurlionį. Jį pristatys projekto partneriams. Vėliau susipažins su partnerių sukurtais filmukais. II grupė (7 metų vaikai) piešia ir elektroninėje erdvėje paskelbia komiksus apie M. K. Čiurlionį. III grupė (8 metų vaikai) parengė metodinę medžiagą, kurią  projekto partneriams išsiuntė paštu. Jau esame informuoti, kad siuntiniai gauti. IV grupė (10–12 metų vaikai) ruošia didžiulį darbą, kuris tęsis visus mokslo metus. 

Mokiniai burtų keliu išsitraukė dailininkus. Tai M. K. Čiurlionis, latvių mados dailininkė E. Patmalniece, Belgijos dailininkas R. Magritas, A. Gaudi iš Katalonijos. Naudodamiesi internetu vaikai susipažins su pasirinkto dailininko biografija ir darbais. Vėliau sekdami tuo dailininku sukurs savo darbą. Tam jau yra nupirkta kanceliarinių prekių: piešimo albumas, flomasteriai, akvareliniai dažai, aplankai su įmautėmis piešinių kaupimui. Visos veiklos bus fotografuojamos ir siunčiamos projekto partneriams. Nuotraukų kaupimui nupirkti albumai, laikmenos.

Gruodžio viduryje suplanuotas internetinis susitikimas su partnerių mokyklomis. Vieni kitiems giedosime Kalėdines giesmes. Tikimės, kad situacija dėl Covid 19 pandemijos keisis ir po Naujųjų metų įvyks mokinių ir mokytojų susitikimai mokyklose.

Projekto koordinatorė Danutė Raudienė

 

Progimnazijos bendruomenės dėmesiui!

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 27 d. ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dirba su vaikais kontaktiniu būdu, laikydamiesi valstybės lygio ekstremalios situacijos vadovo nustatytų rekomendacijų.
5–8 klasių mokiniai lapkričio 9–27 d. mokosi nuotoliniu būdu. Švietimo pagalbos specialistai su mokiniais dirba nuotoliniu būdu.
Mokiniams, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas, bus išduodami sauso maisto daviniai.

 

 

Pagerbti kovojusieji už laisvę

Lapkričio 1 dieną „Atžalyno“ šauliai atsiliepė į Lietuvos šaulių sąjungos kvietimą uždegti žvakeles ant kovojusių bei žuvusių už mūsų laisvę kapų. Uždegtos žvakutės prie paminklų Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Telšių kuopos Telšių būrio partizanams ir „Alkos“ rinktinės partizanui Steponui Jonušui-Klajūnui atminti.

Tegul mūsų didvyriai niekada nebūna užmiršti!

„Atžalyno“ šaulių būrelio vadovė Asta Daukantienė

 

 

Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje, Žarėnų ir Ryškėnų skyriuose

1–8 klasių mokinių, priešmokyklinio ugdymo vaikų atostogos – nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d. Lapkričio 2 d. yra paskelbta nedarbo diena.

Nuo 2020-11-03 iki 2020-11-08 ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dirba su vaikais kontaktiniu būdu, laikydamiesi valstybės lygio ekstremalios situacijos vadovo mustatytų rekomendacijų.

5–8 klasių mokiniai lapkričio 3–6 d. mokosi nuotoliniu būdu. Švietimo pagalbos specialistai su mokiniais dirba nuotoliniu būdu.

Mokiniams, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas, išduodami sauso maisto daviniai už 4 maitinimo dienas.

 

Bendruomenės diena Katedroje

Progimnazijos bendruomenė tęsia gražią ir prasmingą tradiciją spalio pabaigoje rinktis į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą bendrai maldai. Šiemet kan. Vygintas Gudeliūnas šv. Mišias aukojo ne tik už mokytojus, mokinius ir tėvelius, bet ir už Anapilin išėjusį progimnazijos direktorių Vytautą Vaitkų.

Pakilią nuotaiką kūrė mokinių ir muzikos mokytojų Laimos Petrulaitienės ir Gintaro Vaitkaičio giedamos giesmės. Suklusti skatino Šventojo Rašto skaitiniai. Iškilmingai tėvelių, mokytojų ir mokinių atneštos aukojimo atnašos. Bendruomenė meldėsi už savo gerovę ir sėkmę, „Amžiną atilsį“ sukalbėjo už direktorių Vytautą Vaitkų.

Dėkojame kan. Vygintui Gudeliūnui, progimnazijos administracijai, mokytojams, tėveliams ir mokiniams už prasmingą rimtyje sukurtą dvasios šventę.

„Bendraminčiai“

 

Puslapis 7 iš 10

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis