• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Lietuvių kalbos savaitė

Sausio 13-17 dienomis mokykloje vyko lietuvių kalbos savaitės, skirtos Kristijono Donelaičio 300 - osioms gimimo metinėms paminėti, renginiai.

Pirmadienį visi 5-10 klasių mokiniai ir drąsiausi mokytojai dalyvavo raštingiausio mokinio ir mokytojo konkurse: vieni rašė diktantą, o kiti savo raštingumą demonstravo atlikdami rašybos ir skyrybos užduotis apie K. Donelaičio gyvenimą ir kūrybą.

Antradienį ir mokiniai, ir mokytojai labai stengėsi rašydami dailyraščiu tekstą apie poemą „Metai“. Dailiojo rašto konkurso tikslas buvo ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, išrinkti gražiausiai ir taisyklingiausiai rašančius mokinius bei mokytojus.

Trečiadienį pasirinktas K. Donelaičio „Metų” ištraukas iliustravo 5-8 klasių mokiniai, o devintokai ir dešimtokai skaitė „Pavasario linksmybes“, jas analizavo bei diskutavo apie jų aktualumą šių laikų žmogui.

Ketvirtadienį mokyklos meninio skaitymo konkurse dalyvavo gausus būrys meninio žodžio mylėtojų. Buvo be galo įdomu klausytis nuotaikingų prozos kūrinių ištraukų, pasakų, eilėraščių. Tai buvo dar viena gimtojo žodžio šventė. Vertinimo komisijos, kuriai vadovavo mokytojas A. Nekrašius, išrinkti geriausi skaitovai (penktokai K. Šion ir L. Simanauskaitė, šeštokas V. Dikontas bei septintokai L. Veitas ir D. Raudytė) sausio 28 dieną dalyvaus zoniniame meninio skaitymo konkurse, kuris vyks mūsų mokykloje.

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą...” - šiais žodžiais penktadienį buvo pradėtos lietuvių kalbos savaitės baigiamosios apdovanojimų šventės, vykusios skaitykloje. Mokyklos direktorius V. Vaitkus įteikė padėkos raštus konkursų nugalėtojams - 46 mokiniams ir 5 mokytojams, kurie puikiausiai, gražiausiai, taisyklingiausiai parašė diktantą ir dailyraštį bei originaliausiai iliustravo „Metų” ištraukas.

Apie lietuvių literatūros pradininką K. Donelaitį nemažai įdomių faktų buvo galima sužinoti ir mokyklos bibliotekoje parengtoje parodėlėje.

Džiugu, kad ši savaitė buvo įdomi, kūrybiška, kupina atradimų džiaugsmo bei nuoširdžių vaikiškų šypsenų. Ji leido ne vienam suprasti, kad iš pirmo žvilgsnio labai sudėtinga K. Donelaičio kūryba gali būti įdomi ir prasminga.

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Alvida Petkuvienė

 

Lankytojų skaitiklis