• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Progimnazijos bendruomenės žiniai!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr.V-279  „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 14 punktu informuoju, kad progimnazijos interneto svetainėje http://www.atzalynomokykla.lt/images/pdf/atask-2019.pdf patalpinta progimnazijos direktoriaus  veiklos ataskaita už 2019 metus.

Progimnazijos  bendruomenė iki 2020-01-29, t.y. per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo progimnazijos tarybai.

Direktorius Vytautas Vaitkus

 

Lankytojų skaitiklis