2012-2013

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pasisveikinimo diena

Pasveikinkit vieni kitus
Juk tai daryti šitaip lengva
Su saule, su pavasariu, su bet kuo..
Tegu visi nustemba!
Pasveikinkit vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva.

               /Marijono Mikutavičiaus daina „Pasveikinkit vieni kitus“/

Lapkričio 21 diena - pasisveikinimo diena, todėl sveikinkitės tiek kiek tik galit, nors ir nepažįstat!!!
Norėtume, kad sveikinimosi dienos laiveliai pakviestų mokyklos klases į skaityklą.
Skaityklos darbuotojos turi paruošusios daug įdomios medžiagos peržiūroms.

Skaityklos bibliotekininkės

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tolerancijos diena

Lapkričio 16–ąją mini daugelis demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų, inicijuoja šios dienos minėjimą. Lietuvoje, nuo seno garsėjančioje kaip tolerantiška valstybė, anksčiau ir dabar, susiduriama su netolerancijos pavyzdžiais prieš kitataučius, kitokį socialinį statusą ar mąstymą turinčius žmones. Netolerancijos pavyzdžių yra ir vertinant istorinę praeitį bei istorines asmenybes. Todėl Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas yra Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įgyvendindamos Švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos dalis.

Šiais metais Tarptautinę Tolerancijos dieną paminėjome su TOLERANCIJOS SKĖČIAIS. Kiekviena klasė pasipuošė skėčiais, ant kurių mokiniai rašė sentencijas bei savo mintis apie toleranciją. Pirmos pamokos metu mokytojai su mokiniais diskutavo tolerancijos tema.

Pilietinės iniciatyvos idėja SKĖTIS – puikiai tinka rudeniui. SKĖTIS – tai daiktas, po kuriuo, lietui lyjant, gali sutilpti keletas žmonių, kurie yra skirtingi, bet lietui lyjant – būdami tolerantiški, stovi kartu po skėčiu. Nes žodis „tolerancija“ ir yra pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą asmenį, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra kitokia. Visuomenėje gyvena skirtingi žmonės, todėl labai svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi.

Socialinė pedagogė Vaiva Dacienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Bendruomenės diena

Telšių „Atžalyno“ pagrindinė mokykla turi gražią ir prasmingą tradiciją švęsti mokyklos bendruomenės dieną Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje. Kiekvienų metų rudenį gausus būrys mokinių, mokytojų, tėvelių renkasi į Katedrą bendrai maldai.

Šį trečiadienį Šv. Mišias už mokyklos bendruomenę aukojo ilgametis mokyklos globėjas prelatas, dr. Juozas Šiurys ir Katedros klebonas, kanauninkas Domas Gotautas. Skaitinį iš Šv. Rašto skaitė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus, visuotinę maldą meldė mokiniai ir mokytojai. Giesmes giedojo mokyklos mokinių choras vadovaujamas muzikos mokytojo Gintaro Vaitkaičio. Prelatas Juozas Šiurys mokyklos bendruomenei linkėjo nepamiršti Tikėjimo metų, kuriuos popiežius Benediktas XVI paskelbė jau spalio 11 d., svarbos. Tai yra palanki proga kiekvienam katalikui apmąstyti savo vertybes, sustiprinti savo tikėjimą, iš naujo atsiversti į Viešpatį, vienintelį pasaulio Gelbėtoją. Katedros klebonas Domas Gotautas pasidžiaugė mokinių darbų paroda „Turėkite tikėjimą Dievu“ (Mk 11, 22), kurią parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja Jadvyga Dapšienė.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese

  Lapkričio mėn. 8 d., Telšių menų inkubatoriuje buvo organizuojamas Verslumo ugdymą skatinančių renginių ciklas, kurio metu vyko Konferencija mokytojams ir darbas grupėse bei Forumas mokiniams ir darbas grupėse.
Mokytojai Jadvyga Martinkienė ir Dalia Krauzienė, bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė, socialinė pedagogė Vaiva Dacienė ir mokiniai Vidmantė Cirtautaitė 8a kl., Dominyka Vaičiulytė 10a kl., būrelio „Žvilgsnis į ateitį“ nariai Vilius Šniaukas 8a kl. ir Tomas Martinkus 8a kl. dalyvavo renginyje.

