• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Bendruomenės diena

Telšių „Atžalyno“ pagrindinė mokykla turi gražią ir prasmingą tradiciją švęsti mokyklos bendruomenės dieną Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje. Kiekvienų metų rudenį gausus būrys mokinių, mokytojų, tėvelių renkasi į Katedrą bendrai maldai.

Šį trečiadienį Šv. Mišias už mokyklos bendruomenę aukojo ilgametis mokyklos globėjas prelatas, dr. Juozas Šiurys ir Katedros klebonas, kanauninkas Domas Gotautas. Skaitinį iš Šv. Rašto skaitė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus, visuotinę maldą meldė mokiniai ir mokytojai. Giesmes giedojo mokyklos mokinių choras vadovaujamas muzikos mokytojo Gintaro Vaitkaičio. Prelatas Juozas Šiurys mokyklos bendruomenei linkėjo nepamiršti Tikėjimo metų, kuriuos popiežius Benediktas XVI paskelbė jau spalio 11 d., svarbos. Tai yra palanki proga kiekvienam katalikui apmąstyti savo vertybes, sustiprinti savo tikėjimą, iš naujo atsiversti į Viešpatį, vienintelį pasaulio Gelbėtoją. Katedros klebonas Domas Gotautas pasidžiaugė mokinių darbų paroda „Turėkite tikėjimą Dievu“ (Mk 11, 22), kurią parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja Jadvyga Dapšienė.

 

Lankytojų skaitiklis