• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimas

Lapkričio 25-29 dieną „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje vyravo šventinė nuotaika. Visą savaitę vyko renginiai, skirti Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai paminėti. Integruotos savaitės tikslas – prisiminti istorinius 15a. įvykius Žemaitijoje, pasamprotauti apie Krikštą ir jo naudą mūsų kraštui, įprasminti savo mintimis ir darbais tikėjimo svarbą kiekvienam iš mūsų.

Pirmadienį mokyklos skaitykloje ir tikybos kabinete buvo eksponuojami 5 ir 7 klasių mokinių fotonovelių konkurso „Mano krikšto šventės akimirkos“ nugalėtojų darbai. Mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos Jadvygos Dapšienės ir lietuvių k. mokytojos Jūratės Šliažienės, prisiminę gražiausią vaikystės šventę, samprotavo apie amžinąsias vertybes: šeimą, meilę, tikėjimą, Krikšto sakramento svarbą. Mokyklos koridoriuje akį traukė spalvingi stendai „Žemaičių vyskupai“ ir „Pažinkime Žemaitijos bažnyčias“, kuriuos paruošė būrelio „Piliečio žadintuvas“ nariai, vadovaujami istorijos mokytojos Vytautos Nekrašienės. Antradienį lietuvių kalbos mokytoja J. Šliažienė ir istorijos mokytoja V. Nekrašienė pakvietė šeštokus į „Proto mūšį“, kurio metu vaikai atliko įvairias kūrybines užduotis, susijusias su Žemaitijos krikštu, demonstravo savo proto miklumą. Tądien dar mokytojai rinkosi į popietę „Viešpatie, Tu su mumis“, kurioje dalyvavo ir prelatas Juozas Šiurys, pasidalijęs prisiminimais apie pirmąsias tikybos pamokas, vestas „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje po ilgo dvasinio sąstingio, trukusio visą sovietmetį. Ne vienas mokytojas prisiminė, kokie nelengvi, bet pilni entuziazmo buvo pirmieji dvasingumo žingsniai mūsų mokykloje dar prieš Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir tikybos mokytoja J. Dapšienė džiaugėsi šiandienos mokinių pasiekimais, mokantis tikybos.

„Atžalyno“ muziejuje nuolatos galima grožėtis retų Šventųjų paveikslų ekspozicija. Mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojos Jadvygos Martinkienės, šia proga šventųjų paveikslais papuošė tikybos kabinetą. Trečiadienį visų akis traukė vestibiulyje surengta paroda „Po angelo sparnu“. Vaikams kuriant nepaprastą grožį talkino dailės mokytoja Regina Aleksandravičienė.

Ketvirtadienį muzikos mokytojai Gintaras Vaitkaitis ir Laima Petrulaitienė visus supažindino su bažnytine muzika, jų paruošti mokiniai giedojo bažnytines giesmes, suvirpinusias ne vieno širdį.

Pradinių klasių mokiniai išpiešė išmargino šimtus akmenukų, iš kurių sudėliojo simbolinį „Takelį link Dievo“, papuošusį aktų salę, kurioje penktadienį mokyklos bendruomenė rinkosi į integruotos savaitės apžvalgą. Į svečius buvo pakviestas monsinjoras Rimantas Gudlinkis, kuris labai šiltai kalbėjosi su vaikais apie Krikštą ir jo teikiamas malones. Su gražiu Žemaičių krikšto jubiliejumi visus susirinkusiuosius pasveikino kan. Telšių šv. Antano Paduviečio katedros parapijos administratorius Domas Gatautas bei mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė parodė skaidres, priminusias visos savaitės veiklas, dėkojo visiems, organizavusiems prasmingus ir gražius renginius ir juose dalyvavusiems. Konkursų nugalėtojai apdovanoti Padėkos raštais. Mokykloje išleistas laikraščio „Labas“ numeris, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui.

Po tokių prasmingų renginių taip ir norisi pakartoti popiežiaus Prančiškaus žodžius tikintiesiems: Tikėjimo dovana yra visuomet nauja, gyva ir veiksminga. Ji niekuomet netampa praeities dalyku, bet atvirkščiai – teikia gyvybę šiandienai, nes būtent šiandien Kristus mus toliau kviečia sutikti Jį ir sekti Juo tuo keliu, kuris perkeičia visą mūsų egzistenciją.“

„Atžalyno“ pagrindinės mokyklos lietuvių k. mokytoja Audra Arlauskienė

 

Lankytojų skaitiklis