• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Adoracija Telšių katedroje

Spalio 19 d. Telšių katedroje vyko vienos paros Švč. Sakramento adoracija. Iš ryto adoracijoje dalyvavo ir „Atžalyno“ progimnazijos 3a ir 3b, 4a ir 6b klasių mokiniai su pradinių klasių ir tikybos mokytojomis. Katedroje vyko integruotos tikybos ir lietuvių kalbos pamokos „Mano malda Viešpačiui“. Mokiniai skaitė Šventojo Rašto ištraukas, sakė savo intencijas, kalbėjo rožinį. Giesmes giedojo 5a klasės mokinė Gytė. Šių pamokų metu mokiniai ugdėsi pažinimo, komunikavimo, bendradarbiavimo kompetencijas. 

Adoracijos dalyviams nuoširdžiai dėkoju už jaukią ir šiltą bendrystę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis