• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

„Mokinkime ir mokykimės kitaip“

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. Telšių „Atžalyno“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokinkime ir mokykimės kitaip“, kurį įgyvendina Viešoji įstaiga „Kitas variantas“ kartu su partneriais: VšĮ ,,Šviesos namai“ (Kaunas) ir Marijampolės kolegijos Studentų atstovybe.

Mokyklos bendruomenės nariams organizuojami mokymai, kurie padės įgyvendinti netradicinio mokymosi modulio organizavimo inovacijas, skleisti gerąją patirtį ir padės kurti naują netradicinio formalaus ugdymo mokymosi tinklą Lietuvoje.

Pirmieji 2 d. mokymai mokytojams įvyko dar pavasarį Karklėje Klaipėdos rajone. Šį rudenį, spalio 1, 2 d., mokyklos administracija išbandė naują įrankį „Inscape DiSC®“, padedantį geriau pažinti save ir kitus, darniai bendrauti ir bendradarbiauti. Mokymus vedė Deividas Rafanavičius, „TMD partners“  konsultantas.

O spalio 20-21 d. į mokymus, kurie vyko Telšių „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje, buvo pakviesti Mokyklos tarybos nariai. Mokinių tėveliai ir mokiniai aiškinosi efektyvios asmenybės formavimo principus, išbandė įvairias praktines veiklas sėkmei pasiekti.

Šiame projekte bendruomenės nariai noriai dalyvauja, džiaugiasi projekto praktinėmis veiklomis, naujomis metodikomis, kurios yra puikios pagalbininkės kasdieniniame mokytojų darbe bendraujant su mokiniais ir mokinių tėveliais. Didelis dėmesys skiriamas teigiamų nuostatų į save,  kolegas, į mokinius,  mokyklą, į švietimo sistemą formavimui, asmeninės atsakomybės už rezultatus svarbai. Pokyčius svarbu pradėti nuo savęs. Aptartos išorinės ir vidinės pokyčių priežastys. Didelis dėmesys skiriamas emocinei kompetencijai, t.y. gebėjimui pažinti ir valdyti emocijas.

Tikimės, kad projekte vykdomos veiklos padės pasiekti rezultatų, kurie leis įgyvendinti mokyklos formalaus ugdymo sistemos naujoves, orientuotas į mokytojų mokymo metodų tobulinimą, mokinių pasiekimų didinimą.

Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė

 

Lankytojų skaitiklis