• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Seminaras „Mokykime integruotai“

Spalio pabaigoje mokykloje vyko seminaras „Mokykime integruotai“, kurį inicijavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė. Pradinių klasių mokytojams seminarą vedė Šiaulių Centro pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Rasa Vilutienė, dirbanti pagal „Gera pradžia“ programą ir vienas iš „Vaivorykštės“ autorių Saulius Vilutis.

Šiandien Lietuvos mokyklose vis plačiau pradedamas naudoti gilesnio tematinio mokomosios medžiagos integravimo vadovėlis „Vaivorykštė“ (leidykla „Baltos lankos“), sukurtas remiantis integruoto mokymo idėja ir principais. Galiojančių mokymo programų medžiaga yra sujungiama į 9 abstrakčias temas, kurios pateikiamos devyniose kiekvienam mėnesiui skirtose knygose, jungiančiose visus mokomuosius dalykus. Kiekvienoje knygoje bendroji mėnesio tema skaidoma į konkretesnes savaičių temas. Vadovėlyje derinami du tinkleliai: temos, kuri jungia visus dalykus ir tampa bendro įvairiapusio aptarimo objektu, ir dalyko metodikos, kuriai skiriama ne mažiau dėmesio, nei to reikalauja programos. Vadovėlis ir jį papildančios priemonės (pratybų sąsiuviniai, mokytojo knyga, integraciniai planai, kompaktinės plokštelės) padeda veiksmingai planuoti integruoto ugdymo procesą bei kartu su mokiniais pasiekti gerų rezultatų. Integruotas mokymas skatina vaikų kūrybiškumą įtraukdamas juos į aktyvią veiklą, suteikdamas erdvės įvairiomis formomis laisvai reikšti savo mintis, nuomonę ar požiūrį. Kūrybiškumas suprantamas ir kaip gebėjimas priimti netradicinius sprendimus ir veikti nestandartinėse situacijose. Ši mokomoji medžiaga yra priartinama prie vaiko aplinkos, siekiama pažvelgti į pasaulį vaiko akimis.

Mūsų mokykloje pagal integruotą vadovėlį „Vaivorykštė“ dirbama trečius metus. Šiais mokslo metais ši mokomoji medžiaga taikoma 1-3 klasėse. Džiugu, kad savo praktine patirtimi sutiko pasidalinti lektoriai Rasa Vilutienė ir Saulius Vilutis.
 

Lankytojų skaitiklis