Mokytojai susipažino su efektyvaus verslo samprata. Apžvelgė verslumo ugdymo inovatyvius metodus, jų taikymą bei integravimą į kitus dėstomus dalykus, pasidalino patirtimi integruojant verslumą į kitus ugdomus dalykus.

Mokiniams verslumo forumą pravedė tikrai daug žinių turintys lektoriai, tai: Laimis Viganauskas, Rita Činikienė, Dalius Beginskas bei Giedrius Romeika. Forume dalyvaujantys mokiniai ir studentai žaidė susipažinimo žaidimus. Po to pasiskirstę į grupeles, turėjo sugalvoti  naują idėja įmonei „tarp gėlių", kurios savininkas , išrinkęs geriausią idėją, padovanojo originalias maikutes tai grupei, kuri ją sugalvojo. Tose pačiose grupėse galvojo verslo idėjas, bandė mintyse jas įgyvendinti, apsvarstė vietą, reklamą, klientus, kainas. Visi norėjo išreikšti savo nuomones. Išsirinkę savo grupės ekspertus, keliavo į kitas grupes pasisemti minčių. Po to visi ekspertai turėjo atlikti užduotį, išrinkti grupes su geriausia idėja, vieta ir reklama. Forumo pabaigoje visi forumo dalyviai gavo pažymėjimus.

Verslumo ugdymą skatinančių renginių ciklo dalyviai stengsis įgytas žinias pritaikyti savo veikloje.

Ekonomikos mokytoja Dalia Krauzienė
10 a klasės mokinė Dominika Vaičiulytė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Konstitucijos dienai paminėti

Mokykloje vaikai turi įgyti ne tik žinių bei įgūdžių, bet privalo išmokti gero elgesio taisyklių t.y. formuoti požiūrį į gyvenimą, moralės principus. Namuose taip pat yra tam tikros taisyklės, pavyzdžiui, vaikai tam tikru laiku turi eiti praustis, valgyti arba miegoti, ir draudimai, pavyzdžiui, nevalgyti ant sofos, nelakstyti po kambarius ir t.t., bet čia, namuose, kartais vis tiek vaikai gali nevaržomi karaliauti.

Mokykloje griežta kontrolė iš naujo formuojama vaikų savivoką. Būdamas tarp kitų žmonių vaikas gali suprasti savo ir kitų elgesio ribas. Taisyklės turi būti suvokiamos, o ne iškalamos atmintinai, visko gerai nesuprantant.

Konstitucijos dienai paminėti vaikai atsakinėjo į anketos „Mokyklos konstitucija“ klausimus, kurie buvo sudaryti iš mokykloje nustatytų mokinio elgesio taisyklių, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymų, LR Švietimo įstatymų. Anketas buvo paruošusios mokyklos soc. pedagogės bei istorijos mokytoja V. Nekrašienė. Šiuo anketavimu buvo siekiama, kad vaikai pamąstytų kodėl būtent tokios taisyklės yra reikalingos mokyklai, pasigilintų tiek į savo, tiek į suaugusių žmonių teises bei pareigas, suprastų kodėl būnant tarp kitų žmonių reikalinga atitinkamai elgtis.

Daugiausiai tinkamų atsakymų pažymėjo šie mokiniai:
Paulius Balsys 5b kl.
Dominykas Petrukaitis 5b kl.
Greta Kaubrytė 5b kl.
Kamilė Labanauskytė 6c kl.
Jokūbas Jankauskas 7a kl.
Gytis Grachauskas 7a kl.
Tautvydas Vaitkus 7a kl.
Emilija Ročiutė 8b kl.
Laurynas Gedrimas 9a kl.
Vygandas Stonis 9b kl.

Soc. pedagogė L. Kuzminskytė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Prisiminta mokyklos istorija

Lapkričio 4 dieną mokyklos skaitykloje vyko 5a klasės valandėlė, o lapkričio 12 dieną rinkosi 5b klasė.

