• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Mokyklos bendradarbiauja

Telšių „Atžalyno“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“, kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Projektą sudaro du etapai. Pirmame etape, kuris vyko nuo 2011 m. spalio mėn. iki 2013 m. rudens, buvo kuriamas besimokančių mokyklų tinklas. Mokyklų komandos dalyvavo seminaruose ir tobulino asmenines, profesines bei vadybines kompetencijas. Mokėsi kolegialiai atrasti, identifikuoti ir spręsti mokykloms aktualias problemas, diegti naujoves ugdymo procese. Taip pat tobulino gebėjimus, reikalingus analizuoti, vertinti savo ir kolegų pedagoginę praktiką. Didelį dėmesį skyrė bendradarbiavimo kultūros mokyklos viduje ir su kitomis mokyklomis plėtrai. Edukacines bei vadybines kompetencijas tobulino ir stažuotėse užsienio šalyse. Projekto dalyviai ne tik patys mokėsi, bet ir organizavo seminarus mokyklos bendruomenei, kuriuose perdavė įgytą patirtį kolegoms.

Nuo šių metų rudens prasidėjo II etapas – besimokančių mokyklų tinklo plėtra ir palaikymas. II etapo pagrindiniai uždaviniai yra stiprinti mokyklų savarankiškumą, skatinti mokyklas ieškoti naujų galimybių pokyčiams ir tobulėjimui, generuoti naujas mokyklų tobulinimo idėjas, sudaryti sąlygas mokytojų ir komandų bendradarbiavimui bei patirties sklaidai. Siekiant įgyvendinti II etapo uždavinius Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos projekto komanda pakvietė dalyvauti projektinėje veikloje Telšių „Germanto“ pagrindinės mokyklos ir „Saulėtekio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas. Naujai prisijungusioms mokykloms lapkričio pradžioje įvyko pirmasis seminaras „Lyderystė pradiniame ugdyme: naujai apibrėžtas mokytojo lyderio vaidmuo“, kurį vedė ir savo žiniomis dalijosi projekto komandos narės: Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Irma Klaišytė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Irena Bugelienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Džiugu, kad naujai prisijungusios mokyklos yra iniciatyvios, siekiančios pokyčių, noriai bendradarbiaujančios. Tikimės, kad sėkmingai mokysimės vieni iš kitų, būsime aktyviomis besimokančių mokyklų tinklo dalyvėmis ir bendrų veiklų sumanytojomis.

Jadvyga Dapšienė, Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Lankytojų skaitiklis