Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2020 m. I ketv.2019 m. 2019 m. IV ketv.2019 m. III ketv.2019 m. II ketv.2019 m. I ketv.2018 m. 2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.2018 m. III ketv.2018 m. IV ketv.
Direktorius 2201,57 1984,07 2046,43 2172,76 1928,14 1867,22 1228,63  1201,33 1195,67 1218,40 1289,82 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1607,99 853,17 1517,37 1370,67 1530,75 1505,34 1107,31  1094,02 1098,41 1113,44 1128,00 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1169,78 914,58 931,55 895,99 928,74 896,67 584,25 573,89 584,30 587,18 593,16 
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
1395,86 1228,17 1382,79 1367,61  1388,70 1400,75  899,72 673,04 663,77 935,83 1101,29
Logopedė 1196,01 1152,13 1154,69 1136,37  1167,29 1167,29  761,35 755,35 755,34 774,54  767,53
Bibliotekos vedėja       714,56 741,40 729,52 555,50  545,06 553,85 563,27 562,78 
Bibliotekininkas
867,13 756,21 766,04 502,58 766,03 767,18  579,27 571,47 579,93 577,40 586,71 
Socialinis pedagogas 1174,12  1156,17 1150,03   1205,07 1146,04 1147,69  748,18 729,96 729,23 738,28 801,22 
Informacinių technologijų specialistas
833,71 670,36 681,55 659,06 683,34 653,41  460,90 446,55 459,70 463,18 479,26 
Raštinės administratorė 833,70 714,99  734,80  709,90  734,80 678,47 491,25  482,38 490,15 496,81  498,06
Valytojas 597,44  581,73 599,75   530,55 583,26 581,75 430,42  428,97 400,71 400,89 411,33 
Darbininkas 612,44 563,81 564,87 543,11 561,27 561,27  442,95 398,10 398,10 435,34  404,52
Kiemsargis 612,93 576,12 561,59 535,15 572,06 561,27  447,34 398,10 677,62 530,87  404,52
Sargas 795,24 816,5   809,29 634,72  763,46 617,89  566,48 509,10 534,74 522,38 572,20 
Vairuotojas 816,99  769,94 823,63   846,86 734,80 658,88 441,09  433,32 440,31 444,50 447,42 
Rūbininkas         561,27 558,09  430,71 405,91 0,00 405,75 404,52 
Sekretorė    705,07 0,00   693,58 734,80 678,49 491,23  482,36 490,13 496,79 498,04 
Psichologas 0,00 637,38 0,00  626,72  636,83 640,21  691,40 655,04 649,54 620,56  366,84
Spec. pedagogas 1140,61  511,52 1091,71  606,11  545,85 541,93  564,22 774,08 774,08    325,62
Budėtojas 609,89 560,5 561,27 404,85 884,85 589,33 407,80  438,67 1194,34 418,00 404,52 
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja 814,80  686,57  783,85 790,29  934,58 928,64  625,97 599,27 702,87 1386,13 688,63 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 1256,38 1100,73 1140,72    884,76 1071,97 1056,00 355,23  344,19 350,67 356,34 369,50 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 726,98 780,86 703,77  691,23 651,98 699,93 484,90  423,92 424,08 467,40  460,43
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja 752,92 645,21 653,46  600,90 644,90 633,12  440,58 434,41 439,94 440,27 447,30 
Meninio ugdymo pedagogas 998,01 961,14 966,09 950,75  941,62 960,03 669,40  646,71 647,95 676,49 707,40 
Sporto organizatorius             450,80  449,68 456,93    
Mokytojos padejėja 721,50 420,47 420,47                
Inžinierius tech. priemonėms 786,30 618,6 621,09 611,24              
Kūrikas 722,21 588,6 588,60                
Ūkvedys 804,02 697,00   699,81 688,70              

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51
 

Lankytojų skaitiklis