2011-2012

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas
sveikinimas 
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektas „Užkirskime kelią regėjimo sutrikimų vystymuisi“: paskaita „Akys – didžiausias mūsų turtas“

Šių metų gruodžio 6 d. mokykloje vyko paskaitos tema „Akys - didžiausias mūsų turtas“, į kurias buvo kviečiami 6-8 klasių mokiniai. Paskaitas skaitė akių ligų gydytoja I. Jonušienė. Jų metu dalyviai buvo supažindinti su regos svarba, egzistuojančiais mitais apie akių priežiūrą, rizikos veiksniais, sąlygojančiais regos ligų vystymąsi, bei akių higienos taisyklėmis.

Paskaitų metu dalyviai galėjo ne tik daugiau sužinoti apie regą, jos išsaugojimo būdus, bet ir turėjo galimybę asmeniškai pasikonsultuoti, paklausti to, kas jiems yra aktualu.

Iš viso paskaitose dalyvavo daugiau kaip 100 mokinių.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Fabijonavičiūtė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Respublikinio mokinių straipsnių konkurso Jaunimui palankios sveikatos paslaugos Lietuvoje” nugalėtojai

2011 m. gruodžio 1 d. baigėsi Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuotas respublikinis mokinių straipsnių konkursas „Jaunimui palankios sveikatos paslaugos Lietuvoje”. Rezultatai išties yra labai džiuginantys, abi mūsų mokyklos mokinės, dalyvavusios šiame konkurse, užėmė prizines vietas.

I vietą laimėjo mūsų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 10 b klasės mokinė Eglė Varnelytė.

II vietą − Šiaulių „Saulėtekio” gimnazijos IV b klasės mokinė Sandra Navickaitė.

III vietą – taip pat mūsų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 9 b klasės mokinė Kamilė Mileikytė.

Mokinių darbus Jaunimui palankios sveikatos paslaugos Lietuvoje”, užėmusius prizines vietas, galite perskaityti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Eglės Varnelytės straipsnis

Kamilės Mileikytės straipsnis

Sandros Navickaitės straipsnis


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Fabijonavičiūtė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Programos LIONS QUEST apklausa

Siekdami sužinoti apie Jūsų vaikų išgyvenimus, poreikius, su kokiomis problemomis jie susiduria mūsų mokykloje, programos LIONS QUEST „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“ organizatoriai paruošė anketas visai mokyklos bendruomenei. Iš anksto dėkojame už paskirtą laiką ir išsakytą nuomonę apie mūsų mokyklą. Anketų rezultatai parodys mokyklos darbuotojams socialinio ir emocinio ugdymo mūsų mokykloje silpnąsias ir stipriąsias puses.

 • personalo apklausa (nuoroda, kur galima pildyti anketą):

http://apklausa.lt/f/personalo-apklausa-pkexmxe.fullpage

 • Šeimos apklausa (nuoroda, kur galima pildyti anketą): 
http://apklausa.lt/f/seimos-apklausa-1cgt65f.fullpage
 • 3-8 klasių mokinių apklausa (nuoroda, kur galima pildyti anketą):

http://apklausa.lt/f/mokiniu-apklausa-3-8-klases-y7bz5gg.fullpage

Soc. pedagogė L. Kuzminskytė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

eTwinning projektas „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas per pasakas, dramą ir meną“

„Lapkričio 29d. Švietimo mainų paramos fondo ir Švietimo informacinių technologijų centro organizuotame renginyje Kokybės apdovanojimai 2011 buvo apdovanoti kokybiškiausi Mokymosi visą gyvenimą, Nordplus, individualaus mobilumo veiklų dalyviai bei kasmetinio eTwinning programos konkurso „Geriausia eTwinning mokykla 2011“ nugalėtojai. Laimėtojams buvo įteikti „kelialapiai“ į Berlyną – atstovauti Lietuvą 2012 metais vyksiančioje eTwinning baigiamojoje konferencijoje, kompiuteriai Samsung NP-N145-JP02 bei įvairiausi eTwinning gaminiai projekte dalyvaujantiems mokiniams”.

Mūsų mokyklos projekto koordinatorė Danutė Raudienė ir pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Irena Bugelienė dalyvavo šiame renginyje Vilniuje. Projektas ,,Tarpkultūrinis bendradarbiavimas per pasakas, dramą ir meną“ buvo pripažintas vienas iš geriausių, įteikti apdovanojimai. Tai nudžiugino mūsų mokyklos bendruomenę, o ypač projekto dalyvius 1-4 klasių mokinius, kurie gavo dovanėles. Pastebėjimas ir įvertinimas nuteikia naujoms veikloms.

Šiais mokslo metais dalyvaujame eTwinning projekte „Tautiniai papročiai, dainos, šokiai“.

