• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Sausio 13-oji 

Mokyklos mokytojai vedė Pilietiškumo pamoką ir kartu su mokiniais dalyvavo Pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ uždegdami žvakutes klasėse prie langų. Pamokos metu buvo prisiminti Laisvės gynėjai, skaitomi liudytojų prisiminimai, vedami pokalbiai apie svarbius Lietuvai prieš 20 metų vykusius įvykius. Žuvusieji pagerbti tylos minute.

Mokyklos pradinių klasių mokiniai Aktų salėje per pirmąją pamoką žiūrėjo filmą apie sausio 13-osios įvykius.

11 val. mokyklos teatro salėje vyko susitikimas su Sausio 13-osios įvykių liudininkais. Atsargos kapitonas  Petras Milkentas, Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8 rinktinės vadas Vaclovas Ringys ir viršila, BDMBC kuopos vyresnysis instruktorius Algimantas Jurkus pasidalino su mokytojais išgyventais įvykiais prieš dvidešimt metų vykusiais prie Spaudos rūmų ir televizijos bokšto.

Mokyklos skaitykloje 6a ir 6b klasių mokiniai su auklėtojomis G. Jonikiene ir I. Gedviliene žiūrėjo skaidres ir filmuotą medžiagą apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje. Ketvirtokai ir šeštokai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos ugdymui J. Dapšienės, papuošė medį su linkėjimais laisvai Lietuvai. Renginį organizavo skaityklos darbuotojos.

17 val. 8-9-10 klasių mokiniai nešdami mokyklos atributiką įsiliejo į Nepriklausomybės aikštėje Telšių rajono savivaldybės organizuojamo Sausio 13-osios įvykių 20-mečio paminėjimo dalyvių gretas. Renginyje dalyvavo ir mokyklos saviveiklininkai.

Po paminėjimo mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo šv. Mišiose už Laisvės gynėjus Telšių Katedroje.

 

Lankytojų skaitiklis