• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Gegužinės pamaldos Šv. Antano Paduviečio  katedroje

Mūsų mokyklos bendruomenė gražiai bendrauja ir bendradarbiauja su Šv. Antano Paduviečio katedros klebonu Domu Gatautu. Klebono ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jadvygos Dapšienės iniciatyva, baigiantis mokslo metams, gegužės 29 d. buvo suorganizuotos šv. Mišios už mokyklos bendruomenę.
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas Domas Gatautas. Skaitinį iš Šv. Rašto skaitė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus, visuotinę maldą meldė mokiniai ir mokytojai. Giesmes giedojo mokyklos mokinių choras vadovaujamas muzikos mokytojų Gintaro Vaitkaičio ir Laimos Petrulaitienės. Tai pat buvo giedamos Gegužinės pamaldos, prašoma Švč. Mergelės Marijos pagalbos ir užtarimo mokyklos bendruomenei. Ir mokiniai, ir mokytojai nuoširdžiai dalyvavo šv. Mišiose. Buvimas bendrystėje suteikė sielai džiaugsmo ir pakylėjimo.
 

Lankytojų skaitiklis