Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2020 m. II ketv.2020 m. I ketv.2019 m. 2019 m. IV ketv.2019 m. III ketv.2019 m. II ketv.2019 m. I ketv.2018 m. 2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.2018 m. III ketv.2018 m. IV ketv.
Direktorius 2385,94 2201,57 1984,07 2046,43 2172,76 1928,14 1867,22 1228,63  1201,33 1195,67 1218,40 1289,82 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1633,93 1607,99 853,17 1517,37 1370,67 1530,75 1505,34 1107,31  1094,02 1098,41 1113,44 1128,00 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 931,04 1169,78 914,58 931,55 895,99 928,74 896,67 584,25 573,89 584,30 587,18 593,16 
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
1429,44 1395,86 1228,17 1382,79 1367,61  1388,70 1400,75  899,72 673,04 663,77 935,83 1101,29
Logopedė 1216,13 1196,01 1152,13 1154,69 1136,37  1167,29 1167,29  761,35 755,35 755,34 774,54  767,53
Bibliotekos vedėja         714,56 741,40 729,52 555,50  545,06 553,85 563,27 562,78 
Bibliotekininkas
873,15 867,13 756,21 766,04 502,58 766,03 767,18  579,27 571,47 579,93 577,40 586,71 
Socialinis pedagogas 1199,31 1174,12  1156,17 1150,03   1205,07 1146,04 1147,69  748,18 729,96 729,23 738,28 801,22 
Informacinių technologijų specialistas
847,16 833,71 670,36 681,55 659,06 683,34 653,41  460,90 446,55 459,70 463,18 479,26 
Raštinės administratorė 847,15 833,70 714,99  734,80  709,90  734,80 678,47 491,25  482,38 490,15 496,81  498,06
Valytojas 571,34 597,44  581,73 599,75   530,55 583,26 581,75 430,42  428,97 400,71 400,89 411,33 
Darbininkas 566,63 612,44 563,81 564,87 543,11 561,27 561,27  442,95 398,10 398,10 435,34  404,52
Kiemsargis 618,01 612,93 576,12 561,59 535,15 572,06 561,27  447,34 398,10 677,62 530,87  404,52
Sargas 827,11 795,24 816,5   809,29 634,72  763,46 617,89  566,48 509,10 534,74 522,38 572,20 
Vairuotojas 827,51 816,99  769,94 823,63   846,86 734,80 658,88 441,09  433,32 440,31 444,50 447,42 
Rūbininkas           561,27 558,09  430,71 405,91 0,00 405,75 404,52 
Sekretorė      705,07 0,00   693,58 734,80 678,49 491,23  482,36 490,13 496,79 498,04 
Psichologas 0,00 0,00 637,38 0,00  626,72  636,83 640,21  691,40 655,04 649,54 620,56  366,84
Spec. pedagogas 1160,97 1140,61  511,52 1091,71  606,11  545,85 541,93  564,22 774,08 774,08    325,62
Budėtojas 827,99 609,89 560,5 561,27 404,85 884,85 589,33 407,80  438,67 1194,34 418,00 404,52 
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja 828,99 814,80  686,57  783,85 790,29  934,58 928,64  625,97 599,27 702,87 1386,13 688,63 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 1278,73 1256,38 1100,73 1140,72    884,76 1071,97 1056,00 355,23  344,19 350,67 356,34 369,50 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 737,63 726,98 780,86 703,77  691,23 651,98 699,93 484,90  423,92 424,08 467,40  460,43
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja 765,40 752,92 645,21 653,46  600,90 644,90 633,12  440,58 434,41 439,94 440,27 447,30 
Meninio ugdymo pedagogas 1013,26 998,01 961,14 966,09 950,75  941,62 960,03 669,40  646,71 647,95 676,49 707,40 
Sporto organizatorius               450,80  449,68 456,93    
Mokytojos padejėja 733,14 721,50 420,47 420,47                
Inžinierius tech. priemonėms 811,30 786,30 618,6 621,09 611,24              
Kūrikas 717,02 722,21 588,6 588,60                
Ūkvedys 830,17 804,02 697,00   699,81 688,70              

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51
 

Lankytojų skaitiklis