• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Džiaugiamės talentingais progimnazijos menininkais

Telšių vyskupijos piešinių konkurse „Tai tiesa. Viešpats prisikėlė, Aleliuja!“ 7–8 kl. grupėje III vieta skirta 7 b kl. mokiniui Rokui Navakauskui. J. Kubiliūtei (5a kl.) ir G. Jonauskytei (8b kl.) skirtos nominacijos už originalumą. Mokiniai apdovanoti padėkos raštais bei dovanomis.

Į respublikinio piešinių ir keramikos darbų konkurso „Gamtos sparnais apkabinu pasaulį“ parodą pateko G. Mikuckytėss (6b kl.), E. Bagužaitės (5a kl.), V. Jociutės (7b kl.), G. Jonauskytės (8b kl.) piešiniai. o G. Jonauskytės (8b kl.) keramikos darbas jai pelnė laureatės apdovanojimą. Džiaugiamės ir didžiuojamės dalyviais, ypač nugalėtojais, bei jų dailės ir keramikos mokytoja L. Kaziukone.

„Bendraminčiai“

 

Lankytojų skaitiklis