2012-2013

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mieli mokytojai, mokiniai!

Atostogos – tai pati didžiausia vasaros šventė. Noriu visiems Jums palinkėti gražių ir saulėtų dienų, sveikatos, kad puikiai pailsėję ir su nauja energija pasitiktume naujuosius mokslo metus.

Direktorius Vytautas Vaitkus

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Dėl profilaktinių vaikų sveikatos patikrinimų

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. mokiniai turi mokyklai pateikti informaciją apie profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus t.y. pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Siekiant užtikrinti efektyvesnį profilaktinį vaikų sveikatos patikrinimą, 2013 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a“ Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo, buvo patvirtinta nauja redakcija statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“

Esminis pokytis – privaloma odontologo konsultacija, kurios metu bus įvertinta dantų ir žandikaulių būklė (dantų dygimas, atlikta dantų ėduonies profilaktika, nustatyta ar nėra sąkandžio anomalijų).

Primename, kad dėl mokinio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku. Svarbu atminti, kad vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima.

Norime atkreipti dėmesį, kad profilaktinio sveikatos patikrinimo pažyma galioja visus metus, o Lietuvos higienos norma HN21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustato tik terminą iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pateikti profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus mokyklos visuomenės sveikatos specialistui.
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Gegužinės pamaldos Šv. Antano Paduviečio  katedroje

Mūsų mokyklos bendruomenė gražiai bendrauja ir bendradarbiauja su Šv. Antano Paduviečio katedros klebonu Domu Gatautu. Klebono ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jadvygos Dapšienės iniciatyva, baigiantis mokslo metams, gegužės 29 d. buvo suorganizuotos šv. Mišios už mokyklos bendruomenę.
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas Domas Gatautas. Skaitinį iš Šv. Rašto skaitė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus, visuotinę maldą meldė mokiniai ir mokytojai. Giesmes giedojo mokyklos mokinių choras vadovaujamas muzikos mokytojų Gintaro Vaitkaičio ir Laimos Petrulaitienės. Tai pat buvo giedamos Gegužinės pamaldos, prašoma Švč. Mergelės Marijos pagalbos ir užtarimo mokyklos bendruomenei. Ir mokiniai, ir mokytojai nuoširdžiai dalyvavo šv. Mišiose. Buvimas bendrystėje suteikė sielai džiaugsmo ir pakylėjimo.
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Akcija „Darom“

Prie jau tradicija tapusios aplinkosauginės akcijos „Darom“ prisijungė ir mūsų mokyklos bendruomenė. Pradinukai tvarkė savo klases. 5a ir 5b klasių mokiniai tvarkė aplinką apie mokyklą bei mokyklos bibliotekoje klijavo knygas ir tvarkingai jas sudėliojo į lentynas. 7a, 7b ir 7c klasių mokiniai rinko šiukšles ties Durbino upeliu. 6a ir 8a klasių mokiniai tvarkė pakeles nuo parduotuvės „Pas Stanislovą“ iki Telšių vandenys ir teniso kortų.
Mūsų mokyklos mokiniai ne tik rinko šiukšles, bet jas ir rūšiavo. Prie šios akcijos geranoriškai prisijungė ir šie mokytojai: R. Žutautienė, A. Daukantienė, L. Petrulaitienė, D. Galminienė, A. Nekrašius, D. Krauzienė, A. Petkuvienė, R. Narbutienė, I. Gedvilienė, J. Šliažienė, D. Eirošienė, L. Kuzminskytė, A. Fabijonavičiūtė ir pradinių klasių mokytojos.
Akcijos „Darom“ koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Savickienė.
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokinių fotografijų konkursas „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“

Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 5 – 6 klasių mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jadvygos Dapšienės dalyvavo respublikiniame konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“. Konkursą organizavo Lietuvos Biblijos draugija ir Lietuvos katechetikos centras, bendradarbiaudami su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei Bernardinai.lt Šio konkurso pagrindinis tikslas - skatinti mokinius atpažinti ir pažinti bendražmogiškas, krikščioniškas vertybes, analizuojant Šv. Raštą.

Mokiniai analizavo Šv. Rašto ištraukas, išskyrė bendražmogiškąsias, krikščioniškąsias vertybes, įvardijo, kodėl šios vertybės svarbios, aiškinosi jų aktualumą šiandienos visuomenėje. Išdiskutuotas, aptartas vertybes pavaizdavo „Gyvuoju paveikslu“, nufotografavo ir išsiuntė konkurso organizatoriams. Konkurso vertintojai išrinko geriausius darbus. Bernardinai.lt skaitytojai taip pat turėjo galimybę išrinkti savo nominantus.

Gegužės 17 d. Vilniuje, Keistuolių teatre, įvyko šio konkurso laureatų pagerbimas. Maloni sėkmė lydėjo Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos komandas. „Atžalyniečiai“ 5 – 6 klasių amžiaus grupėje užėmė III vietą. Pelnė nominaciją už nuoširdumą bei nominaciją už simbolinę raišką. Taip pat pelnė Bernardinai .lt skaitytojų nominaciją „Populiariausias gyvasis paveikslas“. Lauretams didelį įspūdį paliko organizatorių dovanotas „Keistuolių“ teatro miuziklas „Juozapas ir jo stebuklingas apsiaustas“.

„Atžalyniečiai“ nuoširdžiai dėkoja Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros klebonui Domui Gatautui už kelionės į baigiamąjį konkurso renginį parėmimą.

 

Puslapis 1 iš 18

Lankytojų skaitiklis