• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Susitikimas su būsimais pirmokais ir jų tėveliais

Gegužės 23 d. būsimi pirmokai ir jų tėveliai atėjo susipažinti su progimnazija.  Vaikams užsiėmimus vedė būsimos pirmokų mokytojos Nijolė Šiurkuvienė ir Regina Stulpinienė.  Tuo tarpu tėveliai dalyvavo susitikime su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšiene, spec. pedagoge-logopede Jūrate Šiaudkuliene ir soc. pedagoge Laima Kuzminskyte. Susitikimo metu buvo pristatyta progimnazijos veikla, mokomųjų dalykų vertinimas, neformalusis vaikų švietimas, socialinės pedagoginės ir logopedinės pagalbos teikimo etapai. 

Tikimės, kad būsimieji pirmokai progimnazijoje jausis gerai ir saugiai, patirs mokymosi džiaugsmą bei sėkmę. O su tėveliais nuoširdžiai ir prasmingai bendradarbiausime. Tik bendros – tėvų ir progimnazijoje dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, administracijos – pastangos leis pasiekti geriausių rezultatų, plėtojant dvasines, intelektines ir fizines vaikų galias, ugdant aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, kuris įgis kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis