• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Dėl profilaktinių vaikų sveikatos patikrinimų

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. mokiniai turi mokyklai pateikti informaciją apie profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus t.y. pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Siekiant užtikrinti efektyvesnį profilaktinį vaikų sveikatos patikrinimą, 2013 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a“ Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo, buvo patvirtinta nauja redakcija statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“

Esminis pokytis – privaloma odontologo konsultacija, kurios metu bus įvertinta dantų ir žandikaulių būklė (dantų dygimas, atlikta dantų ėduonies profilaktika, nustatyta ar nėra sąkandžio anomalijų).

Primename, kad dėl mokinio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku. Svarbu atminti, kad vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima.

Norime atkreipti dėmesį, kad profilaktinio sveikatos patikrinimo pažyma galioja visus metus, o Lietuvos higienos norma HN21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustato tik terminą iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pateikti profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus mokyklos visuomenės sveikatos specialistui.
 

Lankytojų skaitiklis