• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje startuoja projektas „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“

Lapkričio 18 d. įvyko pirmasis seminaras mokytojams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams. Mokymus vedė lektoriai: doc. dr. Aušra Kazlauskienė, Edukologijos fakulteto dekanė, doc. dr. Rasa Pacevičienė, Edukologijos fakulteto dėstytoja.

Seminare buvo diskutuojama apie naują požiūrį į vaikų mokymąsi, savivaldaus mokymosi sistemos reikšmę institucijai, besimokančiajam, mokytojui, aptarti mokymosi proceso dalyvių vaidmenys. Kitas seminaras organizuojamas lapkričio 28 d.

Direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis