Akcija „Uždekime žvakelę ant laisvės kovotojo kapo!“

„Atžalyno“ šaulių būrelis ir progimnazijos savivalda per Vėlines kvietė progimnazijos bendruomenę į pilietinę akciją „Uždekime žvakelę ant laisvės kovotojo kapo!“Atminimo žvakutės buvo uždegtos žuvusiems Telšių, Kretingos, Lazdijų, Skuodo, Šiaulių, Kelmės rajonų laisvės gynėjams. Taip išreiškėme pagarbą žuvusiems už laisvę mūsų krašto kovotojams. Degdami atminimo ir pagarbos žvakutes, tikime nenutrūkstamu ryšiu tarp mūsų, čia esančiųjų, ir išėjusiųjų Amžinybėn. Tegul mūsų didvyriai niekada nebūna užmiršti! 

 „Atžalyno“ šaulių būrelio vadovė A. Daukantienė

 

Tulpių sodinimo akcija

„Atžalyno“ šaulių būrelio iniciatyva spalio 28 dieną vyko tulpių sodinimo akcija „Papuoškime progimnazijos kiemą gėlėmis“. Kiekviena klasė atsinešė tulpių svogūnėlių ir darbo įrankius. Pavasarį lauksime besiskleidžiančių 300 įvairiaspalvių žiedų.

„Bendraminčiai“

 

Sėkmė rajoninėse kvadrato varžybose

Spalio 27 d. Telšių „Kranto“ progimnazijoje vyko rajoninės 5–6 klasių mergaičių kvadrato varžybos. Mūsų progimnazijai atstovavo Vakarė Slušnytė, Oresta Lukošiūtė, Goda Ramšaitė, Paulina Einingytė, Urtė Arbutavičiūtė, Gabrielė Skirmantaitė, Martyna Jankauskaitė, Emilė Bagužaitė, Viltė Radžiūtė ir Paulina Norkutė. Mergaičių komanda laimėjo garbingą antrą vietą.

„Bendraminčių“ narė Urtė Arbutavičiūtė

 

Bendruomenės diena Telšių katedroje

Spalio 21dieną ,,Atžalyno" progimnazija kartu su Naujamiesčio skyriumi šventė Bendruomenės dieną Telšių katedroje. Visa bendruomenė vieningai meldėsi, prašė pagalbos, savitarpio supratimo, palaiminimo, taikos žemėje. Iškilmingai buvo įneštos atnašos. 5–8 klasių mokiniai jas skyrė Telšių „Caritui“. Progimnazijos administracija nuoširdžiai dėkoja šv. Mišias aukojusiam kan. Vygintui Gudeliūnui, mokiniams, jų tėveliams, mokytojams už šiltą bendrystę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė

 

Adoracija Telšių katedroje

Spalio 19 d. Telšių katedroje vyko vienos paros Švč. Sakramento adoracija. Iš ryto adoracijoje dalyvavo ir „Atžalyno“ progimnazijos 3a ir 3b, 4a ir 6b klasių mokiniai su pradinių klasių ir tikybos mokytojomis. Katedroje vyko integruotos tikybos ir lietuvių kalbos pamokos „Mano malda Viešpačiui“. Mokiniai skaitė Šventojo Rašto ištraukas, sakė savo intencijas, kalbėjo rožinį. Giesmes giedojo 5a klasės mokinė Gytė. Šių pamokų metu mokiniai ugdėsi pažinimo, komunikavimo, bendradarbiavimo kompetencijas. 

Adoracijos dalyviams nuoširdžiai dėkoju už jaukią ir šiltą bendrystę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė

 

Pradinukų meninio skaitymo konkursas

Spalio 18 dieną progimnazijoje įvyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo dvidešimt du pradinukai. Pirmokai ir antrokai deklamavo pasirinktą poezijos kūrinį, o trečiokai, ketvirtokai skaitė prozos kūrinių ištraukas. Komisija, susidedanti iš progimnazijos pavaduotojos J. Dapšienės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos J. Šliažienės ir pailgintos grupės mokytojos V. Nekrašienės, išrinko nugalėtojus, kurie dalyvaus rajoniniame skaitovų konkurse. 

Nugalėtojais tapo 1b klasės mokinys T. Miliauskas, 1c klasės mokinė M. Andriuškaitė, 4a klasės mokinė G. Sabaliauskaitė ir 4 b klasės mokinė A. Šapalaitė. Linkime visiems didelės sėkmės rajoniniame konkurse!

Pradinių klasių mokytojos N. Šiurkuvienė ir J. Petrulienė

 

Mieli atžalyniečiai,

nuoširdžiai kviečiame spalio 21 d. 11.30 val. 1-8 klasių mokinius, tėvelius, senelius, mokytojus dalyvauti šv. Mišiose už mūsų bendruomenę Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje. Ši graži ir prasminga Bendruomenės diena, organizuojama jau daugelį metų, stiprina mūsų bendruomenę

Kviečiame tęsti šią šiltą mokytojų, mokinių, tėvelių bei senelių bendrystę, aktyviai dalyvauti šv. Mišiose ir susitelkti bendrai maldai.  

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos administracija

 

Džiuginantys olimpiadų „Kings“ rezultatai

Mokslo metų pradžioje progimnaziją pasiekė respublikinių „Kings“ olimpiadų diplomai. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų mokykla pasiekė puikių rezultatų neformalaus švietimo konkursuose ir buvo viena iš 150 aktyviausių Lietuvos mokyklų „Kings“ olimpiadų 2022 metų pavasario semestre. 

„Atžalynas“ tapo viena iš TOP 10 mokyklų Telšių regione pagal mokinių, dalyvavusių „Kings“ lietuvių kalbos olimpiados finale, skaičių; viena iš TOP 5 mokyklų Telšių regione pagal mokinių, gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą matematikos olimpiados finale, skaičių ir viena iš TOP 5 mokyklų Telšių regione pagal mokinių, gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą anglų kalbos olimpiados finale, skaičių. Aukšti mokyklos rezultatai – gabių ir aktyvių mokinių, apdovanotų diplomais, pasiekimas. „Kings“ olimpiadų finalistus mokykloje parengė pradinių klasių mokytojos Irena Bugelienė, Irma Klaišytė, Loreta Bugvilienė, Matematikos mokytojos Rasa Žutautienė ir Angelina Streckienė, anglų kalbos mokytojos Danutė Raudienė, Lina Trepkevičienė ir Kristina Bagužienė bei lietuvių k. ir lit. mokytojos Danguolė Eirošienė, Jūratė Šliažienė ir Audra Arlauskienė.

Jau prasidėjo „Kings“ olimpiadų rudens semestro kvalifikaciniai etapai. Linkime atžalyniečiams atsakingo pasiruošimo, aktyvaus dalyvavimo ir kuo aukštesnių pasiekimų.

„Bendraminčiai“

 

Puslapis 8 iš 10

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

Nacionalinė švietimo agentūra

Reklaminis skydelis

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis