• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Netradicinė integruota tikybos ir muzikos pamoka

Baigiantis Šv. Kalėdų laikui, sausio 6 dieną yra minima Trijų Karalių šventė. Trys išminčiai keliavo aplankyti gimusio kūdikėlio Jėzaus ir nešė dovanų: meilės aukso, smilkalų ir miros. Apie išminčių, arba Trijų karalių, kelionę pasakoja evangelistas šv. Matas: „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 1–2). 

Paminint Trijų Karalių šventę tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė suorganizavo netradicines integruotas tikybos ir muzikos pamokas „Kristaus gimimo istorija“ 3a ir 3b klasėse. Pamokose dalyvavo svečias vienuolis selezietis Piercarlo Manzo, daug metų dirbantis su jaunimu, atvykęs į Telšius iš Italijos. Trečiokai integruotose pamokose  aptarė, kaip yra įrengiama prakartėlė, prisiminė prakartėlės veikėjus. Po to pasiskirstę vaidmenimis vaidino gyvą prakartėlę, kartu su svečiu ir muzikos mokytoja metodininke Laima Petrulaitiene giedojo giesmes. Svečias Piercarlo Manzo padovanojo mokiniams Trijų Karalių atneštas dovanas, papasakojo apie šių dovanų (meilė, paguoda, dalijimasis) vertę šiandieniniame pasaulyje, pavaišino skanėstais, padovanojo kiekvienam mokiniui po širdelę. Šias pamokas stebėjo ir kartu giedojo pirmų klasių mokiniai.

Pasak mokytojos Jadvygos Dapšienės, esame pakylėti Kalėdų dvasios ir nuoširdžiai dėkojame seleziečiui Piercarlo Manzo už šiltą bendradarbiavimą, patirtas džiugias akimirkas vestose pamokose.

„Bendraminčiai“

 

Lankytojų skaitiklis