• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

„Sveika, Jūrų Žvaigžde“

Paskutinį gegužės šeštadienį Kretingoje vyko XXIV Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde”. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, tikybos mokytojos Jadvygos Dapšienės iniciatyva į šią šventę vyko ir mūsų mokyklos jaunučių choras vadovaujamas muzikos mokytojos Laimos Petrulaitienės. Taip pat šventėje dalyvavo vaikų ir jaunimo chorai iš Skuodo, Plungės, Kaltinėnų, Kretingos.

„Ši šventė turi savo prasmę: ji tradiciškai rengiama gegužės paskutinį šeštadienį, primindama, kad Marija kaip kelrodė Jūrų žvaigždė nušviečia visą žmogaus gyvenimą, panašų į kelionę per audringą jūrą, - kalbėjo viena iš šventės organizatorių, Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos vadovė. Šventės dalyvius savo kūrybos eilėmis sveikino brolis pranciškonas Bernardas Saulius Belickas OFM .

Šv. Antano rūmuose kiekvienas choras paskyrė po giesmę Dievo Motinai Švenč. Mergelei Marijai. Vaikams įdomų užsiėmimą pravedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos asist. Indrė Dirgėlaitė. Po to visi dalyviai dalyvavo ir giesmes giedojo Šv. Mišiose bažnyčioje. Ši šventė dovanojo dalyviams progą pabendrauti, pasidalinti patirtimi šventoriuje, kur buvo organizuoti bendri pietūs, kartu padėkoti Dievui už visas malones, pasisemti jėgų bei atnaujinti ryžtą tarnauti Dievui ir Bažnyčiai.

Visi kolektyvai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžia dovanėle.

„Bendraminčių“ informacija

 

Lankytojų skaitiklis