Klasės valandėlių tikslas – supažindinti mokinius su mokyklos istorija ir žmonėmis, kurie joje mokėsi.

„Muziejininkų” būrelio narės S. Ziabkinaitė ir A. Toliušytė, padedant būrelio vadovei mokytojai S. Gvazdovienei, paruošė mokyklos istorijos pristatymą.

A. Toliušytė papasakojo apie mokyklos kūrimosi aplinkybes, svarbiausius mokyklos gyvavimo momentus. S. Ziabkinaitė priminė mokyklos tradicijas.

Skaityklos bibliotekininkės parodė mokyklos istoriją skaidrėse.

„Muziejininkų” būrelio paruoštos viktorinos klausimai patikrino pateiktos informacijos įsiminimą.

5 b klasės mokiniai pasikvietė mokyklos Direktorių V. Vaitkų, nes jis yra baigęs šią mokyklą.

Direktorius atsakė į mokinių klausimus ir papasakojo daug įdomių dalykų.

Kviečiame ir kitų klasių mokinius pakartoti mokyklos istoriją.

Skaityklos bibliotekininkė Dalia Krauzienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektas „Sveikatiada“: Europos sveikos mitybos dienos minėjimas                                              

Kasmet lapkričio 8 d. visoje Europoje yra minima Europos sveikos mitybos diena, kai visi gyventojai kviečiami dar kartelį atidžiau pažvelgti į savo mitybos racioną, kritiškai įvertinti savo maitinimosi įpročius, ar iš tikrųjų maitinasi taip, kad kuo ilgiau išliktų sveiki ir darbingi.

Taigi ir mūsų mokyklos bendruomenė nusprendė nelikti nuošaly ir aktyviai paminėti šią dieną. Siekiant pagilinti vaikų žinias apie sveiką mitybą, buvo pasitelkta savanorių mokytojų komanda. Tądien 9 mokytojai (A. Bagužienė, S. Norkuvienė, E. Kavaliauskienė, R. Narbutienė, V. Butkevičienė, V. Savickienė, A. Daukantienė, I. Gedvilienė, J. Šliažienė) savanoriškai 5-10 min. pirmos pamokos laiko skyrė pokalbiui apie mitybą, pabrėždami esminius sveikos mitybos aspektus, taip pat diskusijai apie ją su mokiniais.

Su mokiniais buvo ne tik kalbėta, bet ir tikrintos 5a, 5b, 6a, 6b ir 9b klasių mokinių turimos žinios atliekant labai smagų ir naudingą testą „Kaip sveikai maitintis“, kurį sudarė Nacionalinio maisto ir veterinarijos vertinimo instituto darbuotojai. Teisingai išsprendę testą mokiniai t.y. atsakę teisingai 10 iš 10 buvo apdovanoti Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro partnerio bei rėmėjo AB „Žemaitijos pienas“ paskatinimo prizais. Testą atliko net 53 mokiniai, iš kurių net 20 buvo apdovanoti paskatinimo prizais. Dėkojame už pagalbą informacinių technologijų mokytojai S. Kazokevičienei, kuri mielai sutiko padėti organizuoti testo sprendimą. Europos sveikos mitybos dienos minėjime vienokia ar kitokia forma t.y. kalbant, diskutuojant ar sprendžiant testą iš viso dalyvavo daugiau kaip 170 mokinių.

Šios dienos minėjimas sulaukė pakankamai daug pozityvių emocijų, todėl dar kartelį norėčiau padėkoti visiems mokytojams, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo bei jo įgyvendinimo.

„Sveikatiados" projekto kuratorė Asta Fabijonavičiūtė

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Gyvenimo tikslas – išreikšti save.
                                                /O. Wild/

Šiais žodžiais vadovaujasi „Darbštuolių“ būrelio nariai, vadovaujami mokytojos N. Šiurkuvienės ir technologijų mokytojos J. Martinkienės mokiniai savo darbais puošiantys mokyklos skaityklą.

Skaityklos darbuotojos

 

Puslapis 8 iš 12

Lankytojų skaitiklis