• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Bendruomenės diena Telšių katedroje

Spalio 21dieną ,,Atžalyno" progimnazija kartu su Naujamiesčio skyriumi šventė Bendruomenės dieną Telšių katedroje. Visa bendruomenė vieningai meldėsi, prašė pagalbos, savitarpio supratimo, palaiminimo, taikos žemėje. Iškilmingai buvo įneštos atnašos. 5–8 klasių mokiniai jas skyrė Telšių „Caritui“. Progimnazijos administracija nuoširdžiai dėkoja šv. Mišias aukojusiam kan. Vygintui Gudeliūnui, mokiniams, jų tėveliams, mokytojams už šiltą bendrystę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis