• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Mokyklos bendruomenės narių žiniai!

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. birželio mėnesio nutarimu patvirtino „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles“ ir įpareigojo mokyklų savininkus – Švietimo ir mokslo ministeriją ir savivaldybes – iki 2012 m. vasario 1 d. parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendruosius planus ir juos pristatyti visuomenei. Mokyklų tinklo pertvarka buvo pradėta keičiantis demografinėms aplinkybėms. Ją vykdant siekiama užtikrinti švietimo įstaigų ir paslaugų įvairovę, prieinamumą, atnaujinti mokymo bazę efektyviai naudojant valstybės ir Europos Sąjungos lėšas, ugdymą ir jo aplinką labiau pritaikyti skirtingų amžiaus tarpsnių mokiniams.

Pertvarkant mokyklų tinklą laikomasi principo: mažiausiems mokykla – kuo arčiau namų, vyresniems – kuo geriau aprūpinta moderniomis mokymosi priemonėmis. Nauja mokyklų tinklo kūrimo tvarka aprėpia jau atliktą mokyklų tinklo pertvarką ir neseniai priimto Švietimo įstatymo naujos redakcijos nuostatas. Mokyklų tinklo kūrimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybėms pakeliamą kainą. Telšių savivaldybės administracijos direktoriaus 2011m. lapkričio 8 d. Nr. A1-1552 įsakymu sudaryta darbo grupė Mokyklų tinklo pertvarkos planui parengti.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykla tapo pagrindine mokykla. Parengtame rajono mokyklų pertvarkos plano projekte 2012-2015 metams numatyta, kad mokykloje nebus struktūrinių pertvarkymų, t.y. mokykla ir toliau liks pagrindine mokykla (bus komplektuojamos 1-10 klasės) ir turės Lieplaukės skyrių, kuriame bus vykdomos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos. Su 2012–2015 m. mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano projektu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

2012 – 2015 m. Mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano projektas

Konstruktyvius pasiūlymus prašyčiau teikti Darbo grupės vadovui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Kęstučiui Gusarovui (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 56195), Švietimo skyriaus vedėjai Danutei Mažeikienei (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 60210), mokyklos direktoriui Vytautui Vaitkui (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 70222) iki 2011 m. gruodžio 7 d.

 

Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus

 

Lankytojų skaitiklis