Šviečiamoji gyvulininkystės programa 2020

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

projektas

ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 13 d.

Nr. 3D-168.

Programos koordinatorė Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

Šviečiamoji gyvulininkystės programa (II modulis) skirta pradinių klasių mokiniams. Programą vykdo 3a klasės mokiniai, klasės vadovė Jūratė Petrulienė.

Šviečiamoji veikla vyksta 2020 metais.

Programos tikslas – skatinti vaikų susidomėjimą gyvulininkyste.

Programos įgyvendinimas

Įgyvendinant programą pradinukai bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais; taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Mokiniai aprūpinti (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus šviesti apie gyvulininkystę.

Progimnazija, pasinaudodama gauta medžiaga ir priemonėmis, savarankiškai organizuoja vaikų švietimo užsiėmimus (pamokėles, konkursus, viešinimą ir kt.).

Dalyviams bus suorganizuota (organizatorių lėšomis) vadinamoji gyva pažintis su gyvulininkyste - išvyka į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę.

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavę programoje mokiniai privalės pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame konkurse.

 

Lankytojų skaitiklis