Klasių vadovai

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos  klasių vadovai

2020-2021 m. m.

KlasėKlasės vadovo vardas, pavardė
1a Irma Klaišytė
1b Irena Bugelienė
2a Alvyra Bagužienė
2b Stanislava Norkuvienė
3a Eugenija Kavaliauskienė
3b Diana Riškienė
3c Gražina Jonikienė
4a Jūratė Petrulienė
4b Nijolė Šiurkuvienė
5a Jadvyga Martinkienė
5b Danguolė Eirošienė
6a Kristina Bagužienė
6b Jūratė Šliažienė
7a Gintaras Vaitakaitis
7b Marytė Beinorienė
8a Dalia Galminienė
8b Asta Daukantienė
8c Laima Baltrukonienė
Ryškėnų skyrius
Aušra Gumuliauskienė
Žarėnų skyrius
Loreta Bugvilienė
 

Lankytojų skaitiklis