Darbo užmokestis

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 Telšių "Atžalyno" progimnazija, 290554930

Pareigybė2019 m. 2019 m. IV ketv.2019 m. III ketv.2019 m. II ketv.2019 m. I ketv.2018 m. 2018 m. I ketv.
2018 m. II ketv.2018 m. III ketv.2018 m. IV ketv.2017 m.
Direktorius 1984,07 2046,43 2172,76 1928,14 1867,22 1228,63  1201,33 1195,67 1218,40 1289,82  1236,24
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
853,17 1517,37 1370,67 1530,75 1505,34 1107,31  1094,02 1098,41 1113,44 1128,00  1125,42
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 914,58 931,55 895,99 928,74 896,67 584,25 573,89 584,30 587,18 593,16  498,22
Mokytojas (1 dirbančiąjam)
1228,17 1382,79 1367,61  1388,70 1400,75  899,72 673,04 663,77 935,83 1101,29 648,96
Logopedė 1152,13 1154,69 1136,37  1167,29 1167,29  761,35 755,35 755,34 774,54  767,53 663,02
Bibliotekos vedėja     714,56 741,40 729,52 555,50  545,06 553,85 563,27 562,78  527,52
Bibliotekininkas
756,21 766,04 502,58 766,03 767,18  579,27 571,47 579,93 577,40 586,71  531,49
Socialinis pedagogas  1156,17 1150,03   1205,07 1146,04 1147,69  748,18 729,96 729,23 738,28 801,22  750,17
Informacinių technologijų specialistas
670,36 681,55 659,06 683,34 653,41  460,90 446,55 459,70 463,18 479,26  426,25
Raštinės administratorė 714,99  734,80  709,90  734,80 678,47 491,25  482,38 490,15 496,81  498,06 454,82
Valytojas  581,73 599,75   530,55 583,26 581,75 430,42  428,97 400,71 400,89 411,33  385,14
Darbininkas 563,81 564,87 543,11 561,27 561,27  442,95 398,10 398,10 435,34  404,52 411,98
Kiemsargis 576,12 561,59 535,15 572,06 561,27  447,34 398,10 677,62 530,87  404,52 356,52
Sargas 816,5   809,29 634,72  763,46 617,89  566,48 509,10 534,74 522,38 572,20  498,31
Vairuotojas  769,94 823,63   846,86 734,80 658,88 441,09  433,32 440,31 444,50 447,42  397,70
Rūbininkas       561,27 558,09  430,71 405,91 0,00 405,75 404,52  381,65
Sekretorė  705,07 0.00   693,58 734,80 678,49 491,23  482,36 490,13 496,79 498,04  454,81
Psichologas 637,38 0,00  626,72  636,83 640,21  691,40 655,04 649,54 620,56  366,84 643,94
Spec. pedagogas  511,52 1091,71  606,11  545,85 541,93  564,22 774,08 774,08    325,62 649,67
Budėtojas 560,5 561,27 404,85 884,85 589,33 407,80  438,67 1194,34 418,00 404,52  380,80
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja  686,57  783,85 790,29  934,58 928,64  625,97 599,27 702,87 1386,13 688,63  643,09
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 1100,73 1140,72    884,76 1071,97 1056,00 355,23  344,19 350,67 356,34 369,50  534,03
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 780,86 703,77  691,23 651,98 699,93 484,90  423,92 424,08 467,40  460,43 438,85
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja 645,21 653,46  600,90 644,90 633,12  440,58 434,41 439,94 440,27 447,30  420,86
Meninio ugdymo pedagogas 961,14 966,09 950,75  941,62 960,03 669,40  646,71 647,95 676,49 707,40  650,04
Sporto organizatorius           450,80  449,68 456,93     416,63
Mokytojos padejėja 420,47 420,47                  
Inžinierius tech. priemonėms 618,6 621,09 611,24                
Kūrikas 588,6 588,60                  
Ūkvedys 697,00   699,81 688,70                

*Vidurkiai yra skaičiuojami 1,0 pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam - išskyrus mokytojus.

4308,51
 

Lankytojų skaitiklis