Klasių vadovai

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos  klasių vadovai

2021-2022 m. m.

KlasėKlasės vadovo vardas, pavardė
1a Aušra Gumuliauskienė
1b Eugenija Kavaliauskienė
1c Gražina Jonikienė
2a Jūratė Petrulienė
2b Nijolė Šiurkuvienė
3a Irma Klaišytė
3b Irena Bugelienė
4a Alvyra Bagužienė
4b Stanislava Norkuvienė
5a Laima Petrulaitienė
5b Marytė Beinorienė
5c Loreta Jankauskienė
6a Asta Daukantienė
6b Dinara Dacienė
7a Jadvyga Martinkienė
7b Danguolė Eirošienė
8a Kristina Bagužienė
8b Jūratė Šliažienė
Žarėnų skyrius
Rasa Kačinskienė
Žarėnų skyrius
Loreta Bugvilienė
 

Lankytojų skaitiklis