• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

1-a vieta mokinių kūrybinių kompozicijų konkurse „Tikėjimas – šeimos gyvastis“

Lietuvos vyskupai 2014 metus paskelbė Šeimos metais. Ta proga Telšių vyskupijos Katechetikos centras organizavo Telšių dekanato mokinių kūrybinių kompozicijų konkursą „Tikėjimas - šeimos gyvastis“. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis tikrąja šeimos prigimtimi bei atpažinti tikėjimo prasmę ir svarbą šeimoje.

Konkursas vyko Telšių „Ateities“ pagrindinėje mokykloje. Dalyvavo 11 komandų iš miesto ir rajono mokyklų, tarp jų ir mūsų mokyklos 2 komandos. Kūrybines kompozijas vertino kompetetinga komisija: prelatas, dr. Juozas Šiurys, Katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Daubarienė, Tikybos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė Virginija Vaidvilienė, tikybos ir muzikos mokytoja Elena Žirgulienė.

Mūsų mokyklos komanda vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, tikybos mokytojos Jadvygos Dapšienės, šokio mokytojos Dinaros Dacienės ir muzikos mokytojos Laimos Petrulaitienės užėmė 1-ąją vietą. Ruošusios mokytojos ir komandos dalyviai apdovanoti padėkos raštais bei saldžia dovanėle. Taip pat komanda gegužės 15 d. dalyvaus Žemaičių Kalvarijoje, vyksiančiame renginyje Tarptautinei šeimų dienai paminėti. Žemaičių Kalvarijoje varžysis 1-ųjų vietų laimėtojai iš visos Telšių vyskupijos.

„Bendraminčių“ informacija

 

Lankytojų skaitiklis