• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Sutartis su Lietuvos moksleivių sąjunga

Mūsų mokyklos Mokinių taryba, atstovaujama pirmininko Nerijaus Gusčio, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos moksleivių sąjunga.

Lietuvos moksleivių sąjunga yra visuomeninė, savanoriška, pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija. Vykdydama savo veiklą Lietuvos moksleivių sąjunga :

  • skatina mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą;
  • vienija Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;
  • atstovauja mokiniams formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikose bei bendraudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
  • renka, analizuoja ir propaguoja mokinių savivaldų veiklos gaires Lietuvoje ir užsienyje;
  • skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir visuomenei;
  • plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
  • organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis.
„Būdami Lietuvos moksleivių sąjungos nariais aktyviai dalyvausime bendrose veiklose, akcijose, noriai bendradarbiausime su kitų mokyklų mokinių savivaldomis,“- sako Nerijus Gustys.

„Bendraminčių“ informacija

 

Lankytojų skaitiklis