Projekto koordinatorė Danutė Raudienė, pradinių klasių anglų kalbos mokytoja metodininkė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Konferencija „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas mokyklose. Projektas „SVEIKATIADA“

2011 m. lapkričio 29 d. mūsų Telšių „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje vyko projekto „Sveikatiada“ organizatorių inicijuojama konferencija „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas mokyklose“, subūrusi mokytojus bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistus iš daugelio Telšių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų.

Šios konferencijos tikslas buvo aptarti aktualias mitybos bei fizinio aktyvumo problemas, pedagogų, susijusių su sveikos gyvensenos propagavimu, laukiančius iššūkius, pasidalinti konkrečiomis veiklos gairėmis, kaip formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kūltūrą mokyklose, bei paskatinti mokyklų bendruomenes įsitraukti į projekto „Sveikatiada" planuojamas veiklas.

Projekto „Sveikatiada" idėjas, jo vystymąsi ir ateities perspektyvas pristatė šio projekto koordinatorė Asta Bajarūnaitė. Konferencijos metu savo patirtimi dalijosi bei pranešimus apie tinkamos mitybos, fizinio aktyvumo svarbą sveikatai skaitė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistai: dr. Roma Bartkevičiūtė, Ilona Zabelienė bei Vitalijus Gurskas. Kaip vyksta šio projekto inicijuojamos veiklos mokyklose pristatė projekto „Sveikatiada“ ambasadoriai iš Telšių bei Mažeikių raj. mokyklų.

Taigi, konferencijos dalyviai galėjo ne tik pasisemti naujų žinių, bet ir idėjų, kaip efektyviau būtų galima stiprinti sveikatą savo mokyklų bendruomenėse.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Fabijonavičiūtė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Knygų Kalėdos 2011“

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiemet inicijavo gražią kalėdinę akciją „Knygų Kalėdos 2011“, kurios metu šalies žmonės raginami dovanoti labiausiai trūkstamų naujų knygų savo krašto bibliotekoms.

Kviečiame Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos bendruomenės narius prisidėti prie akcijos „Knygų Kalėdos 2011“ ir padovanoti mokyklos bibliotekai naujų knygų. Dalyvauti akcijoje paprasta. Tereikia išsirinkti Knygų Kalėdų ženklu pažymėtą knygą „Pegaso“, „Vagos“ ir „Knygų namų“ knygynuose (jas galima įsigyti su 20 procentų nuolaida ir padovanoti mokyklos bibliotekai) arba atnešti iš namų Jūsų pačių jau perskaitytas knygas.

Pagrindinė sąlyga – dovanojamos knygos turi būti išleistos ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Akcija vyksta iki š.m. gruodžio 23 d.
Knyga – įkvėpimas, žinių šaltinis, galimybė tobulėti visą gyvenimą, todėl pradžiuginkime naujomis knygomis vieni kitus.

Bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokyklos bendruomenės narių žiniai!

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. birželio mėnesio nutarimu patvirtino „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles“ ir įpareigojo mokyklų savininkus – Švietimo ir mokslo ministeriją ir savivaldybes – iki 2012 m. vasario 1 d. parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendruosius planus ir juos pristatyti visuomenei. Mokyklų tinklo pertvarka buvo pradėta keičiantis demografinėms aplinkybėms. Ją vykdant siekiama užtikrinti švietimo įstaigų ir paslaugų įvairovę, prieinamumą, atnaujinti mokymo bazę efektyviai naudojant valstybės ir Europos Sąjungos lėšas, ugdymą ir jo aplinką labiau pritaikyti skirtingų amžiaus tarpsnių mokiniams.

Pertvarkant mokyklų tinklą laikomasi principo: mažiausiems mokykla – kuo arčiau namų, vyresniems – kuo geriau aprūpinta moderniomis mokymosi priemonėmis. Nauja mokyklų tinklo kūrimo tvarka aprėpia jau atliktą mokyklų tinklo pertvarką ir neseniai priimto Švietimo įstatymo naujos redakcijos nuostatas. Mokyklų tinklo kūrimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybėms pakeliamą kainą. Telšių savivaldybės administracijos direktoriaus 2011m. lapkričio 8 d. Nr. A1-1552 įsakymu sudaryta darbo grupė Mokyklų tinklo pertvarkos planui parengti.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykla tapo pagrindine mokykla. Parengtame rajono mokyklų pertvarkos plano projekte 2012-2015 metams numatyta, kad mokykloje nebus struktūrinių pertvarkymų, t.y. mokykla ir toliau liks pagrindine mokykla (bus komplektuojamos 1-10 klasės) ir turės Lieplaukės skyrių, kuriame bus vykdomos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos. Su 2012–2015 m. mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano projektu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

2012 – 2015 m. Mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano projektas

Konstruktyvius pasiūlymus prašyčiau teikti Darbo grupės vadovui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Kęstučiui Gusarovui (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 56195), Švietimo skyriaus vedėjai Danutei Mažeikienei (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 60210), mokyklos direktoriui Vytautui Vaitkui (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 70222) iki 2011 m. gruodžio 7 d.

 

Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus

 

Puslapis 7 iš 11

Lankytojų skaitiklis