• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Bendruomenės diena Katedroje

Daugiau nei dešimtmetį mūsų mokykla švenčia Bendruomenės dieną Katedroje. Ir šiemet, spalio 11 d., 2 – 10 klasių mokiniai kartu su klasių vadovais, dalykų mokytojai, administracija, tėveliai atskubėjo į Katedrą, kur buvo aukojamos šv. Mišios už visą mokyklos bendruomenę. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas Domas Gatautas.

Tradiciškai skaitinį iš Šventojo Rašto skaitė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus. Psalmę giedojo mokinys Dovydas Gintvainis. Visuotinę maldą meldė mokiniai ir mokytojai, kurioje buvo prašoma Dievo globoti mūsų mokyklos mokytojus, kad su meile ir pasiaukojimu beriama šviesos sėkla rastų gerą dirvą mokinių širdyse. Mokiniai prašė Viešpatį globoti jų tėvelius, suteikti jiems stiprybės ir ištvermės vedant savo vaikus tiesos ir doros keliu. Saugoti Šventąjį Tėvą ir mūsų vyskupus bei jų pagalbininkus. Taip pat buvo prisiminti amžinybėn iškeliavę mūsų mokyklos bendruomenės nariai.

Meilę Viešpačiui liudijo Mišių atnašos: deganti žvakė – Kristaus simbolis; Šventasis Raštas – noras jį skaityti, suprasti, pajausti ir gyvenimo kely vadovautis Gerąja Naujiena; rožinis – Švč. Mergelės Marijos garbei, kurios prašoma pagalbos ir užtarimo; obuolių pintinėlė – padėka Dievui, kuris moko viskuo, ką turime, dalintis su kitais; duona ir vynas – prašymas būti perkeistiems ir gyventi artimo laime. Visus dalyvavusius šv. Mišiose giesmėmis džiugino mokinių choras (vadovas G. Vaitkaitis).

Pasibaigus šv. Mišioms padėkos žodį tarė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus. Pasak direktoriaus, pirmoji tikėjimo mokykla yra šeima, todėl svarbu, kad kartu su vaikais šv. Mišiose dalyvauja ir tėvai. Žmogus bus ramus ir laimingas, kai atras savo tikėjimą ir Dievą, savo būdą bendrauti su Juo ir kreiptis į Jį. Dievas myli kiekvieną žmogų ir nori bendrauti su kiekvienu iš mūsų. Todėl ši graži tradicija kiekvienais metais ateiti į Katedrą šventų Mišių aukai yra ypatinga. Direktorius dėkojo tėveliams, tikybos mokytojoms, klebonui, kurie padeda eiti tikėjimo keliu, moko tarpusavio meilės ir supratimo. Klebonas Domas Gatautas taip pat pasidžiaugė gražiu bendradabiavimu su mokykla ir padovanojo mokyklai knygų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis