• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

„Atžalyno“ mokyklos bendruomenės diena Katedroje

Baigiantis spaliui Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai, tėveliai bei seneliai šventė Bendruomenės dieną Šv. Antano Paduviečio katedroje. Ši graži ir prasminga bendrystė Katedroje vyksta jau daugelį metų. Džiugu, jog kasmet vis daugiau tėvelių ir senelių dalyvauja šv. Mišiose, kartu su savo vaikais kuria bendrystę, kuri auga dalijantis dvasinėmis gėrybėmis.

Šv. Mišias už mokyklos bendruomenę aukojo kunigas dr. Darius Trijonis. Skaitinį iš Švento Rašto skaitė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus. Visuotinę maldą meldė mokytojai, mokiniai ir tėveliai. Joje buvo meldžiama leisti visiems pažinti tikėjimo kilnumą ir grožį, sugebėti kasdienybėje atpažinti ir pastebėti Dievo prisilietimą. Buvo prašoma globoti mūsų mokyklos mokytojus, kad su meile ir pasiaukojimu beriama šviesos sėkla rastų gerą dirvą mokinių širdyse, o mokiniai turėtų švento ryžto siekti mokslo žinių, neužmiršdami ir amžinųjų dvasinių vertybių. Kunigas Darius Trijonis mokytojams ir tėveliams linkėjo stiprybės ir ištvermės, vedant savo vaikus tikėjimo ir doros keliu, bei kvietė prisiminti, jog Dievas stato namus ne iš akmenų, o iš žmonių, ragino ieškoti kiekviename asmenyje gėrio daigelių ir juos rūpestingai puoselėti.

Šventose Mišiose giesmes giedojo mokinių choras, vadovaujamas muzikos mokytojo Gintaro Vaitkaičio. O po Mišių bendruomenę džiugino bažnytinės muzikos ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Laimos Petrulaitienės. Taip pat buvo galima pasidžiaugti 5 – 7 klasių mokinių darbų paroda, kuri skirta Pašvęstojo gyvenimo metams paminėti.
Dėkojame kunigui Dariui Trijoniui, mokyklos bendruomenei už prasmingą bendrystę.

Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Lankytojų skaitiklis