Ugdymo organizavimas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

 

TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS IR RYŠKĖNŲ, ŽARĖNŲ, NAUJAMIESČIO SKYRIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

Klasių komplektai:

Mokslo metai 2022–2023 m. m.
Klasės (grupės) 1 - 4 5 - 8 Žarėnų sk. (1,2)

 

Žarėnų sk.(3,4)

 

Naujamiesčio sk.

Komplektų skaičius 9 9 1 1 12

      

Ugdymo proceso trukmė:

2022–2023 m. m.
Klasė Ugdymo dienos Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 kl. 175 06-08 35
5-8 kl. 185 06-22 37
9-10 kl. (Naujamiesčio sk.) 185 06-22 37
Priešmokyklinio ugdymo gr. 160 05-31 33

 

Ugdymo laikotarpių trukmė:

       I pusmetis nuo 2022-09-01 iki 2023-01-27;

       II pusmetis nuo 2023-01-30 iki ugdymo proceso pabaigos.

 

Atostogos 2022–2023 m. m.
Rudens atostogos 2022 m. spalio 31d. – lapkričio 4d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27d. – 2023 m. sausio 6d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13d. – vasario 17d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11d. – balandžio 14d.
Vasaros atostogos 1–4 klasių mokiniams 2023 m. birželio 9d. – rugpjūčio 31d.
Vasaros atostogos Ryškėnų, Žarėnų, Naujamiesčio sk. priešmokyklinėms grupėms 2023 m. birželio 1d. – rugpjūčio 31d.
Vasaros atostogos 5–10 klasių mokiniams ir socialinių įgūdžių ugdymo klasei 2023 m. birželio 23d. – rugpjūčio 31d.
 

Lankytojų skaitiklis