• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Kuriame mokyklą, kurioje būtų gera būti, mokytis ir dirbti

Telšių „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje įvyko pradinių klasių mokytojų susitikimas su Mažeikių rajono 38 pradinių klasių mokytojais. Susitikimo tikslas – pasidalinti įgyta patirtimi respublikiniame projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“ bei užmegzti bendradarbiavimo ryšius. Projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“, kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras dalyvauja 18 Lietuvos mokyklų, viena iš jų - Telšių „Atžalyno“ pagrindinė mokykla.

Susitikimo metu aptarėme projekto tikslą, uždavinius, pagrindines veiklas, ateities perspektyvas. Apžiūrėjome mokyklos erdves, klasių ugdymo(si) aplinkas, diskutavome apie ugdymo(si) aplinkų įtaką mokinių kūrybiškumui ugdytis. Pranešimus paruošė ir skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Bugelienė, pradinių klasių vyr. mokytoja Diana Riškienė. Įgyvendinant Bendrąsias programas yra svarbu sudaryti sąlygas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių bendrąsias kompetencijas, mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Projekte to siekiama tobulinant pedagogų kvalifikaciją ir turtinant mokymo(si) bei metodinę bazę. Pedagogų edukacinės, vadybinės kompetencijos tobulinamos kvalifikacijos tobulinimo seminaruose Lietuvoje bei užsienio šalių mokyklose. Besimokančių mokyklų komandų nariai sėmėsi patirties Vokietijoje, Anglijoje. Balandžio, gegužės mėnesiais planuojami edukaciniai, pažintiniai vizitai į Suomijos ir Austrijos mokyklas. Projekto dalyviai įgytą patirtį perduoda kolegoms vesdami seminarus savo mokyklose. Artimiausiu metu planuojama, kad kiekviena besimokanti mokykla įgytą patirtį perduos dar 2 savo rajono mokykloms. Tokiu būdu Lietuvoje bus sukurtas besimokančių 54 mokyklų bendradarbiavimo tinklas. Taip pat pedagogai savo kvalifikaciją tobulina bendraujant, bendradarbiaujant, mokantis virtualioje projekto aplinkoje. Virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“ galima kalbėtis, bendradarbiauti, dalintis patirtimi bei jos pasisemti, rasti naudingų resursų, informacinių komunikacinių technologijų taikymo pavyzdžių, programų naudojimo instrukcijų, rekomendacijų ir daug kitų įdomių dalykų. Iki projekto pabaigos 2014 m. spalio mėn. bus parengtas ir išleistas metodinis leidinys su DVD, išversti į lietuvių kalbą ir išleisti du užsienio autorių metodiniai leidiniai, sukurta kompiuterinė metodinė priemonė, padėsianti veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Džiugu, kad pradinis ugdymas yra įgavęs pagreitį, analizuojamos vaikų kūrybiškumo, praktinių gebėjimų ugdymo, profesinės veiklos galimybės, pradinio ugdymo sistemos galimų trukdžių identifikavimas siekiant ugdymo ir profesinių tikslų. Gyvename dinamiškame laike, labai dažnai, kas tiko vakar nebetinka šiandien. Todėl projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“ yra pačiu laiku ir labai reikšmingas, kuriant besimokančią, bendradarbiaujančią mokyklą, kurioje būtų gera būti, mokytis ir dirbti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis