• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

TELŠIŲ ,,ATŽALYNO‘‘ PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS DĖMESIUI

Dėl paskelbto karantino šalyje:

  1. 2019 – 2020 mokslo metų ugdymo procesas baigiamas organizuojant nuotoliniu būdu.
  2. Ugdymo proceso trukmė pradinėse klasėse – 167 d.;  5-8 klasėse  – 177 d. 
  3. Vasaros atostogų pradžia pradinių klasių mokiniams – 2020 m. birželio 5 d.;  5-8 klasių mokiniams – 2020 m. birželio 19 d.; priešmokyklinio  ugdymo grupės vaikams – 2020 m. birželio 8 d.

2019 – 2020 m. m. birželio mėnesį 1-8 klasių ugdymo procesas organizuojamas  vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro 2020 m.  gegužės 8 d.  įsak. Nr. V-694 patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo 2019 – 2020 mokslo metų birželio mėnesį  bei atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto  ministro 2020 m. gegužės 11 d. raštą Nr. SR-2206 ,,Dėl ugdymo organizavimo 2019 – 2020 mokslo metais“.

 

Lankytojų skaitiklis